Návrh orientačního harmonogramu pravidelných akcí na 1. pololetí roku 2016

Časový orientační harmonogram pravidelných akcí Senátu na 1. pololetí roku 2016
Týden
kalendářního
roku
Datum Týden
týdenního
cyklu
Náplň činnosti
Poslanecké sněmovny
Náplň činnosti Senátu
1. 4. - 10. 1. 6 poslanecký týden (ORGV schvaluje pořad schůze) Senátorský týden
2. 11. - 17. 1. 3 výbory Pracovní týden
3. 18. - 24. 1. 1 Poslanecká sněmovna Pracovní týden
4. 25. - 31. 1. 2 Poslanecká sněmovna 1/ Pracovní týden
5. 1. - 7. 2. 3 výbory Senátorský týden
6. 8. - 14. 2. 4 variabilní týden Pracovní týden
7. 15. - 21. 2. 5 výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) Pracovní týden
8. 22. - 28. 2. 6 poslanecký týden 2/ Pracovní týden
9. 29. 2. - 6. 3. 1 Poslanecká sněmovna Senátorský týden
10. 7. - 13. 3. 2 Poslanecká sněmovna Pracovní týden
11. 14. - 20. 3. 3 výbory 3/ Pracovní týden
12. 21. - 27. 3. 4 variabilní týden Pracovní týden
13. 28. 3. - 3. 4. 5 výbory (ORGV schvaluje program schůze) 4/ Senátorský týden
14. 4. - 10. 4. 6 poslanecký týden Pracovní týden
15. 11. - 17. 4. 1 Poslanecká sněmovna Pracovní týden
16. 18. - 24. 4. 2 Poslanecká sněmovna 5/ Pracovní týden
17. 25. 4. - 1. 5. 3 výbory 6/ Senátorský týden
18. 2. - 8. 5. 4 variabilní týden 7/ Pracovní týden
19. 9. - 15. 5. 5 výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) Pracovní týden
20. 16. - 22. 5. 6 poslanecký týden Pracovní týden
21. 23. - 29. 5. 1 Poslanecká sněmovna 8/ Senátorský týden
22. 30. 5. - 5. 6. 2 Poslanecká sněmovna Pracovní týden
23. 6. - 12. 6. 3 výbory Pracovní týden
24. 13. - 19. 6. 6 poslanecký týden Pracovní týden
25. 20. - 26. 6. 5 výbory 9/ Senátorský týden
26. 27. 6. - 3. 7. 4 variabilní týden Pracovní týden

Poznámky:

 • 1/ 1. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk (25. až 29. ledna)
 • 2/ Zimní zasedání PS OBSE, Vídeň (25. a 26. února)
 • 3/ 134. Zasedání MPU, Lusaka (Zambie) (19. až 23. března)
 • 4/ Velikonoční pondělí (28. března)
 • 5/ 2. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk (18. až 22. dubna)
 • 6/ Svátek práce (1. května)
 • 7/ Státní svátek (8. května)
 • 8/ Jarní zasedání PS NATO, Tirana
 • 9/ 3. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk (20. až 24. června)
 • Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
 • Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.