Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Předseda Senátu Milan Štěch jednal o problémech vodárenské soustavy Želivka – Švihov (09.08.2011)

V úterý 9. srpna se na popud předsedy Senátu Milana Štěcha sešli zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, hlavního města Prahy a Středočeského kraje spolu s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, starostou města Pelhřimova Leopoldem Bambulou a s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou.

V Senátu jednali o dalším zajištění kvalitního zdroje pitné vody ve vodárenské soustavě Želivka – Švihov. „Tato soustava zajišťuje celý systém úpravy a zásobování pitnou vodou pro více než milion obyvatel Velké Prahy a dalších stovek tisíc obyvatel středních Čech a kraje Vysočina,“ uvedl předseda Senátu Milan Štěch důvod, proč vyvolal jednání, které bylo již třetím v řadě.

Přítomní se shodli, že je nezbytné, aby se koordinace dílčích aktivit a procesů ujala centrální instituce buď na úrovni vlády nebo Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Tato centrální autorita by měla mít povinnost především koordinovat a projednávat konkrétní opatření a záměry se všemi zainteresovanými. Zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí přislíbili do konce září 2011 na ministerské úrovni a za účasti dotčených subjektů zřídit koordinační orgán, který by se danou problematikou zabýval.

„Jsem rád, že dnešní schůzka, kterou jsem inicioval, posunula jednání o problémech vodárenské soustavy Želivka – Švihov zase o krok dále,“ uvedl na závěr jednání předseda Senátu Milan Štěch.

Květa Kozáková, 09.08.2011