Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 347 - Zákon o evidenci obyvatel
 • 348 - Trestní zákoník
 • 349 - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • 350 - Rozpočtová odpovědnost - související zákony
 • 351 - Zákon o platebním styku
 • 352 - Zákona o sběru údajů pro řízení veřejných financí
 • 354 - Zákon o hornické činnosti
 • 355 - Zákon o spotřebních daních

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 353 - Zákon o daních z příjmů

senátní návrh zákona

 • 10 - Občanský soudní řád - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 320 - Dohoda ČR Seychely o letecké dopravě
 • 326 - Protokol o změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky

jiný

 • 298 - Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
 • 346 - Zpráva o vývoji EU v roce 2015
 • 356 - Závěry z jednání ER 20. - 21. 10. 2016
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1 UPV 10/3 UPV 10/2 VUZP Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Petr Vícha (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Ivo Valenta (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Lumír Kantor (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 2. schůze č.45  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: rozsudek, vlastnický podíl, nemovitost, dluh
  298

  Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"

  298/1 VVVK  
   Eva Syková (VVVK) Jan Horník (VUZP) 2. schůze č.41  - bere na vědomí
   Podán:
   320

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě

   320/1 VHZD 320/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Pavel Štohl (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 2. schůze č.32  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   326

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji

   326/1 VHZD 326/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 2. schůze č.37  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   346

   Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015

   346/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 2. schůze č.25  - bere na vědomí
    Podán:
    347

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    347/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Zdeňka Hamousová (VUZP) 2. schůze č.27  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 456/2016 Sb.
    348

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    348/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 2. schůze č.30  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 455/2016 Sb.
    349

    Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

    349/1 VHZD 349/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 2. schůze č.33  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2017 Sb. výmladkový les
    350

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

    350/1 VHZD 350/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 2. schůze č.34  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 24/2017 Sb. výmladkový les
    351

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    351/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) 2. schůze č.35  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 452/2016 Sb. horní komora
    352

    Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

    352/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) 2. schůze č.36  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2017 Sb.
    353

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    353/1 VHZD Stanislav Huml(zástupce skupiny poslanců)Pavel Štohl (VHZD) 2. schůze č.44  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 454/2016 Sb. elektrochemie
    354

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

    354/1 VHZD 354/2 SKRV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Horník (SKRV) 2. schůze č.28  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 451/2016 Sb.
    355

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

    355/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 2. schůze č.42  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 453/2016 Sb.
    356

    Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 20. a 21. října 2016

    356/1 VEU Bohulav Sobotka(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 2. schůze č.24  - bere na vědomí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 092/10
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

     (9479/16)
     COM (2016) 287

     Česká verze
     doručena dne 27.5.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     7.6.2016
     č. 195 N 092/10/02
     •   Dožádáno stanovisko jiného orgánu

     13.9.2016
     č. 224 N 092/10/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo kulturySKSP
     • Usnesení nepřijato
     • 23.8.2016

      
     2. schůze
     č. 29 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     rozhlasové vysíláníaudiovizuální produkceposkytování služebregulace telekomunikacíslužba ve veřejném zájmupropagaceochrana dítěteaudiovizuální průmyslzásilkový obchod
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 100/10
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES

     (10678/16)
     COM (2016) 450

     Česká verze
     doručena dne 22.7.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Lumír Aschenbrenner

     2.11.2016
     č. 246 N 100/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 2. schůze
     č. 38 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     boj proti zločinubankovní dohledelektronický převod finančních prostředkůelektronické bankovnictvípraní špinavých penězterorismuszákon o obchodních společnostechzprostředkování datfinanční transakcehospodářský trestný čin
     Další podkladové materiály:
      23.11.2016  N 100 10 03

     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 101/10
     Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

     (10978/16)
     COM (2016) 452

     Česká verze
     doručena dne 18.7.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Lumír Aschenbrenner

     2.11.2016
     č. 246 N 101/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 2. schůze
     č. 38 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     domácí trhsprávní spoluprácedaňový trestný činevropská daňová spoluprácepraní špinavých penězvýměna informacípodvodsprávní formalityvyhýbání se daním
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 102/10
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

     (11483/16)
     COM (2016) 482

     Česká verze
     doručena dne 26.7.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Jan Látka

     2.11.2016
     č. 244 N 102/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 27.9.2016

     VUZP
     • Usnesení přijato
     • 18.10.2016

      
     2. schůze
     č. 39 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.03.2017)
     IPEX

     změna klimatusledování životního prostředíkontrola znečištěníčlenský stát EUskleníkový plynekologická politika Společenstvísnižování plynných emisí
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Lukáš Vacík
     N 103/10
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

     (11494/16)
     COM (2016) 479

     Česká verze
     doručena dne 26.7.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Jan Látka

     2.11.2016
     č. 244 N 103/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 27.9.2016

     VUZP
     • Usnesení přijato
     • 18.10.2016

      
     2. schůze
     č. 39 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.03.2017)
     IPEX

     sledování životního prostředíúčty agrárního sektoruzměna klimatuzprostředkování datekologická politika Společenstvíkontrola znečištěnízemědělské využívání půdyskleníkový plynevropská lesnická politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Lukáš Vacík
     K 104/10
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

     (11333/16)
     COM (2016) 501

     Česká verze
     doručena dne 26.7.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Jan Látka

     2.11.2016
     č. 244 K 104/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 27.9.2016

     VUZP
     • Usnesení přijato
     • 18.10.2016

      
     2. schůze
     č. 39 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.03.2017)
     IPEX

     prevence znečištěníekologické vozidloznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisísilniční dopravamotorové vozidloskleníkový plynobnovitelná energienovinka
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Lukáš Vacík
     K 109/10
     Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

     (11890/16)
     COM (2016) 471

     Česká verze
     doručena dne 4.9.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     23.11.2016
     č. 8 K 109/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 2. schůze
     č. 26 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     legislativní procesvztahy mezi institucemilegislativní proces ESprincip subsidiarityHospodářská a měnová uniezpráva o činnostinárodní parlament
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     K 110/10
     Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě

     (11889/16)
     COM (2016) 469

     Česká verze
     doručena dne 4.9.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     23.11.2016
     č. 8 K 110/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 2. schůze
     č. 26 - závěrečné usnesení přijato
     30.11.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     legislativní procesvztahy mezi institucemilegislativní proces ESprincip subsidiarityzpráva o činnostizásada proporcionalitynárodní parlament
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0