13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky

akce_2533557

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (1 / 11)

akce_2533558

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (2 / 11)

akce_2533559

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (3 / 11)

akce_2533560

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (4 / 11)

akce_2533561

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (5 / 11)

akce_2533562

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (6 / 11)

akce_2533563

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (7 / 11)

akce_2533564

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (8 / 11)

akce_2533565

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (9 / 11)

akce_2533566

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (10 / 11)

akce_2533567

13.06.2019 - Tiskový briefing k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky (11 / 11)

akce_2533557_thumb
akce_2533558_thumb
akce_2533559_thumb
akce_2533560_thumb
akce_2533561_thumb
akce_2533562_thumb
akce_2533563_thumb
akce_2533564_thumb
akce_2533565_thumb
akce_2533566_thumb
akce_2533567_thumb