Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Senátní výbor pro EU: zřízení evropského veřejného žalobce je nadbytečné (02.11.2016)

Evropský výbor Senátu na svém listopadovém zasedání projednal návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Přestože se komise vypořádala s některými připomínkami parlamentů členských států z minulosti, trvá názor senátního výboru, že zřízení nového úřadu je nadbytečné.

Výbor pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR navštívila eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová. Podala podrobnou informaci o nejnovějším vývoji návrhu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Paní Jourová tuto agendu „zdědila“ po Barrosově komisi.

Senát se opakovaně v letech 2013 a 2015 k této iniciativě vyjádřil kriticky. Namítal, že není nutné tvořit novou komplikovanou instituci, když tytéž problémy lze v principu řešit např. posílením stávající instituce, tedy EUROJUSTu (Jednotky EU pro justiční spolupráci). A výbor tehdy také vyjádřil řadu odůvodněných pochyb o efektivitě EPPO v navržené podobě. Zásadní výhrady (ve formě tzv. odůvodněného stanoviska o rozporu se zásadou subsidiarity) vyjádřila také řada dalších parlamentů členských států EU.

V podrobné diskusi s Věrou Jourovou zaznělo, že řada námitek ohledně efektivity EPPO byla od té doby víceméně vyřešena. Námitka vzniku nové instituce (kterých EU má víc než dost) tam, kde by stačilo posílení instituce stávající, zatím přetrvává. Výbor se k tématu vrátí na 2. schůzi 11. funkčního období, kdy by měla být známá nová rámcová pozice vlády k tomuto tématu.

Výbor také projednal balíček evropské legislativy zaměřené proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Výbor se po důkladné diskusi nakonec na rozdíl od vlády přiklonil k neomezenému veřejnému přístupu k rejstříku informací o skutečném vlastnictví podnikajících právnických osob.

Denisa Čermáková, 02.11.2016