Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 194 - Antidiskriminační zákon
 • 196 - Zákon o platebním styku
 • 197 - Zákon o platebním styku - související zákony
 • 198 - Zákon o rozpočtových pravidlech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 195 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 199 - Zákon o zmírnění majetkových křivd
 • 200 - Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR

senátní návrh zákona

 • 190 - Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
 • 191 - Novela zákona o léčivech - senátní návrh
 • 193 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 135 - Úmluva MOP o práci na moři
 • 136 - Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
 • 137 - Prozatimní dohoda ES - Ghana
 • 163 - Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

jiný

 • 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
 • 203 - Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
 • 205 - Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
135

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006

135/1 VZSP 135/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dan Ťok(ministr dopravy)Lumír Kantor (VZSP) Lubomír Franc (VZOB) 10. schůze č.278  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, rybářský průmysl, Mezinárodní organizace práce, ratifikace dohody, námořní doprava
136

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009

136/1 VHZD 136/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.286  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: hospodářská spolupráce, Pobřeží Slonoviny, ratifikace dohody, Evropské společenství, předběžná smlouva ES
137

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016

137/1 VHZD 137/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.287  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: hospodářská spolupráce, Ghana, ratifikace dohody, hospodářská dohoda, Evropská unie, předběžná smlouva ES
162

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016

162/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
  Jan Hajda (VHZD) 10. schůze č.291  - bere na vědomí
  Podán:
  163

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

  163/1 VZSP 163/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) Hassan Mezian (VZOB) 10. schůze č.279  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: zdravotně postižený člověk, mezinárodní úmluva OSN, zdravotně postižený pracovník, Česká republika
  190

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

  Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Pavel Štohl(VHZD) 10. schůze č.302  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   191

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů

   Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Alena Dernerová(VZSP) 10. schůze č.303  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    193

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

    Ivo Valenta (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Jiří Dienstbier10. schůze č.304  - přikazuje
     Podán:
     194

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     194/1 UPV 194/2 VVVK Jan Chvojka(ministr vlády ČR)Eliška Wagnerová (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 10. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: rovné zacházení, ombudsman, soudní řízení, sociální práva, antidiskriminační politika, diskriminace na základě státní příslušnosti
     195

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

     195/1 VZSP Vít Kaňkovský(poslanec)Alena Dernerová (VZSP) 10. schůze č.293  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: prostředky zdravotnické techniky, poprodejní servis, zdravotní péče
     196

     Návrh zákona o platebním styku

     196/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: elektronický převod finančních prostředků, bankovnictví, platba, elektronické bankovnictví, jednotný trh, bankovní systém, finanční transakce
     197

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

     197/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.282  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: platba, příjem - platba, směnný kurz, finanční transakce
     198

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     198/1 VHZD 198/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: regionální rozvoj, státní podpora, finanční pomoc, rozpočtová pravidla, státní rozpočet
     199

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

     199/1 UPV 199/2 VVVK Vladislav Vilímec(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 10. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: dočasné povolení, náhrada škody, odškodnění, nemovitý majetek, Československo, Ukrajina
     200

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

     200/1 VHZD 200/2 UPV Zbyněk Stanjura(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Jiří Dienstbier (UPV) 10. schůze č.298  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: pracovník, úředník, úřední list, profesní organizace, informační systém, zájmové subjekty zemědělského sektoru
     203

     Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání

     203/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 10. schůze č.288  - bere na vědomí
      Podán:
      205

      Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady

       
       10. schůze č.290  - volí
       Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       N 043/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

       (9668/17)
       COM (2017) 281

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 120 N 043/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze
       č. 295 - závěrečné usnesení přijato
       11.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 044/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

       (9669/17)
       COM (2017) 282

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 120 N 044/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 045/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

       (9670/17)
       COM (2017) 277

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 120 N 045/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 046/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

       (9671/17)
       COM (2017) 278

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 120 N 046/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 047/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

       (9672/17)
       COM (2017) 275

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 121 N 047/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze
       č. 296 - závěrečné usnesení přijato
       11.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 048/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

       (9673/17)
       COM (2017) 280

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 121 N 048/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 049/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel

       (9939/17)
       COM (2017) 265

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 121 N 049/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 050/11
       Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

       (10175/17)
       COM (2017) 276

       Česká verze
       doručena dne 9.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       19.9.2017
       č. 121 N 050/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo financíVHZD
       • Usnesení přijato
       • 15.8.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       K 052/11
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života

       (9842/17)
       COM (2017) 248

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Eva Syková

       4.10.2017
       č. 127 K 052/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
       • Usnesení přijato
       • 20.9.2017

        
       10. schůze
       č. 294 - závěrečné usnesení přijato
       11.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       K 053/11
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání

       (9843/17)
       COM (2017) 247

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Eva Syková

       4.10.2017
       č. 127 K 053/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
       • Usnesení přijato
       • 20.9.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       J 054/11
       Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů

       (9844/17)
       COM (2017) 249

       Česká verze
       doručena dne 1.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Eva Syková

       4.10.2017
       č. 127 J 054/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
       • Usnesení přijato
       • 20.9.2017

        
       10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       N 055/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU

       (10589/17)
       COM (2017) 294

       Česká verze
       doručena dne 9.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Jeništa

       19.9.2017
       č. 118 N 055/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze
       č. 299 - závěrečné usnesení přijato
       12.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Raimonda Lišková
       K 056/11
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu

       (10164/17)
       COM (2017) 295

       Česká verze
       doručena dne 8.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Jeništa

       19.9.2017
       č. 118 K 056/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze

       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Raimonda Lišková
       J 057/11
       Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie

       (9940/17)
       COM (2017) 291

       Česká verze
       doručena dne 2.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Vladimír Plaček

       4.10.2017
       č. 124 J 057/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vládyVHZD
       • Usnesení přijato
       • 19.9.2017

        
       10. schůze
       č. 289 - závěrečné usnesení přijato
       11.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       J 058/11
       Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany

       (10165/17)
       COM (2017) 315

       Česká verze
       doručena dne 8.6.2017
       Historie tisku EU
       VZOB
       Lubomír Franc

       3.10.2017
       č. 84 J 058/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo obrany České republikyVEU
       • Usnesení přijato
       • 19.9.2017

        
       10. schůze
       č. 300 - závěrečné usnesení přijato
       12.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Petr Martinec
       N 060/11
       Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat

       (10582/17)
       COM (2017) 335

       Česká verze
       doručena dne 27.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Libor Michálek

       4.10.2017
       č. 126 N 060/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo financíVHZD
       • Usnesení přijato
       • 19.9.2017

        
       10. schůze
       č. 284 - závěrečné usnesení přijato
       11.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       J 064/11
       Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

       (11006/17)
       COM (2017) 358

       Česká verze
       doručena dne 11.7.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Vladimír Plaček

       4.10.2017
       č. 125 J 064/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo financí 10. schůze
       č. 283 - závěrečné usnesení přijato
       11.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 065/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011

       (10820/17)
       COM (2017) 352

       Česká verze
       doručena dne 30.6.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       19.9.2017
       č. 113 N 065/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 10. schůze
       č. 280 - závěrečné usnesení přijato
       11.10.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       Projednávání v PSP

       Raimonda Lišková