Events on Wednesday, April 19, 2017

April 2017

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
13     12PDF
143456789PDF
1510111213141516PDF
1617181920212223PDF
1724252627282930PDF

Search events:

Wednesday, April 19, 2017

Hour:Events:

Maďarsko, Budapešť

19.4. - 21.4.2017, Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Štohlem, místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Nytrou a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR Z. Baudyšovou oficiálně navštíví Maďarsko.

08:00 - 09:00

Místnost 113a [VP-C]

Zasedání senátorského klubu KNS (Klub nezávislých senátorů)

08:15 - 08:35

Místnost č. 352 [VP-C]

Ranní modlitba s četbou z Bible

Organised by: senator Zdeněk Papoušek

08:15 - 09:00

Černínský salonek (Černínský Lounge) [KP]

9. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie

Organised by: Committee on EU Affairs

08:15 - 09:00

Místnost č. 248 [VP-C]

4. schůze Stálé komise Senátu pro práci KS

Organised by: Standing Senate Commission on Senate Chancellery Activities

09:00

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

6th Plenary Session

Pozvánka

Photo gallery (18)

Během dopoledního jednání prvního dne schůze Senátu schválili senátoři tři novelu zákona o nemocenském pojištění, návrh zákona o zahraniční službě a původně senátní novelu zákona o státní službě. Senátoři rovněž vzali na vědomí Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků a informace o již uskutečněných a budoucích zasedání Evropské Rady. Součástí jednání bylo i projednání evropských dokumentů, nejprve senátoři dali předběžný souhlas s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva, poté přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování a k návrhu směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty.
Odpolední jednání věnovali senátoři projednání návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ke kterému přijali pozměňovací návrhy. Protože se nepodařilo dodržet časový rámec pro jednání, prodloužili si senátoři ve středu čas určený pro jednání a hlasování a schválili novelu zákona o obalech, novelu zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, dali souhlas k ratifikaci čtyř mezinárodních smluv (Pařížská dohoda, Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu a Dodatkový protokol k této úmluvě, Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány). A pokračovali v projednání evropských dokumentu, kdy opět schválili doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k novele nařízení o ochraně před dumpingovým dovozem, k návrhu nařízení o respektování soukromého života, směrnici o energetické účinnosti, balíčku pro obnovitelné zdroje a správa energetické unie a balíčku pro trh s elektřinou.
V průběhu dne pak dvakrát senátoři rozhodovali o návrhu prezidenta republiky, který do funkce členky Rady ústavu pro studium totalitních režimů navrhl paní Lenku Procházkovou. Ani v jednom případě se senátoři s návrhem pana prezidenta neztotožnili, nová volba se uskuteční na některé z příštích schůzí poté, co prezident předloží nový návrh.
Čtvereční jednání zahájili senátoři projednáním zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který schválili. Poté přijali doporučující usnesení k Petici za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole. Následoval blok poslaneckých návrhů zákonů, ve kterém senátoři schválili novelu zákona o zadávání veřejných zakázek a nepřijali usnesení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. K novele zákona o pozemních komunikacích, zákon tak bude po uplynutí 30- ti denní lhůty pro Senát považován za schválený. V samém závěru pak senátoři schválili ve 2. čtení senátní návrh zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění občanský soudní řád a přijali usnesení k poskytnutí pomoci krajanům ze Srbska.

Press release

10:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD.
Témata: registr smluv, podpora výzkumu, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a další.

Photo gallery (3)

10:30

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ODS.
Témata: registr smluv, zákon o státní službě a další.

Photo gallery (4)

13:30 - 18:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C]

Konference ˝Svoboda - snění a realita˝

Invitation card required

Organised by: President Milan Štěch

Program

Photo gallery (16)

Debata o liberalismu připomněla nedožité výročí Dienstbiera st. Konference s názvem „Svoboda – snění a realita“ se zabývala příčinami ústupu od liberální demokracie, příklonu k autoritářskému státu i českého nacionalismu. Diskuze se účastnili někteří někdejší vládní kolegové Dienstbiera st., jeho přátelé z disentu a odborníci na daná témata. Podle některých účastníků osobnost Dienstbierova formátu chybí. Bývalý předseda Senátu Petr Pithart přímo řekl, že chybí „silný a charizmatický vůdce, který by dokázal zemi politicky dovést na úroveň Polska a Maďarska“.

Events on green backgkround are open to the public.