Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Avízo: Země střední Evropy v době sovětského útlaku a jejich pokusy o demokratizaci (19.09.2016)

22. září se v Senátu uskuteční konference k 60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu v roce 1956.

Hlavním cílem konference je na jedné straně připomenout 60. výročí maďarské revoluce a boje proti sovětskému útlaku a okupaci v roce 1956, na druhé straně pak poskytnout širší srovnávací pohled na analogická povstání v regionu v 50. letech a jejich možný vliv na demokratizační pokus známý jako Pražské jaro. Co měly společného Berlín roku 1953, Poznaň roku 1956 a budapešťské povstání? Proč měly revoluce v různých zemích různé výsledky? Jak tyto pokusy ovlivnily následující desetiletí v životě jednotlivých komunistických zemí? Co měly společného a proč se revoluce neuskutečnila také v České republice? Jak společná historie zemí regionu ovlivňuje jejich současnou roli či pozici v Evropské unii?

Odpovědi budou hledat přední odborníci. Program je na webu Senátu: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/81240/68205

Akreditace médií na adrese davidovae@senat.cz.

 

Eva Davidová, 19.09.2016

Odkaz na akce v kalendáři:

22.09.2016 09:00 Konference k 60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu v roce 1956 - země střední Evropy v době sovětského útlaku a jejich pokusy o demokratizaci