04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR"

akce_2512269

04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR" (1 / 7)

akce_2512270

04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR" (2 / 7)

akce_2512271

04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR" (3 / 7)

akce_2512272

04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR" (4 / 7)

akce_2512273

04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR" (5 / 7)

akce_2512274

04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR" (6 / 7)

akce_2512275

04.10.2016 - Veřejné slyšení "Problematika sexuálního násilí v ČR" (7 / 7)

akce_2512269_thumb
akce_2512270_thumb
akce_2512271_thumb
akce_2512272_thumb
akce_2512273_thumb
akce_2512274_thumb
akce_2512275_thumb

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal ve spolupráci s neziskovou organizací Persefona veřejné slyšení na téma „Sexuální násilí v ČR.“ Slyšení zahájil předseda výboru senátor J. Jermář, akci moderoval a s odborným příspěvkem vystoupil senátor P. Koliba. Slyšení si kladlo za cíl informovat o problematice sexuálního násilí v České republice, otevřít diskusi a podnítit systémové změny v péči o oběti takového násilí. Na akci vystoupilo 15 předních odborníků z oblasti zdravotnictví, neziskového sektoru, státní správy a legislativy, kteří přednesli výsledky realizovaných výzkumů či postřehy z praxe, a upozornili tak na bílá místa, na něž je potřeba se zaměřit. Účastníci získali ucelený přehled o aktuálním stavu sexuálního násilí a současné praxi, a dočkali se také návrhů řešení.