Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Konference na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (15.09.2016)

Dne 15. září 2016 proběhla v Hlavním sále Valdštejnského paláce pod záštitou místopředsedy senátu Zdeňka Škromacha konference tematicky zaměřená na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce. Konference pod heslem „Měníme zažité postoje – vracíme zdravotně postižené na trh práce“ byla pořádaná ve spolupráci s partnery Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

„Jsem velmi rád, že současná vláda věnuje v souladu s úsilím všech sociálních partnerů pozornost návrhům, o nichž budete jednat, a věřím, že na dosažené dílčí návrhy a změny v roce 2017 naváže skutečně komplexní reforma. Přeji si, aby tato konference byla  dalším krokem ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a zlepšení podmínek pro jejich uplatnění v běžném životě,“ uvedl místopředseda Senátu Škromach.

V rámci konference se její účastníci dohodli, že pro efektivní řešení je třeba politické zadání a podpora. Cílem podle nich je, aby společnost konečně začala vnímat podporu zaměstnávání znevýhodněných ne jako prostředí pro spekulace a podvody, ale jako výraz společenské odpovědnosti, která by měla být součástí podnikatelské kultury. Integrační sociální podnikání je jednou z cest k tomuto cíli.

Denisa Čermáková, 15.09.2016

Odkaz na akce v kalendáři:

15.09.2016 10:00 Konference "Reforma podpory pracovního uplatnění OZP"