Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

14. veřejné slyšení Senátu (18.11.2011)

Senát na úterý 22. listopadu 2011 v 9.30 hodin svolal do Jednacího sálu Valdštejnského paláce 14. veřejné slyšení Senátu.

Cílem veřejného slyšení, které nese název Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením, je seznámit senátorky a senátory s procesem transformace, který je změnou velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. S náležitou podporou mohou lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kdo v ústavech nežijí. V současnosti probíhá pilotní transformační projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, do něhož je zapojena 32 organizací z celé ČR.

Senátorky a senátoři jsou připraveni vyslechnout názory zúčastněných stran. K vystoupení jsou tudíž pozváni zástupci institucí, které se na transformaci podílejí (European Deinstitutialization Expert Group, Úřad vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) i poskytovatelů sociálních služeb. Zazní zkušenosti z regionů, obcí i nestátního sektoru.

Mezi pozvanými účastníky, kteří mohou vystoupit v následné rozpravě, jsou dále zástupci Parlamentu České republiky a státní správy, zástupci samosprávy, akademické obce i nevládních organizací.

Po skončení veřejného slyšení (okolo 15.00 hodin) se předpokládá konání tiskové konference v Jičínském salonku za účasti hlavních řečníků.

Projednávané otázky jsou následující:
1. Naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (Jan Pfeiffer – European Deinstitutialization Expert Group nebo Pavel Ptáčník - Úřad vlády)
2. Transformace sociálních služeb v České republice (Tereza Kloučková a Petr Hanuš – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
3. Investiční prostředky z Integrovaného operačního programu (Kateřina Bohatcová, Lenka Baldová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
4. Společenská návratnost investic (Miluše Horská - senátorka PČR)
5. Dodržování lidských práv v pobytových službách sociální péče (Petra Zdražilová – Kancelář veřejného ochránce práv)
6. Dopady institucionalizace na osoby se zdravotním postižením (Jan Šiška – Pedagogická fakulta UK)
7. Transformace sociálních služeb na regionální úrovni – Karlovarský kraj (Miloslav Čermák – náměstek hejtmana Karlovarského kraje, předseda sociální komise Asociace krajů ČR)
8. Transformace sociálních služeb na regionální úrovni – Moravskoslezský kraj (Daniel Rychlík – vedoucí odboru sociálních věcí, Krajský úřad Moravskoslezského kraje) nebo kraj Vysočina (Petr Krčál – radní pro sociální oblast; Jiří Bína – vedoucí oddělení sociálních služeb)
9. Sociální služby na hraně (Mgr. Jiří Brýdl - radní pro sociální péči, Pardubický kraj)
10. Způsobilost k právním úkonům u klientů pobytových sociálních služeb (Barbora Rittichová – Liga lidských práv)
11. Architektonická řešení služeb sociální péče (Ladislav Lábus – architekt)
12. Zkušenosti v pilotním projektu (Alena Brožková – ředitelka Domova bez zámku Jinošov)
13. Praktická zkušenost s přechodem z ústavního do komunitního typu bydlení (Renata Herbová - uživatelka sociálních služeb, doprovází Lenka Skálová)
14. Rozvoj komunitních služeb sociální péče v obcích (Radka Soukupová – sociální komise Svazu měst a obcí České republiky; Unie zaměstnavatelských svazů ČR)
15. Role nestátního sektoru v transformaci sociálních služeb (Karel Kosina – ředitel, Oblastní charita Brno).

Květa Kozáková, 18.11.2011