Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Evropský výbor Senátu: NE povinným azylovým kvótám, ANO systému porovnání otisků prstů (13.09.2016)

Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR přijal odůvodněné stanovisko k návrhu revize tzv. dublinského nařízení. Odůvodněné stanovisko o rozporu se zásadou subsidiarity je nejdůraznější formou nesouhlasu národního parlamentu s navrhovanou evropskou legislativou.

Zasedání senátního Výboru pro záležitosti EU

Zasedání senátního Výboru pro záležitosti EU

Výbor sice konstatoval, že mnohé prvky revize jsou potřebné, nicméně se negativně vymezil vůči navrhovanému korekčnímu přidělovacímu mechanismu a tzv. příspěvku solidarity (tedy v podstatě vůči trvalým povinným azylovým kvótám a vysokým pokutám za jejich nenaplnění). Výbor je i nadále přesvědčen, že relokace žadatelů o mezinárodní ochranu je věcí politického rozhodnutí každého členského státu, neboť právě členský stát ponese odpovědnost za další pobyt těchto osob na svém území, včetně bezpečnostních a integračních aspektů. Senát tuto pozici zastává dlouhodobě, v obdobném smyslu se dnes vyjádřil také k Akčnímu plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Souhlas naopak výbor vyjádřil s návrhem novely nařízení o systému pro porovnání otisků prstů (Eurodac), která má zlepšit řízení azylového systému a podpořit řešení nelegální migrace.

Odůvodněné stanovisko bude zasláno Evropské komisi, pokud tento návrh Výboru schválí plénum Senátu na své příští schůzi.

Eva Davidová, 13.09.2016

Odkaz na akce v kalendáři:

13.09.2016 10:00 33. schůze Výboru pro záležitosti EU