Návrh harmonogramu pravidelných akcí - 2. pololetí roku 2010

Časový harmonogram pravidelných akcí Senátu na 2. pololetí roku 2010
Týden
kalendář.
roku
Datum Týden
týdenního
cyklu
Náplň činnosti
Poslanecké sněmovny
Náplň činnosti Senátu
34. 23. - 29. 8. 3 Pracovní týden
35. 30. 8. - 5. 9. 6 variabilní týden Pracovní týden
36. 6. - 12. 9. 1 výbory (projednávání kapitol st. závěrečného účtu ve výborech) Pracovní týden
37. 13. - 19. 9. 3 poslanecký týden Pracovní týden
38. 20. - 26. 9. 4 Poslanecká sněmovna (projednávání návrhu státního závěrečného účtu) Senátorský týden
39. 27. 9. - 3. 10. 6 variabilní týden 1/ Pracovní týden
40. 4. - 10. 10. 1 výbory 2/ Pracovní týden
41. 11. - 17. 10. 2 výbory Pracovní týden
42. 18. - 24. 10. 3 poslanecký týden Senátorský týden
43. 25. - 31. 10. 4 Poslanecká sněmovna (prvé čtení n. z. o státním rozpočtu) 3/ Pracovní týden
44. 1. - 7. 11. 5 Poslanecká sněmovna Pracovní týden
45. 8. - 14. 11. 6 variabilní týden 4/ Pracovní týden
46. 15. - 21. 11. 1 výbory 5/ Senátorský týden
47. 22. - 28. 11. 2 výbory Pracovní týden
48. 29. 11. - 5. 12. 3 poslanecký týden 6/ Pracovní týden
49. 6. - 12. 12. 4 Poslanecká sněmovna (druhé čtení n. z. o státním rozpočtu) Pracovní týden
50. 13. - 19. 12. 5 Poslanecká sněmovna (třetí čtení n. z. o státním rozpočtu) Senátorský týden
51. 20. - 26. 12. 6 variabilní týden Pracovní týden

Poznámka:

  • 1/ 28. 9. - státní svátek
  • 2/ 4. - 8. 10. - 4. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk; 4. - 6. 10. - 123. Shromáždění MPU, Ženeva
  • 3/ 28. 10. - státní svátek
  • 4/ 2. - 16. 11. - 56. výroční zasedání PS NATO, Varšava
  • 5/ 17. 11. - státní svátek
  • 6/ 30. 11. - 2.12. - 59. plenární zasedání Shromáždění ZEU, Paříž

 

  • Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
  • Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.