Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 130 - Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
 • 336 - Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
130

Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

130/1 VHZD Libor Michálek (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Pavel Štohl(VHZD) 8. schůze č.198  - přikazuje
  Podán:
  336

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  336/1 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miloš MalýMiroslav Nenutil (UPV) 28. schůze č.561  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   364

   Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

   364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
    Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
    odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 043/11
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

    (9668/17)
    COM (2017) 281

    Česká verze
    doručena dne 1.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 120 N 043/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 044/11
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

    (9669/17)
    COM (2017) 282

    Česká verze
    doručena dne 1.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 120 N 044/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 045/11
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

    (9670/17)
    COM (2017) 277

    Česká verze
    doručena dne 1.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 120 N 045/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 046/11
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

    (9671/17)
    COM (2017) 278

    Česká verze
    doručena dne 1.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 120 N 046/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 047/11
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

    (9672/17)
    COM (2017) 275

    Česká verze
    doručena dne 1.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 121 N 047/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 048/11
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

    (9673/17)
    COM (2017) 280

    Česká verze
    doručena dne 1.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 121 N 048/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 049/11
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel

    (9939/17)
    COM (2017) 265

    Česká verze
    doručena dne 1.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 121 N 049/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 050/11
    Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

    (10175/17)
    COM (2017) 276

    Česká verze
    doručena dne 9.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.9.2017
    č. 121 N 050/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 15.8.2017

     
    10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 055/11
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU

    (10589/17)
    COM (2017) 294

    Česká verze
    doručena dne 9.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.9.2017
    č. 118 N 055/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková
    K 056/11
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu

    (10164/17)
    COM (2017) 295

    Česká verze
    doručena dne 8.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.9.2017
    č. 118 K 056/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková
    N 065/11
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011

    (10820/17)
    COM (2017) 352

    Česká verze
    doručena dne 30.6.2017
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    19.9.2017
    č. 113 N 065/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 10. schůze

    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková