Návrh harmonogramu pravidelných akcí - 2. pololetí roku 2002

Časový harmonogram pravidelných akcí Senátu na 2. pololetí roku 2002
Týden
kalendář.
roku
Datum Náplň činnosti
Poslanecké sněmovny
Náplň činnosti Senátu
/šestitýdenní cyklus/
37 9.9. –15.9. poslanecký týden  
38 16.9. – 22.9. schůze výborů schůze Senátu
39 23.9. – 29.9. schůze výborů senátorský týden
40 30.9. – 6.10. poslanecký týden senátorský týden
41 7.10. – 13.10. schůze Poslanecké sněmovny senátorský týden
42 14.10. – 20.10. schůze Poslanecké sněmovny senátorský týden
43 21.10. – 27.10. variabilní týden 25. a 26. 10. - 1. kolo voleb do
Senátu
44 28.10. – 3.11. schůze výborů přikázání
senátorský týden
1. a 2. 11. - 2. kolo voleb
45 4.11. – 10.11. schůze výborů schůze výborů
46 11.11. – 17.11. poslanecký týden schůze výborů/
schůze Senátu
47 18.11. – 24.11. schůze Poslanecké sněmovny schůze Senátu
48 25.11. – 1.12. schůze Poslanecké sněmovny schůze Senátu
49 2.12. – 8.12. schůze Poslanecké sněmovny 1. schůze Senátu ve 4. funkčním
období
50 9.12. – 15.12. variabilní týden senátorský týden
51 16.12. – 22.12.   přikázání
senátorský týden
52 23.12. – 29.12.   schůze výborů
1 30.12. – 5. 1.   schůze výborů/
schůze Senátu
2 6.1.- 12.1.   schůze Senátu
3 13.1. – 19.1.   schůze Senátu
4 20. 1. – 26. 1.   schůze komisí a zahraniční cesty
5 27. 1. – 2. 2.   senátorský týden

POZNÁMKY:
Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.