Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 256 - Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
 • 257 - Zákon o ČNB
 • 258 - Daňový řád
 • 259 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 260 - Zákon o hornické činnosti

senátní návrh zákona

 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh
 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 231 - Dohoda EU Austrálie
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
208

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

208/1 VZSP 208/2 UPV Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 14. schůze Podán: Lhůta pro výbory: sociální dávky, sociální péče, sociální služby
  225

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

  Vladimír Plaček (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 14. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
   231

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé

   231/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 14. schůze Podán: Lhůta pro výbory: rámcová dohoda, dohoda o spolupráci, Evropská unie, Austrálie
   256

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   256/1 VHZD 256/2 UPV Tomáš Hüner(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 14. schůze Podán: Lhůta pro Senát: obchod se zbraněmi, zahraniční obchod, trest smrti, zbraně, citlivý výrobek, kontrola vývozu, kontrola dovozu
   257

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

   257/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 14. schůze Podán: Lhůta pro Senát: pěstování obilovin, emise měny, Frederiksberg, peníze, papírové peníze, centrální banka
   258

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   258/1 VHZD 258/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Jiří Burian (UPV) 14. schůze Podán: Lhůta pro Senát: daňové orgány, důvěrná informace, mezinárodní spolupráce, právo na informace, daňové právo, daňová soustava, vybírání daní, evropská daňová spolupráce
   259

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Milada Emmerová (VZSP) 14. schůze Podán: Lhůta pro Senát: politika zaměstnanosti, pojistné, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení
   260

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

   260/1 VHZD 260/2 VUZP Tomáš Hüner(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Horník (VUZP) 14. schůze Podán: Lhůta pro Senát: výbušnina, důlní dobývání, těžební průmysl, národní implementace práva Společenství, kontrola provozu, důlní provoz, Evropská unie
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 084/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007

   (14217/17)
   COM (2017) 676

   Česká verze
   doručena dne 10.11.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Petr Orel

   8.3.2018
   č. 175 N 084/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze

   IPEX

   automobilekologická normasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyskleníkový plynmotorové vozidlospotřeba energieznečišťování atmosféryužitkové vozidloopatření na kontrolu znečištění
   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 092/11
   Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

   (15660/17)
   COM (2017) 624

   Česká verze
   doručena dne 12.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Vladimír Plaček

   21.3.2018
   č. 183 N 092/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financí 14. schůze

   IPEX

   Smlouva o spolupráci ESevropská daňová spoluprácedaň z přidané hodnotyEvropský hospodářský prostordaňový trestný činpodpis dohodysprávní spoluprácepodvodNorsko
   Registr Rady EU

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 093/11
   Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

   (15664/17)
   COM (2017) 827

   Česká verze
   doručena dne 12.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Vladimír Plaček

   21.3.2018
   č. 184 N 093/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financí 14. schůze

   IPEX

   eurozónačinnost orgánuEvropský měnový fondHospodářská a měnová unie
   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 098/11
   Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice EP a Rady 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

   (15950/17)
   COM (2017) 795

   Česká verze
   doručena dne 21.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   21.3.2018
   č. 186 N 098/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze

   IPEX

   bezpečnost výrobkudohled nad trhemtržní zvyklostijednotný trhpovolení k prodejinorma kvalitypřibližování legislativykontrola dovozudovoz Společenstvíjakost výrobku
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 099/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

   (15965/17)
   COM (2017) 796

   Česká verze
   doručena dne 21.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   21.3.2018
   č. 187 N 099/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze

   IPEX

   povolení k prodejisprávní spolupráceprincip vzájemného uznávánívolný pohyb zbožíjednotný trhzboží a službyčlenský stát EUvýměna informacítechnický předpis
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská