Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 2000

Sumář akcí za rok 2000
Datum Akce
18. 1. Současný stav zákona o požární ochraně v ČR a jeho nutná novelizace
Diskuse k problematice požární ochrany v ČR se konala pod záštitou místopředsedy Senátu Petra Pitharta.
21. 1. Seminář Panel Evropského centra pro menšiny (ECMI) o vzdělávací politice pro romské děti v Evropě
Seminář zorganizovalo občanské sdružení Globea pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
25. 1. Seminář k Ústavnímu zákonu o referendu
Seminář uspořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu ve spolupráci s Občanským institutem.
26. 1. Seminář Úloha zdravotnické záchranné služby v záchranném systému České republiky
Seminář pořádal místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.
27. 1. Veřejné slyšení Veřejné knihovny v ČR a legislativní zabezpečení jejich činnosti
Veřejné slyšení pořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu za účasti zástupců Svazu knihovníků a informačních pracovníků a zástupce Ministerstva kultury ČR.
31. 1. Seminář Podpora malého a středního podnikání v ČR
Seminář se uskutečnil pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
3. 2. Pracovní setkání čestné rady světového romského festivalu KHAMORO 2000
Setkání se konalo za účasti předsedkyně Senátu L. Benešové, která je předsedkyní čestné rady.
7. 2. Slavnostní slib nových členů České komory architektů
Pořádala Česká komora architektů pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
15. 2. VII. seminář Úmluva o právech dítěte v České republice
Pořádala Česká sekce DCI a MZV ČR pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
23. 2. Sociální doktrína České republiky - 5. odborná konference
Pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a SOCIOKLUB pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
28. 2. Slavnostní setkání se sponzory Nadačního fondu Onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice
Setkání se uskutečnilo pod záštitou senátorky J. Moserové.
2. - 4. 3. Konference "T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství"
Pořádala Nadace Jiřího z Poděbrad pod záštitou prezidenta republiky V. Havla a předsedkyně Senátu L. Benešové.
4. 3. Prezentace děl Volného výtvarného sdružení "Valašský názor 2000"
Proběhlo pod záštitou Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
14. 3. Ke kořenům naší ústavnosti
Finálové setkání účastníků celostátní soutěže žáků a studentů našich škol. Pořádalo Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii a Ústavně-právní výbor Senátu.
15. 3. Seminář Železnice a její místo v dopravním trhu
Pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
16. 3. Setkání Problematika požární ochrany v České republice
Proběhlo pod záštitou místopředsedy Senátu Petra Pitharta.
16. 3. Veřejné slyšení na téma "Současný vývoj situace v Bělorusku"
Pořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za účasti představitele Ministerstva zahraničních věcí ČR, zástupců společnosti Člověk v tísni a dalších nevládních organizací.
21. 3. Proč má politik WAP stránky a Smluvně opoziční pohled na informační společnost
Diskuse senátora M. Topolánka s novináři.
22. 3. Setkání senátorského klubu ČSSD s kandidáty do senátních voleb
24. 3. J. A. Komenský a postavení učitele ve společnosti
Seminář pořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu.
28. 3. Seminář Záruky úspěšnosti reformy veřejné správy
Seminář pořádal Podvýbor pro právní rámec reformy veřejné správy Ústavně-právního výboru ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
31. 3. Setkání členů české rady mezinárodní organizace Evropského hnutí
Setkání uspořádal senátorský klub US-ODA.
4. 4. - 22. 4. Vernisáž prací dětí Ústavu sociální péče Klíč Olomouc
Pořádal senátorský klub ČSSD.
4. 4. Křest knihy Odlesky dějin československého exilu
Pořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a Americký klub přátel České republiky.
12. 4. Jarní setkání předsedkyně Senátu L. Benešové s novináři
17. 4. Přátelské setkání předsedkyně Senátu L. Benešové se členy Guinea Pig Clubu
19. 4. Seminář Vězeňství v České republice
Pořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
19. 4. Seminář Průběh realizace zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Pořádal Podvýbor pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství.
20. 4. Seminář Dobrovolná práce v ČR - možnosti a bariéry
Pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.
20. 4. Seminář Vybrané problémy poslaneckého návrhu novely Ústavy
Pořádala Komise Senátu pro Ústavu České republiky.
21. 4. Seminář zaměřený na současnou problematiku výstavby dálnice D a rychlostní komunikace R3
Pořádalo Sdružení pro výstavbu dálnice D3 pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové a senátora P. Eyberta.
25. 4. Sympozium Síťová odvětví v ČR a evropská legislativa
Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
27. 4. - 28. 4. Zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností ZEU na téma: Stav institucí zkoumajících obranu a bezpečnost v zemích přidružených členů Západoevropské unie.
2. 5. Debatní liga 2000
Pořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu spolu s Asociací debatních klubů ČR.
4. 5. Seminář Ústavní aspekty integrace České republiky do Evropské unie
Pořádala Komise Senátu pro Ústavu ČR.
5. 5. Seminář Venkov v Senátu
Pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí České republiky.
8. 5. Den otevřených dveří v sídle Senátu
9. 5. Seminář Postavení vědy, výzkumu a vývoje v soudobé české společnosti
Pořádal klub ČSSD pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka a senátora V. Reitingera.
9. 5. 1. zasedání organizačního výboru Auto Štangl Bohemia Rallye - Mistrovství Evropy
Zasedání proběhlo za účasti místopředsedy Senátu P. Sobotky.
10. 5. Přijetí zástupců trutnovského Klubu seniorů předsedkyní Senátu L. Benešovou
11. 5. Veřejné slyšení k zákonu o vodách
Pořádal Podvýbor pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství.
14. 5. Konference Soudnictví ve světle evropské integrace - třetí pilíř Maastrichtských dohod
Pořádal Ústavně-právní výbor a Soudcovská unie ČR pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
15. 5. Seminář Akreditace nemocnic jako nástroj kvality v národním i mezinárodním měřítku
Pořádala senátorka Z. Roithová ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí ČR.
16. 5. Seminář Romové a lidská práva Pořádalo Sdružení Slovo 21 a sdružení R-MOSTY v rámci světového festivalu KHAMORO. Záštitu převzal 1. místopředseda Senátu I. Havlíček.
22. 5. Slavnostní shromáždění zástupců oblastních spolků Českého červeného kříže u příležitosti Světového dne Červeného kříže
Záštitu převzala předsedkyně Senátu L. Benešová.
23. 5. Seminář Reformy českého soudnictví před vstupem do Evropské unie
Pořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ústavně-právním výborem Senátu.
25. 5. Dětský sněm 2000
Pořádala Česká rada dětí a mládeže v rámci festivalu Bambiriáda 2000. Záštitu převzal 1. místopředseda Senátu I. Havlíček.
25. 5. Seminář Informační procesy v České republice
Pořádal Dun and Bradstreet pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka.
26. 5. Veřejné slyšení na téma Financování péče o nemovité kulturní dědictví - problémy a východiska
Pořádal Podvýbor pro kulturní dědictví Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu. Záštitu převzala předsedkyně Senátu L. Benešová.
29. 5. Koncert souboru Virtuosi di Praga u příležitosti Mezinárodního dne dětí
Pořádal Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu pod záštitou předsedkyně I. Ondrové.
29. 5. Vernisáž výstavy keramiky
Pořádalo Sdružení keramiků Brno pod záštitou senátora J. Pavlova.
30. 5. Seminář Informační politika České republiky
Pořádalo Sdružení pro informační společnost pod záštitou senátora J. Zapletala.
30. 5. Setkání senátorského klubu ODS s novináři
1. 6. Seminář Návrh legislativního řešení zálohových systémů vratných lahví
Pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Gestorem akce byla senátorka J. Seitlová.
1. 6. Floristický den
Pořádal Svaz květinářů a floristů pod záštitou místopředsedy Senátu P. Sobotky.
2. 6. Seminář k zákonu o odpadech
Pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
7. 6. Seminář na téma Aktuální problémy bank v ekonomice ČR
Pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu pod záštitou senátora A. Michalíka.
7. 6. Kolokvium Perspektiva vývoje evropské obranné bezpečnostní politiky a transatlantických vztahů
Pořádal Občanský institut pod záštitou senátora M. Žantovského.
8. 6. Europa Nostra - kongres 2000
Akce se konala se pod záštitou senátorky J. Moserové.
9. 6. - 10. 6. 1. celostátní konference nadací v České republice
Pořádalo Fórum dárců pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
9. 6. - 11. 6. Den otevřených dveří ve Valdštejnské jízdárně
9. 6. - 30. 6. Výstava Český porcelán
Pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
12. 6. Setkání senátora V. Zemana se zástupci Hasičského sboru
13. 6. Tisková konference u příležitosti vydání knihy M. Rechcígla ml. Postavy naší Ameriky
Pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
15. 6. Slavnostní otevření Jízdárny Valdštejnského paláce
16. 6. Slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí narození Olgy Fierzové
Pořádalo Pedagogické muzeum J.A. Komenského ve spolupráci s Nadačním fondem Přemysla Pitra a Olgy Fierzové, pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
19. 6. Seminář k uctění památky JUDr. Milady Horákové
Pod záštitou senátorky J. Seitlové.
20. 6. Slavnostní slib nových členů České komory architektů
Záštitu nad akcí převzal předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu K. Burda.
22. 6. Veřejné slyšení na téma Prezentace a eventuální legislativní pomoc zástupcům podnikatelských svazů
Pořádal místopředseda Senátu P. Sobotka a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Záštitu nad akcí převzal senátor M. Topolánek.
24. 6. Konference Komunismus v nás - cesta do minulosti nebo do budoucnosti?
Pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové.
27. 6. Seminář legislativa neziskových organizací v praxi
Pod záštitou senátorky Z. Roithové.
27. 6. Pracovní setkání senátora V. Zemana se starosty
Setkání se konalo na téma Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., a reforma veřejné správy.
13. 7. Odborný seminář o přípravě českého životního prostředí na vstup do EU pořádaný VÚŽP
25. 7.-11. 9. Výstava fotografií a obrazů „Návraty”,
Pořádaná ateliérem Váňa pod záštitou senátora V. Matušky
28. 7. Seminář „Romská menšina v procesu integrace Evropy”
Pořádaný 1. místopředsedou Senátu I. Havlíčkem
5. 9. Sympozium „Budoucnost uhelného průmyslu v ČR”
Pořádané Panorama Group a.s. pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka
7. 9. Konference „Asociace evropských hraničních regionů”
pořádaná předsedkyní Senátu L. Benešovou
13. 9. Slavnostní shromáždění bývalých příslušníků PTP
Pořádané Svazem PTP pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové
24. 9. Panelová diskuse v rámci Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky
Pořádaná ČS a.s. pod záštitou VHZD
25. 9. Seminář „Liberální agenda 2000”
Pořádaný poslancem J. Zahradilem pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové
29. 9. - 1. 10. Globální legislativní konference Mezinárodního družstevního svazu
Pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka
2. 10. Číše vína u příležitosti zahájení Konference zahraničních Čechů
Pořádaná SKKŽZ
2. 10. Seminář k návrhu novely zákona o sdružování politických stran
Pořádaný Transparency International pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové
3. 10. - 12. 10. Výstava fotografií z okresu Frýdek-Místek „Kostely v Pobeskydí”
Pořádaná M. Lyskem pod záštitou senátorky V. Vašínkové
4. 10. Seminář romských poradců
Pořádaný 1. místopředsedou Senátu I.Havlíčkem
5. 10. Konference „Dávky sociálního státu”
Pořádaná VZSP
6. 10. Seminář „Setkání 2000”
Pořádaný 1. místopředsedou Senátu I. Havlíčkem
9. 10. Slib nových členů České komory architektů
Konaný pod záštitou senátora K. Burdy
12. 10. - 10. 11. Výstava fotografií a dobových dokladů „Československé legie 1914 -1920”
Pořádaná pplk. Žufa-Kunčo pod záštitou místopředsedy Senátu J. Musiala
17. 10. Seminář k modernizaci bytového fondu
Pořádaný VÚŽP
17. 10. Setkání se šéfredaktorkami ženských časopisů
Pořádané předsedkyní Senátu L. Benešovou
25. 10. Křest knihy generála A. Šišky „KX-B neodpovídá”
Pořádaný pod záštitou senátora M. Müllera
27. 10. Setkání ředitelů folklorních festivalů
Pořádané 1. místopředsedou Senátu I. Havlíčkem
28. 10. Den otevřených dveří Valdštejnského a Kolovratského paláce
28. 10. Slavnostní setkání vyznamenaných osob a senátorů u příležitosti státního svátku 28. 10.
Pořádané předsedkyní Senátu L. Benešovou
30. 10. Seminář o malém a středním podnikání za účasti Jeho Královské Výsosti Prince z Walesu
Pořádaný Business Leaders Forum pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka
31. 10. Seminář „Bezpečnostní politika ČR”
Pořádaný VZOB a MZV ČR
2. 11. Přijetí členů paralympijského týmu
Pořádané předsedkyní Senátu L.Benešovou
3. 11. Setkání instruktorů mládežnické organizace Pionýr
Pořádané 1. místopředsedou Senátu I. Havlíčkem a Českou radou Pionýra
7. 11. Seminář „O všech aspektech chorob Charcot-Marie-Tooth”
Pořádaný FN Motol, 2. LK UK pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka
9. 11. Křest knihy „Můj pes, má kočka”
Pořádaný senátorem J. Krámkem
10. - 11. 11. Mezinárodní seminář PROINVA 2000
Pořádaný HELENIA s.r.o. pod záštitou předsedkyně Senátu L. Benešové
13. 11. - 11. 12. Výstava fotografií „Česká humanitární fotografie1990-2000”
Pořádaná Fotoateliérem AFIS pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka
14. 11. Seminář „Důchodová reforma”
Pořádaný Ogilvy Public Relations pod záštitou senátora M. Štěcha
21. 11. Seminář „Informační společnost”
Pořádaný agenturou ALDEA pod záštitou senátorky Z. Roithové
27. - 28. 11. III. mezinárodní konference o rodinné politice „Rodina-zdroj lidského kapitálu Evropy v 21. století”
Pořádaná Národním centrem pro rodinu a VZSP
28. 11. Seminář „Konzervativní smýšlení podle Russela Kirka”
Pořádaný Občanským institutem pod záštitou senátora D. Kroupy
4. 12. Neformální setkání se zástupci občanských sdružení a společností k problematice integračního procesu
Pořádané senátorkou Z. Roithovou
4. 12. Seminář „Evropská energetická politika na přelomu 21. století”
Pořádaný agenturou Knight and Svoboda pod záštitou senátora M. Topolánka
5. 12. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni dobrovolníka
Pořádaný Bohemia Corps pod záštitou 1. místopředsedy Senátu I. Havlíčka
7. 12. Setkání senátorů se členy organizačního výboru Světového poháru veteránů v ledním hokeji
Pořádané senátorem L. Svobodou
13. 12. Slavnostní setkání-odměňování dárců krve Jánského plaketami
Pořádané ČČK pod záštitou VZSP
14. 12. Seminář „Neziskový sektor a strukturální fondy ve Skotsku”
Pořádaný Centrem pro komunitní práci v ČR pod záštitou senátorky J. Seitlové
15. 12. Setkání Evropského hnutí v ČR s přímými českými účastníky Evropského občanského summitu v Nice
Pořádané Evropským hnutím v ČR a senátorkou Z. Roithovou

Připravilo samostatné oddělení služeb veřejnosti