Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Pozvánka na konferenci „Evropský rok aktivního stárnutí“ (13.01.2012)

V úterý 17. ledna od 10.00 se bude v Jednacím sále Valdštejnského paláce konat konference „Evropský rok aktivního stárnutí“. Konferenci pořádá místopředseda Senátu Petr Pithart.

Zástupci médií jsou na akci zváni. Pro vstup do budovy Senátu využijte prosím recepci A (vchod z Valdštejnské ulice).

Program:

Úvodní slovo:

Doc. JUDr. Petr Pithart, Senát PČR

JUDr. Jiřina Rippelová, Senát PČR

JUDr. Petr Šimerka, MPSV ČR

Referáty

Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., MENDELU
Stárnutí populace z pohledu demografického, sociálního, ekonomického a politického

Ing. Božena Mannová,Ph.D., ČVUT
Vztah seniorů k novým technologiím a jejich zařazení do informační společnosti

PhDr. Kateřina Sadílková, MŠMT
Celoživotní vzdělávání v České republice

Doc. RNDr. Martin Šolc,CSc., MFF UK
Rozvoj seniorského vzdělávání v Evropě a ve světě

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc, AU3V ČR
Asociace univerzit třetího věku

Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., JČU
Vzdělávání seniorů na vysokých školách

PaedDr. Václav Petrus, starosta Švihova
Vzdělávání seniorů v regionech

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
Asociace center celoživotního vzdělávání Slovenské republiky

Diskuse

Závěr

Pavlína Heřmánková, 13.01.2012