Návrh harmonogramu pravidelných akcí - 2. pololetí roku 2001

Časový harmonogram pravidelných akcí Senátu na 2. pololetí roku 2001
Týden
kalendář.
roku
Datum Náplň činnosti
Poslanecké sněmovny
Náplň činnosti Senátu
/šestitýdenní cyklus/
36 3.9. - 9.9. poslanecký týden
37 10.9. -16.9. schůze výborů
38 17.9. - 23.9. variabilní týden
39 24.9. - 30.9. schůze výborů v případě konání schůze
Poslanecké sněmovny
ve variabilním týdnu
přikázání
senátorský týden
40 1.10. - 7.10. schůze výborů schůze výborů
41 8.10. - 14.10. poslanecký týden schůze výborů/
schůze Senátu
42 15.10. - 21.10. schůze
Poslanecké sněmovny
schůze Senátu
43 22.10. - 28.10. schůze
Poslanecké sněmovny
schůze Senátu
44 29.10. - 4.11. variabilní týden schůze komisí a zahraniční cesty
45 5.11. - 11.11. schůze výborů přikázání
senátorský týden
46 12.11. - 18.11. schůze výborů schůze výborů
47 19.11. - 25.11. poslanecký týden schůze výborů/
schůze Senátu
48 26.11. - 2.12. schůze
Poslanecké sněmovny
schůze Senátu
49 3.12. - 9.12. schůze
Poslanecké sněmovny
schůze Senátu
50 10.12. - 16.12. schůze
Poslanecké sněmovny
schůze komisí a zahraniční cesty
51 17.12. - 23.12. variabilní týden senátorský týden
52 24.12. - 30.12. přikázání
schůze výborů
53 31.12. - 6. 1. schůze výborů
1 7.1.- 13.1. schůze výborů/
schůze Senátu
2 14.1. - 20.1. schůze Senátu
3 21. 1. - 27. 1. schůze Senátu

POZNÁMKY:
Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.