Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 244 - Zákon o volbách do Parlamentu ČR

senátní návrh zákona

 • 193 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
 • 245 - Zákon o volbách do PČR

mezinárodní smlouva

 • 220 - Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
 • 221 - Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
 • 222 - Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
 • 224 - Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
 • 228 - Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 229 - Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
 • 230 - Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích

jiný

 • 234 - Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
 • 236 - Zpráva o peticích za rok 2017
 • 243 - Návrh kandidátů na členy Rady ÚSTR
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
193

Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

193/1 UPV 193/3 UPV 193/2 VUZP 193/4 VUZP Ivo Valenta (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) Zdeněk Nytra (VUZP) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: správní postih, trvalý pobyt, správní delikt
  220

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji

  220/1 UPV 220/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: veřejný pořádek, boj proti zločinnosti, trestná činnost, veřejná bezpečnost, Vietnam, policejní spolupráce, Česká republika
  221

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)

  221/1 UPV 221/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Brož (VZOB) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: korupce, trestní právo, mezinárodní trestní právo, přibližování legislativy, trestná činnost, Česká republika
  222

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017

  222/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Japonsko, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, dovolená, vízová politika, Česká republika
  224

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

  224/1 VHZD 224/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: dvojí zdanění, daňová úmluva, Kosovo, Česká republika
  228

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně

  228/1 UPV 228/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: boj proti zločinu, trestná činnost, právní pomoc, trestní stíhání, Kazachstán, Česká republika
  229

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)

  229/1 UPV 229/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) (VZOB) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: soudní spolupráce, politika spolupráce, Vietnam, Česká republika
  230

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)

  230/1 VZOB 230/2 UPV Lubomír Metnar(ministr vnitra)(VZOB) (UPV) 13. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Rada Evropy, ratifikace dohody, evropská konvence, sport, sportovní událost, chuligánství
  234

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017

  Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)
   (VEU) Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze Podán:
   236

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast

   Zdeněk Papoušek(zástupce výboru Senátu)
    13. schůze Podán:
    239

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)František Bradáč (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Petr Šilar (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Michael Canov (senátor)Ladislav Kos (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Orel (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk Nytra13. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
     243

     Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

      
      13. schůze Podán:
      244

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Nenutil (UPV) Petr Vícha (VUZP) 13. schůze Podán: rozdělení na volební kraje, parlamentní volby, volební systém
      245

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
       13. schůze Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       K 082/11
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastrukturu pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU

       (14333/17)
       COM (2017) 652

       Česká verze
       doručena dne 16.11.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       8.3.2018
       č. 174 K 082/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo dopravy 13. schůze

       IPEX

       palivoalternativní energieskleníkový plynznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisíekologické vozidlonovinkaelektrický vůzzemní plynčistá technologie
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 084/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007

       (14217/17)
       COM (2017) 676

       Česká verze
       doručena dne 10.11.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Petr Orel

       8.3.2018
       č. 175 N 084/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 13. schůze

       IPEX

       automobilekologická normasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyskleníkový plynmotorové vozidlospotřeba energieznečišťování atmosféryužitkové vozidloopatření na kontrolu znečištění
       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       N 089/11
       Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ust. o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Ev. sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evr. zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evr. námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Evr. sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evr. námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

       (15566/17)
       COM (2017) 826

       Česká verze
       doručena dne 8.12.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Jeništa

       8.3.2018
       č. 173 N 089/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo pro místní rozvoj 13. schůze

       IPEX

       rozdělování komunitárních fondůEvropský sociální fondEvropský fond pro regionální rozvojstrukturální úpravaFond soudržnosti
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 090/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

       (15663/17)
       COM (2017) 825

       Česká verze
       doručena dne 12.12.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Jeništa

       8.3.2018
       č. 173 N 090/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 13. schůze

       IPEX

       pomoc Společenstvíčlenský stát EUsprávní reformastrukturální úpravafinancování Společenstvíhospodářské sbližováníhospodářská reformaprogram Společenstvíreforma základních institucí
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 095/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

       (16018/17)
       COM (2017) 797

       Česká verze
       doručena dne 22.12.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Šárka Jelínková

       8.3.2018
       č. 177 N 095/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo práce a sociálních věcí 13. schůze

       IPEX

       propuštěníkolektivní smlouvapracovní smlouvapracovní podmínkyinformování pracovníkůzkušební dobakomunitární politika zaměstnanosti
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Jana Zatloukalová
       K 091/11
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU

       (15654/17)
       COM (2017) 822

       Česká verze
       doručena dne 12.12.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Luděk Jeništa

       8.3.2018
       č. 173 K 091/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 13. schůze

       IPEX

       strukturální úpravazačlenění do rozpočtuvšeobecný rozpočet ESpomoc Společenstvífinanční nástroje Společenstvíeurozónarozpočtová disciplína ESbankovnictvístabilizace hospodářstvíHospodářská a měnová unie
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 100/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU)2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226

       (15119/17)
       COM (2017) 793

       Česká verze
       doručena dne 18.12.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       8.3.2018
       č. 176 N 100/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 13. schůze

       IPEX

       vnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvíinformační systémochrana datbiometrieSchengenská dohodavízová politikavýměna informacíosobní údajehraniční kontrola
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Kateřina Kramešová
       N 101/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)

       (15729/17)
       COM (2017) 794

       Česká verze
       doručena dne 18.12.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       8.3.2018
       č. 176 N 101/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 13. schůze

       IPEX

       justice a vnitřní věcivýměna informacíSchengenská dohodabiometrieosobní údajemigrační politika Společenstvívnější hranice Evropské unieinformační systémochrana datazylové právo
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Kateřina Kramešová