Events on week 16, 2017

April 2017

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
13     12PDF
143456789PDF
1510111213141516PDF
1617181920212223PDF
1724252627282930PDF

Search events:

Day:Events:
Tuesday, April 18, 2017
10:00 - 12:00

Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

3. schůze Podvýboru pro zemědělství

Organised by: Committee on National Economy, Agriculture and Transport

program

Tuesday, April 18, 2017
11:30 - 13:00

Místnost 113a [VP-C]

Kulatý stůl nad stavem památkového fondu ČR éry funkcionalismu. (Mezinárodní den památek a historických sídel.)

Invitation card required

Organised by: Caucus of Independent Senators

Tuesday, April 18, 2017
12:00

Hilton Hotel Prague, Pobřežní 1, Praha 8
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera s chotí se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Království Saúdské Arábie v ČR J.E. panem Naifem Al Aboudem u příležitosti jeho zahájení diplomatické mise v České republice.

Tuesday, April 18, 2017
12:00 - 15:00

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Setkání 1. místopředsedkyně M. Horské se studenty a seniory

Organised by: 1st Vice-President Miluše Horská

Tuesday, April 18, 2017
14:00 - 17:00

Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Zasedání senátorského klubu ODS

Organised by: Civic Democratic Party Caucus

Tuesday, April 18, 2017
14:45 - 16:00

Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Setkání senátora Hassana Meziana s občany

Organised by: senator Hassan Mezian

Tuesday, April 18, 2017
15:30 - 16:20

Místnost č. 352 [VP-C]

2. schůze Podvýboru pro sport

Organised by: Sub-Committee on Sport of the Committee on Education, Science,Culture, Human Rights and Petitions

Pozvánka

Tuesday, April 18, 2017
16:00 - 16:30

Prezidentský salonek [VP-A]

6. schůze Volební komise

Organised by: Commission on Election

Tuesday, April 18, 2017
16:30 - 17:30

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Organizační výbor

Organised by: Committee on Agenda and Procedure

Tuesday, April 18, 2017
17:00 - 18:30

Předsálí Jednacího sálu [VP-A], Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Slavnostní zahájení výstavy "Jaroslav Petr-grafika, heraldika, ilustrace"

Organised by: senator Jan Hajda

Photo gallery (8)

Tuesday, April 18, 2017
17:30 - 20:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Zasedání senátorského klubu STAN

Tuesday, April 18, 2017
17:30 - 20:00

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Zasedání senátorského klubu ČSSD

Organised by: Czech Social Democratic Party Caucus

Tuesday, April 18, 2017
18:00 - 20:00

Černínský salonek (Černínský Lounge) [KP]

Zasedání senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí

Wednesday, April 19, 2017

19.4. - 21.4.2017, Maďarsko, Budapešť
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Štohlem, místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Nytrou a členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR Z. Baudyšovou oficiálně navštíví Maďarsko.

Wednesday, April 19, 2017
08:00 - 09:00

Místnost 113a [VP-C]

Zasedání senátorského klubu KNS (Klub nezávislých senátorů)

Wednesday, April 19, 2017
08:15 - 08:35

Místnost č. 352 [VP-C]

Ranní modlitba s četbou z Bible

Organised by: senator Zdeněk Papoušek

Wednesday, April 19, 2017
08:15 - 09:00

Černínský salonek (Černínský Lounge) [KP]

9. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie

Organised by: Committee on EU Affairs

Wednesday, April 19, 2017
08:15 - 09:00

Místnost č. 248 [VP-C]

4. schůze Stálé komise Senátu pro práci KS

Organised by: Standing Senate Commission on Senate Chancellery Activities

Wednesday, April 19, 2017
09:00

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

6th Plenary Session

Pozvánka

Photo gallery (18)

Během dopoledního jednání prvního dne schůze Senátu schválili senátoři tři novelu zákona o nemocenském pojištění, návrh zákona o zahraniční službě a původně senátní novelu zákona o státní službě. Senátoři rovněž vzali na vědomí Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků a informace o již uskutečněných a budoucích zasedání Evropské Rady. Součástí jednání bylo i projednání evropských dokumentů, nejprve senátoři dali předběžný souhlas s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva, poté přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování a k návrhu směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty.
Odpolední jednání věnovali senátoři projednání návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ke kterému přijali pozměňovací návrhy. Protože se nepodařilo dodržet časový rámec pro jednání, prodloužili si senátoři ve středu čas určený pro jednání a hlasování a schválili novelu zákona o obalech, novelu zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, dali souhlas k ratifikaci čtyř mezinárodních smluv (Pařížská dohoda, Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu a Dodatkový protokol k této úmluvě, Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány). A pokračovali v projednání evropských dokumentu, kdy opět schválili doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k novele nařízení o ochraně před dumpingovým dovozem, k návrhu nařízení o respektování soukromého života, směrnici o energetické účinnosti, balíčku pro obnovitelné zdroje a správa energetické unie a balíčku pro trh s elektřinou.
V průběhu dne pak dvakrát senátoři rozhodovali o návrhu prezidenta republiky, který do funkce členky Rady ústavu pro studium totalitních režimů navrhl paní Lenku Procházkovou. Ani v jednom případě se senátoři s návrhem pana prezidenta neztotožnili, nová volba se uskuteční na některé z příštích schůzí poté, co prezident předloží nový návrh.
Čtvereční jednání zahájili senátoři projednáním zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který schválili. Poté přijali doporučující usnesení k Petici za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole. Následoval blok poslaneckých návrhů zákonů, ve kterém senátoři schválili novelu zákona o zadávání veřejných zakázek a nepřijali usnesení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. K novele zákona o pozemních komunikacích, zákon tak bude po uplynutí 30- ti denní lhůty pro Senát považován za schválený. V samém závěru pak senátoři schválili ve 2. čtení senátní návrh zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění občanský soudní řád a přijali usnesení k poskytnutí pomoci krajanům ze Srbska.

Press release

Wednesday, April 19, 2017
10:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD.
Témata: registr smluv, podpora výzkumu, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a další.

Photo gallery (3)

Wednesday, April 19, 2017
10:30

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ODS.
Témata: registr smluv, zákon o státní službě a další.

Photo gallery (4)

Wednesday, April 19, 2017
13:30 - 18:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C]

Konference ˝Svoboda - snění a realita˝

Invitation card required

Organised by: President Milan Štěch

Program

Photo gallery (16)

Debata o liberalismu připomněla nedožité výročí Dienstbiera st. Konference s názvem „Svoboda – snění a realita“ se zabývala příčinami ústupu od liberální demokracie, příklonu k autoritářskému státu i českého nacionalismu. Diskuze se účastnili někteří někdejší vládní kolegové Dienstbiera st., jeho přátelé z disentu a odborníci na daná témata. Podle některých účastníků osobnost Dienstbierova formátu chybí. Bývalý předseda Senátu Petr Pithart přímo řekl, že chybí „silný a charizmatický vůdce, který by dokázal zemi politicky dovést na úroveň Polska a Maďarska“.

Thursday, April 20, 2017
09:00

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

Pokračování 6. schůze Senátu

Photo gallery (14)

Friday, April 21, 2017
10:00

Pamětní deska genmjr. Josefa Balabána, Studentská 529/1, Praha 6
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Růžička se zúčastní pietního aktu k uctění památky generálmajora Josefa Balabána u příležitosti 76. výročí jeho zatčení.

Saturday, April 22, 2017
08:00 - 11:00

II. nádvoří Valdštejnského paláce [VP-C], I. nádvoří Valdštejnského paláce [VP-A]

RETRO PRAGUE 2017

Invitation card required

Organised by: Vice-President Jaroslav Kubera

Photo gallery (16)

Sunday, April 23, 2017

23.4. - 28.4.2017, Portugalsko
Místopředseda Senátu J. Šesták, předseda VVVK Z. Papoušek, místopředsedové VVVK J. Jermář, J. Růžička a člen VVVK J. Čunek se zúčastní setkání s partnerskými výbory Parlamentu Portugalska, zástupci Ministerstva kultury a zástupci univerzity v Coimbře. Dále se setkají se starostou města Tahira.

Sunday, April 23, 2017

23.4. - 24.4.2017, Slovenská republika, Bratislava
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní Konference předsedů Parlamentů zemí Evropské unie.

Sunday, April 23, 2017
13:30

Osada Ploština, obec Drnovice
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu u příležitosti 72. výročí vypálení osady Ploština.

Sunday, April 23, 2017
15:00 - 17:00

Valdštejnská zahrada [VP-C]

14. ročník veřejného shromáždění "Všichni jsme lidi"

Organised by: Vice-President Jaroslav Kubera

Photo gallery (35)

Events on green backgkround are open to the public.