Akce v 20. týdnu roku 2018

květen 2018

týdenPoÚtStČtSoNetýdenní přehled
18 123456PDF
1978910111213PDF
2014151617181920PDF
2121222324252627PDF
2228293031   PDF

Vyhledání akce pomocí libovolného slova:

Den:Akce:
pondělí
14.05.2018
11:00 - 15:00

Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)

Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže

pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Fotogalerie (10)

úterý
15.05.2018
09:00 - 09:30

Zaháňský salonek (VP-C)

Tisková konference ke konferenci "Právo a děti v kyberprostoru"

Fotogalerie (10)

Tisková zpráva

úterý
15.05.2018
09:15 - 14:00

Jednací sál (VP-A)

Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

Program

Fotogalerie (18)

Tisková zpráva

úterý
15.05.2018
09:45 - 14:00

Hlavní sál (VP-C)

Konference "Právo a děti v kyberprostoru"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

Program

Fotogalerie (11)

Tisková zpráva

úterý
15.05.2018
14:30 - 17:30

Frýdlantský salonek (VP-A)

Veřejné slyšení VVVK "Současná situace v Sýrii a postoj české zahraniční politiky"

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Pozvánka

Fotogalerie (11)

Tisková zpráva

úterý
15.05.2018
15:00 - 16:30

Valdštejnova pracovna (VP-C)

23. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

program

středa
16.05.2018
09:30 - 14:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

16. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Pozvánka

středa
16.05.2018
09:30 - 13:00

Hlavní sál (VP-C)

Konference "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Program

Fotogalerie (13)

středa
16.05.2018
10:00 - 13:00

Místnost č. 352 (VP-C)

18. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Pozvánka

středa
16.05.2018
10:00

Růžový salonek (KP)

14. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Pozvánka

středa
16.05.2018
13:00 - 15:00

Místnost č. 248 (VP-C)

12. schůze Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa
16.05.2018
14:00 - 17:00

Jičínský salonek (VP-A)

Jednání Senátorského klubu ODS

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa
16.05.2018
16:00 - 20:00

Černínský salonek (KP)

Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

středa
16.05.2018
17:00 - 18:30

Zaháňský salonek (VP-C)

Organizační výbor

pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

středa
16.05.2018
17:30 - 19:30

Zelený salonek (KP)

Jednání SK ČSSD

středa
16.05.2018
18:30 - 21:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Jednání klubu STAN

čtvrtek
17.05.2018
08:00 - 09:00

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Šesták spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem, předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR J. Strnadem, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR J. Doubravou, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR L. Aschenbrennerem a K. Kratochvílem, členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR J. Duškem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR F. Bradáčem oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Gruzie v ČR J.E. pana Zaala Gogsadzeho.

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

Fotogalerie (9)

čtvrtek
17.05.2018
08:15 - 08:35

Pracovna př. VVVK (VP-C)

Ranní modlitba s četbou z Bible

pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

čtvrtek
17.05.2018
09:00

Jednací sál (VP-A)

15. schůze Senátu

Program

Fotogalerie (14)

15. schůzi Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Smlouvy s Ghanou o zamezení dvojího zdanění. Následně projednali novelu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, k níž přijali několik pozměňovacích návrhů. Poté se v rozsáhlé debatě věnovali Situace ve strukturálně postižených regionech a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy - opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Závěr dopoledního jednání dvěma evropským bodům v gescí ministra školství. Senátoři tak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Hodnocení programu Erasmus v jeho polovině a k Průběžnému hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU.
Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který senátorům předložil novelu vodního zákona. Senátory však nepřesvědčil o důležitosti této novely a Ti ji tak zamítli. Uspěl až s návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, který senátoři schválili. Senátoři dali rovněž souhlas k ratifikaci změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Poté ministr životního prostředí zastoupil předsedu vlády, který byl na jednání Evropských představitelů v Lublani, a seznámil senátory s rozhodnutím Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu a s Informací vlády o přípravě Národního programu reforem. U obou těchto bodů se senátoři ztotožnili s unesení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Následně ministr zahraničních věcí předložil senátorům Dohodu o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménskou republikou. I v případě této dohody dali senátoři souhlas k její ratifikaci.
Následovalo projednání novely zákona o střetu zájmů, který senátoři podrobili rozsáhlé kritice. Návrh místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery, kterým navrhoval zrušení celého zákona o střetu zájmů, neprošel, ale senátoři přijali řadu pozměňovacích návrhů, které jsou podle jejich názoru pro tento zákon nezbytné.
V samotném závěru schůze senátoři vyslovili souhlas návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi ČR a Mongolskem o leteckých službách a Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely. V posledním bodě jednání pak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení EU o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

Tisková zpráva

čtvrtek
17.05.2018
09:30 - 09:50

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu STAN

pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

Fotogalerie (7)

čtvrtek
17.05.2018
10:00 - 10:20

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Fotogalerie (5)

čtvrtek
17.05.2018
10:30 - 10:40

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ODS

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

Fotogalerie (12)

čtvrtek
17.05.2018
11:00 - 11:20

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu ANO

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

Fotogalerie (8)

čtvrtek
17.05.2018
11:30

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí

pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

Fotogalerie (6)

čtvrtek
17.05.2018
11:55 - 12:20

Frýdlantský salonek (VP-A)

Tiskový briefing spojený s předáním petice "Braňme média veřejné služby!"

pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

Fotogalerie (12)

Tisková zpráva

čtvrtek
17.05.2018
12:00 - 14:00

Valdštejnova pracovna (VP-C)

Setkání sen. J. Malého s občany

čtvrtek
17.05.2018
12:30 - 13:30

Zelený salonek (KP)

Setkání senátorky E. Třískové se seniory

pořádá/spolupořádá: senátorka Emilie Třísková

čtvrtek
17.05.2018
13:30 - 14:15

Zaháňský salonek (VP-C)

Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla se studenty z Ukrainian Leadership Academy

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: senátor prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.

čtvrtek
17.05.2018
15:00 - 15:45

Zelený salonek (KP)

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Czerninem a J. Sobotkou oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí Šrílanské demokratické socialistické republiky J.E. pana Tilaka Marapanu.

Fotogalerie (15)

čtvrtek
17.05.2018
17:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Vystoupení Dětských pěveckých sborů Základní školy Písečná v Chomutově: Berušky I, Berušky II, Hlásek; a Dětský pěvecký sbor Slavíček Základní školy Krušnohorská Jirkov v rámci Kulturního léta v Senátu

pořádá/spolupořádá: senátor PaedDr. Václav Homolka

Fotogalerie (6)

pátek
18.05.2018
09:00

Areál ZAS Mžany, středisko Sovětice

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní Zemědělského dne 2018.

pátek
18.05.2018
09:00 - 12:00

Frýdlantský salonek (VP-A)

Seminář "Odstraníme dluhové pasti?"

Akce na pozvánku

pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

Program

Fotogalerie (12)

Tisková zpráva

pátek
18.05.2018
17:00 - 17:45

Zelený salonek (KP)

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem oficiálně setká s viceprezidentkou Bulharské republiky J.E. paní Ilijanou Jotovou.

pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Fotogalerie (12)

pátek
18.05.2018
17:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Vystoupení Lidové dechové hudby Březováček v rámci Kulturního léta v Senátu

pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Zdeněk Berka

Fotogalerie (14)

sobota
19.05.2018
15:00

Rumburk

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oslav 100. výročí Rumburské vzpoury.

neděle
20.05.2018

Izrael

20.-26.5.2018
Předseda VUZP Z. Linhart, místopředsedové VUZP J. Carbol, Z. Nytra, člen VUZP R. Martínek se zúčastní jednání s partnerskými výbory Knessetu, na Ministerstvu životního prostředí a jednání s vodohospodářskou tématikou, dále navštíví odsolovací zařízení a úpravnu odpadních vod.

neděle
20.05.2018
09:00

Malá pevnost Terezín

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní pietního aktu u Popraviště v Malé pevnosti Terezín.

neděle
20.05.2018
10:00

Národní hřbitov v Terezíně

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní Terezínské tryzny 2018.

neděle
20.05.2018
10:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada (VP-C)

4. ročník Krojovaných slavností v Senátu

pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

pozvánka

Fotogalerie (48)

Tisková zpráva

Akce zobrazená se zeleným pozadím je volně přístupná veřejnosti.