Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 167 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 168 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 169 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 170 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 171 - Veterinární zákon
 • 175 - Novela občanského soudního řádu
 • 176 - Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
 • 177 - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • 179 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 180 - Zákon o zaměstnanosti
 • 181 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 182 - Zákon o silniční dopravě
 • 183 - Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
 • 184 - Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - související
 • 185 - Novela živnostenského zákona

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 166 - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • 173 - Branný zákon
 • 174 - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • 186 - Novela exekučního řádu

mezinárodní smlouva

 • 131 - Souhlas s odstoupením ČR od Charty Mezinárodního energetického fóra

jiný

 • 92 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
 • 187 - Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

senátní návrh schválený v PS

 • 172 - Stykový zákon
 • 178 - Občanský soudní řád - senátní návrh
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
92

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016

92/1 UPV 92/2 VVVK Emilie Benešová(předseda ÚSTR)
  Miroslav Nenutil (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 9. schůze č.275  - bere na vědomí
  Podán:
  131

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra

  131/1 VHZD 131/2 VZOB Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)František Bradáč (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 9. schůze č.265  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: energetický průmysl, mezinárodní charta, vypovědění smlouvy
  166

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  166/1 VZSP 166/2 UPV Vít Kaňkovský(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Malý (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 9. schůze č.274  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: zdravotně postižený člověk, sociální dávky, tělesně postižený člověk, prostředky zdravotnické techniky, sociální zabezpečení, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, zdravotní péče
  167

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  167/1 VZSP 167/2 UPV Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) Radek Sušil (UPV) 9. schůze č.250  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: společný fond, zdravotní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění
  168

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  168/1 VZSP 168/2 UPV Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 9. schůze č.251  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: pojistné, daňový základ, zdravotní pojištění, povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění
  169

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  169/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 9. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: sadba, přibližování legislativy, rozmnožování rostlin, osivo, ochrana odrůd rostlin
  170

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  170/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: padělání, správní kontrola, ochrana rostlin, rostlinolékařská legislativa, rostlinná výroba, přípravky ochrany rostlin, bezpečnost výrobku, ochrana zdraví rostlin
  171

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

  171/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 9. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: veterinární inspekce, veterinární legislativa, hospodářské zvíře, chov zvířat, živočišná výroba, živočišný výrobek, zdraví zvířat
  172

  Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)

  172/1 UPV 172/2 VUZP Eliška Wagnerová(senátorka)Miroslav Nenutil (UPV) Miloš Vystrčil (VUZP) 9. schůze č.273  - schvaluje návrh zákona
  Podán: schválení zákona, parlamentní dokument, legislativní proces, parlamentní proces, hlasování o zákonu, dvoukomorový systém, jednací řád parlamentu
  173

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

  173/1 VZOB Martin Sedlář(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Brož (VZOB) 9. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: mzdová politika, armáda, odměňování za práci, zálohy, dobrovolná vojenská služba, vojenské cvičení
  174

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  174/1 VHZD Václav Votava(zástupce skupiny poslanců)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 9. schůze Podán: Lhůta pro Senát: pojištění motorových vozidel, pojištění zákonné odpovědnosti, motorové vozidlo
  175

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  175/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.260  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: občanskoprávní řízení, soudní řízení, dělba práce, nevyřízené soudní spory
  176

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

  176/1 UPV 176/2 VUZP Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) Jitka Seitlová (VUZP) 9. schůze č.261  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: správní kontrola, veřejně prospěšná služba, veřejná instituce, obchodní rejstřík, sociální hospodářství, církev, služba ve veřejném zájmu
  177

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  177/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 9. schůze č.257  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: daňové orgány, finanční kontrola, evropská spolupráce, mezinárodní spolupráce, mezinárodní daňové právo, vybírání daní
  178

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

  178/1 UPV 178/2 VUZP Jitka Seitlová (zástupce Senátu)Jiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 9. schůze č.263  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: bytové právo, soudní řízení, nemovitost, převod vlastnictví, soudní systém
  179

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  179/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) 9. schůze č.252  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: sociální dávky, domácí péče, zdravotní pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, chronické onemocnění
  180

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

  180/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.253  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: poptávka po zaměstnání, hájené zaměstnání, zdravotně postižený člověk, podpora v nezaměstnanosti, zdravotně postižený pracovník, integrace postižených osob, lékařský posudek
  181

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  181/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 9. schůze č.255  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: pracovní podmínky, říční plavba, plavební licence, zaměstnanec, doprava po plavební cestě, vnitrozemská vodní cesta
  182

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  182/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 9. schůze č.256  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: dopravní podnik, dopravní licence, organizace dopravy, osobní doprava, hromadná doprava, silniční doprava, dopravce, taxi
  183

  Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

  183/1 VHZD 183/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 9. schůze č.258  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: účetnictví veřejných institucí, finanční kontrola, veřejné finance, finanční řízení, koordinace financování
  184

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

  184/1 VHZD 184/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 9. schůze č.259  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: účetnictví veřejných institucí, finanční kontrola, veřejné finance, finanční řízení
  185

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  185/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Petr Holeček (VHZD) 9. schůze č.264  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: živnost, živnostník, osoba samostatně výdělečně činná, oprávnění k výkonu služby
  186

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  186/1 UPV Zdeněk Ondráček(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.262  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: pravomoc výkonné moci, náklady na vzdělávání, dítě, výkon rozhodnutí, zletilost, vyživovací povinnost, osvojování vědomostí, vyživovaná osoba
  187

  Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

  187/1 VK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Luděk Jeništa (VK) 9. schůze č.271  - bere na vědomí
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 036/11
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

   (8633/17)
   COM (2017) 253

   Česká verze
   doručena dne 28.4.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Šárka Jelínková

   15.8.2017
   č. 106 N 036/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
   • Usnesení přijato
   • 18.7.2017

    
   9. schůze
   č. 254 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   K 037/11
   Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy

   (8717/17)
   COM (2017) 206

   Česká verze
   doručena dne 3.5.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Šárka Jelínková

   15.8.2017
   č. 108 K 037/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vládyVZSP
   • Usnesení přijato
   • 18.7.2017

    
   9. schůze
   č. 270 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   J 038/11
   Návrh interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv

   (8693/17)
   COM (2017) 251

   Česká verze
   doručena dne 3.5.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Šárka Jelínková

   15.8.2017
   č. 108 J 038/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vládyVZSP
   • Usnesení přijato
   • 18.7.2017

    
   9. schůze
   č. 270 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 042/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012

   (8838/17)
   COM (2017) 256

   Česká verze
   doručena dne 1.6.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   15.8.2017
   č. 109 N 042/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 9. schůze
   č. 266 - závěrečné usnesení přijato
   16.8.2017
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská