Návrh orientačního harmonogramu pravidelných akcí na 2. pololetí roku 2015

Časový harmonogram pravidelných akcí Senátu na 2. pololetí roku 2015
Týden
kalendářního
roku
Datum Týden
týdenního
cyklu
Náplň činnosti
Poslanecké sněmovny
Náplň činnosti Senátu
36. 31. 8. - 6. 9. 2015 1 výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) Senátorský týden
37. 7. 9. - 13. 9. 5 poslanecký týden Pracovní týden
38. 14. 9. - 20. 9. 6 Poslanecká sněmovna 1/ Pracovní týden
39. 21. 9. - 27. 9. 1 výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) Pracovní týden
40. 28. 9. - 4. 10. 2 výbory ((předložení zák. o st. rozpočtu do 30. 9.) 2/ Senátorský týden
41. 5. 10. - 11. 10. 3 Poslanecká sněmovna 3/ Pracovní týden
42. 12. 10. - 18. 10. 4 výbory (jednání RV o st. rozpočtu před 1. čt.) 4/ Pracovní týden
43. 19. 10. - 25. 10. 6 Poslanecká sněmovna (1. čt. zák. o st. rozpočtu) Pracovní týden
44. 26. 10. - 1. 11. 7 variabilní týden 5/ Senátorský týden
45. 2. 11. - 8. 11. 1 výbory Pracovní týden
46. 9. 11. - 15. 11. 2 výbory (ORGV schvaluje pořad schůze) Pracovní týden
47. 16. 11 - 22. 11. 5 poslanecký týden (RV jedná se zpravodaji výborů ke st. rozpočtu) 6/ Pracovní týden
48. 23. 11. - 29. 11. 3 Poslanecká sněmovna (2. čt. zák. o st. rozpočtu) Senátorský týden
49. 30. 11. - 6. 12. 4 výbory Pracovní týden
50. 7. 12. - 13. 12. 6 Poslanecká sněmovna (3 čt. zák. o st. rozpočtu) Pracovní týden
51. 14. 12. - 20. 12. 7 variabilní týden Pracovní týden
52. 21. 12. - 27. 12. 5 poslanecký týden Senátorský týden
53. 28. 12. - 3. 1. 2016 Pracovní týden

Poznámka:

  • 1/ Podzimní zasedání PS OBSE - Ulámbátar, 16. až 18. září
  • 2/ Státní svátek, 28. září; 4. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 28. září až 2. října
  • 3/ 61. zasedání PS NATO - Stavanger, 9. až 12. října
  • 4/ 133. Shromáždění MPU - Ženeva, 12. až 16. října)
  • 5/ Státní svátek, 28. října
  • 6/ Státní svátek, 17. listopadu

 

  • Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
  • Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.