Návrh orientačního harmonogramu pravidelných akcí na 1. pololetí roku 2019

Časový orientační harmonogram pravidelných akcí na 1. pololetí roku 2019
Týden
kalendářního
roku
Datum Týden
týdenního
cyklu
Náplň činnosti
Poslanecké sněmovny
Náplň činnosti Senátu
9. 25. 2. - 3. 3. 6 poslanecký týden Senátorský týden
z (25. 2.)
10. 4. - 10. 3. 1 Poslanecká sněmovna Pracovní týden
11. 11. - 17. 3. 2 Poslanecká sněmovna Pracovní týden
12. 18. - 24. 3. 3 výbory Pracovní týden
S (20. 3.)
13. 25. - 31. 3. 4 variabilní týden Senátorský týden
14. 1. - 7. 4. 5 výbory (Čt 4. 4. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) 3/ Pracovní týden
15. 8. - 14. 4. 6 poslanecký týden 4/ Pracovní týden
z (8. 4.)
16. 15. - 21. 4. 1 Poslanecká sněmovna 5/ Pracovní týden
17. 22. - 28. 4. 2 Poslanecká sněmovna 6/ Senátorský týden
18. 29. 4. - 5. 5. 3 výbory 7/ Pracovní týden
S (2. 5. - čtvrtek)
19. 6. - 12. 5. 4 variabilní týden 8/ Pracovní týden
20. 13. - 19. 5. 5 výbory (Čt 16. 5. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) Pracovní týden
21. 20. - 26. 5. 6 poslanecký týden Senátorský týden
z (20. 5.)
22. 27. 5. - 2. 6. 1 Poslanecká sněmovna 9/ Pracovní týden
23. 3. - 9. 6. 2 Poslanecká sněmovna 10/ Pracovní týden
24. 10. - 16. 6. 3 výbory Pracovní týden
S (12. 6.)
25. 17. - 23. 6. 4 variabilní týden Senátorský týden
26. 24. - 30. 6. 5 výbory (Čt 27. 6. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) 11/ Pracovní týden
27. 1. - 7. 7. 6 poslanecký týden 12/ Pracovní týden
(1. 7.)
28. 8. - 14. 7. 1 Poslanecká sněmovna 13/ Pracovní týden
29. 15. - 21. 7.     Senátorský týden
30. 22. - 28. 7.     Pracovní týden
S (24. 7.)
z (22. 7.)
31. 29. 7. - 4. 8.     Pracovní týden
32. 5. - 11. 8.     Pracovní týden
33. 12. - 18. 8.     Senátorský týden
S (14. 8.)

Poznámky:

 • 1/ 1. část plenárního zasedání PS RE, 21. až 25. ledna
 • 2/ Zimní zasedání PS OBSE, 21. a 22. února
 • 3/ 140. shromáždění MPU, 6. až 10. dubna
 • 4/ 140. shromáždění MPU, 6. až 10. dubna; 2. část plenárního zasedání PS RE, 8. až 12. 4.
 • 5/ Velký pátek, 19. března
 • 6/ Velikonoční pondělí, 22. dubna
 • 7/ Svátek práce (středa), 1. května
 • 8/ Den vítězství (středa), 8. května
 • 9/ Jarní zasedání PS NATO, 31. května až 3. června
 • 10/ Jarní zasedání PS NATO, 31. května až 3. června
 • 11/ 3. část plenárního zasedání PS RE, 24. až 28. června
 • 12/ 28. výroční zasedání PS OBSE, 5. až 9. července; Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (pátek), 5. července; Den upálení mistra Jana Husa (sobota), 6. července
 • 13/ 28. výroční zasedání PS OBSE, 5. až 9. července
 • z/ pravděpodobné postoupení zákonů
 • S/ předpokládaná schůze Senátu
 • Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
 • Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.