Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 2001

Sumář akcí za rok 2001
Datum Akce
3. 1 – 26. 1. Výstava obrazů akademické malířky Hoang Thu Tinh Forštové pod záštitou senátora J. Doubravy
3. 1. Vernisáž výstavy obrazů akad. malířky Hoang Thu Tinh Forštové pod záštitou senátora J. Doubravy
25.1. Slavnostní vyhodnocení „Národních dnů sportu a kultury 2000 v ČR” - ocenění členů občanských, tělovýchovných a kulturních sdružení a představitelů obcí a měst v rámci národních dnů
31.1. Seminář „Předatestační přípravy studentů doktorandského studia na lékařských fakultách”, pořádaný VZSP
1. 2. Tisková konference k zahájení celonárodní kampaně „30 dní pro občanský sektor”, pořádaná Spiralis o.s. pod záštitou senátorky Z. Roithové
3. 2. - 4. 2. Den otevřených dveří Valdštejnského paláce, pořádaný Kanceláří Senátu
7. 2. Tisková konference „Regionální řídící a monitorovací výbor” pod záštitou místopředsedy Senátu Z. Vojíře
13. 2. – 2. 3. Výstava gobelínů Moravské gobelínové manufaktury pod záštitou senátorky D. Lastovecké
14. 2. Seminář „Problematika zákona o myslivosti”, pořádaný VÚŽP
15. 2. Slavnostní slib nových členů České komory architektů, pořádaný Českou komorou architektů pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
1. 3. - 2. 3. Mezinárodní diskusní fórum „Občanské organizace ve společné Evropě”, pořádané Spiralis, o.s. pod záštitou senátorky Z. Roithové
8. 3. Vyhlášení IV. ročníku novinářské soutěže „Památky potřebují publicitu”, pořádané Senátem a nadací Pro Bohemia pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
12. 3. Mezinárodní seminář „Diskuse o evropské integraci”, pořádaný Nadací pro mezinárodní studie pod záštitou senátora E. Outraty
15. 3. Veřejné slyšení „Ústavní výchova dětí a mládeže v resortu MŠMT ČR”, pořádané VVKP
21. 3. Mezinárodní sympozium u příležitosti Mezinárodního dne zdravého spánku „Spánek a zdraví”, pořádaný 1. LF UK Praha a VFN Praha pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky a předsedy MIV T. Julínka
21. 3. 1. veřejné slyšení na téma Obchod s lidmi, pořádané VVKP
24. 3. Přátelské hokejové utkání týmů Senátu a Národní rady SR na stadionu HC Senátors Rosice u Brna - výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 9 464,-Kč věnován Škole pro pro těžce mentálně postižené děti v Brně, pod záštitou předsedy MIV T. Julínka
2. 4. 3. národní výběrová konference, pořádaná Evropským parlamentem mládeže pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
11. 4. Seminář „Integrace národního státu do nadnárodních struktur EU”, pořádaný pod záštitou senátorů Z. Roithové a D. Kroupy
12. 4. „Seminář k tezím zákona o úpadku” pod záštitou senátora D. Kroupy
26. 4. Závěrečné kolo II. ročníku studentské soutěže „Ke kořenům naší ústavnosti”, pořádané Ústavně-právním výborem
30. 4. Konference „Ženy v odboji”, pořádaná Českým svazem bojovníků za svobodu pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
8.5. Den otevřených dveří pořadaný Kanceláří Senátu
12. 5. Mezinárodní konference „Trainautism - podporované zaměstnání”, pořádaný Autistik o.s. pod záštitou senátora I. Havlíčka
14. 5. Celostátní setkání dobrovolníků Českého červeného kříže, pořádané ČČK u příležitosti Světového dne ČK pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
16. 5. Prezentace publikace „Česká společnost na prahu 21. století”, pořádaná Open education and sciences
17. - 18. 5. Mezinárodní seminář „Tolerance, respekt a lidská práva 2001” pod záštitou senátora I. Havlíčka
18. 5. Valné shromáždění Kruhu dětí a mládeže ČR, pořádané Kruhem dětí a mládeže ČR pod záštitou místopředsedy Senátu Z. Vojíře
22. 5. - 8. 6. Výstava dobových dokumentů „Pocta všem, kteří vzdorovali”, pořádaná Konfederací politických vězňů pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
22. 5. Seminář „Zdravotní a sociální oblast” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
23. 5. Seminář „Zdravotní a sociální oblast” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
24. 5. Seminář „Kultura a ochrana památek” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
24. 5. Seminář „Kultura a jazyk Romů”, pořádaný v rámci mezinárodního romského festivalu „Khamoro 2001“ Studiem Production Saga pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
25. 5. Seminář „Kultura a ochrana památek” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
25. 5. „Bambiriáda 2001” Dětský sněm, pořádaný Českou radou dětí a mládeže pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
26. 5. Turnaj národnostních menšin v malé kopané „O pohár místopředsedy Senátu” pod záštitou místopředsedy Senátu Z. Vojíře
28. 5. Seminář „Lidská práva” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
29. 5. Seminář „Lidská práva” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
29. 5. Koncert „Průřez hudbou tisíciletí” 3. ročník koncertů pro děti, pořádaný Virtuosi di Praga při příležitosti MDD pod záštitou senátorky A. Palečkové
31. 5. Prezentace projektu „Zachraňte Betlém”, pořádaný Nový les, o.s. pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
4. 6. Seminář „Životní prostředí, doprava a zemědělství” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
5. 6. Seminář „Životní prostředí, doprava a zemědělství” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
6. 6. Seminář „Volný čas mládeže - prevence kriminality” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
7. 6. Seminář „Volný čas mládeže - prevence kriminality” v rámci projektu S občany ČR do EU, pořádaný ICN pod záštitou senátorky Z. Roithové
11. 6. Dětský parlament, pořádaný Kruhem dětí a mládeže ČR pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
13. 6. Seminář „K zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání”, pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Sobotkou
13. 6. Vernisáž výstavy „Orbis pictus” pod záštitou místopředsedy Senátu Z. Vojíře
13. 6. - 30. 6. Výstava obrazů a plastik „Orbis pictus”, pořádaná L. Peškem pod záštitou místopředsedy Senátu Z. Vojíře
13. 6. Prezentace knihy prof. JUDr. I. Tomeše „Sociální politika - teorie a mezinárodní zkušenosti”, pořádaná Socio klubem pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
13. 6. Veřejné slyšení „Demografický vývoj České republiky”, pořádané Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku
14. 6. Seminář „Vztah PS a Senátu PČR, pořádaný Sociologickým ústavem AV pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
14. 6. Veřejné slyšení „Vytváření multikulturního prostředí v rámci občanské společnosti ČR a úloha národnostních menšin v tomto procesu”, pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pod záštitou senátora A. Petráše
19. 6. Veřejné slyšení „Příprava učitelů a perspektiva české vzdělanosti „, pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
21. 6. Zahradní slavnost UK, pořádaná Spolkem absolventů a přátel UK pod záštitou senátora K. Bartáka
29. 6. Slavnostní slib nových členů České komory architektů, pořádaný ČKA pod záštitou senátorky D. Filipiové
3. - 31. 7. Prezentace projektu „Turistický park Sedlec-Prčice”, pořádaná Českým Meránem o. p. s. a městem Sedlec-Prčice pod záštitou místopředsedů Senátu J. Rumla a Z. Vojíře a senátorky H. Rögnerové
26. 7. 25. zasedání Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů, pořádané ČEZ, a. s. pod záštitou senátorky J. Seitlové
2. 8. Přijetí sluchově postižených sportovců - účastníků letní deaflympiády v Římě předsedou Senátu P. Pithartem
13. 8. - 7. 9. Výstava obrazů I. Dostála Příroda Moravy pod záštitou senátora A. Petráše
10. 9. Slavnostní zahájení pomaturitního studia památkové péče spojené s přednáškou doc. M. Horyny o významu péče o kulturní dědictví, pořádané SÚPP pod záštitou senátora V. Jehličky
10. 9. - 15. 10. Výstava Židovská Morava – židovské Brno, pořádaná K 2001, o.p.s. pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
14. 9. Závěrečné slavnostní setkání účastníků mezinárodního sympozia UK Univerzita a její studenti pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
16. 9. Benefiční fotbalové utkání se Sokolem Palkovice za účasti senátorů z okolních volebních obvodů pod záštitou senátorky V. Vašínkové
21. 9. Setkání České dědictví UNESCO, pořádané Podvýborem pro kulturní dědictví pod záštitou senátora V. Jehličky
25. 9. Seminář Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR pod záštitou senátorky J. Seitlové
27. 9. Setkání předsedy Senátu P. Pitharta s vítězi XII. mezinárodní hasičské olympiády CTIF
3. 10. Seminář Výsledky šetření vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, pořádaný Výborem pro územní rozvoj a životní prostředí
3. 10. Konference Azyl ve třetím tisíciletí, pořádaná Konsorciem organizací pracujících s uprchlíky pod záštitou senátora J. Jařaba
5. 10. Veřejné slyšení Rozpočtové určení daní obcí a krajů - současný stav a předpokládaný vývoj, pořádané Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu
11. 10. Přijetí účastníků 5. mezinárodníkonference k informatické podpoře personálních procesů Řízení služebních kariér, pořádané MO ČR pod záštitou senátora M. Žantovského
11. - 12. 10. Seminář Aktuální otázky reformy veřejné správy, pořádaný Institutem pro právní vzdělávání a informace pod záštitou senátora K. Korytáře
15. 10. Seminář Cesta k občanům - spolupráce mezi veřejnou správou a občanskými poradnami - účinný nástroj při zajišťování rozvoje regionů, pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Asociací občanských poraden
16. 10. Vernisáž Galerie portrétů předsedů Senátu ČSR a ČR
16. 10. Seminář K návrhu zákona o obalech se zaměřením na problematiku zachování systému vratných lahví, pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pod záštitou senátorky J. Seitlové
16. 10. Prezentace sborníku Historická inspirace, pořádaná nakladatelstvím Jalna pod záštitou senátora V. Jehličky
17. 10. Slavnostní slib nových členů České komory architektů pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
19. 10. Kongres DEMYC, pořádaný Mladými konzervativci, o.s. pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky
22. 10. Seminář Ochrana věřitele před dlužníkem, pořádaný ve spolupráci s občanským sdružením ALTISA pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
23. 10. Setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, hejtmanů a dalších hostů s představiteli Senátu Vyhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů za r. 2001, pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
28.10. Den otevřených dveří pořádaný Kanceláří Senátu
28. 10. Slavnostní setkání senátorů a osob vyznamenaných u příležitosti státního svátku 28. října, pořádané předsedou Senátu P. Pithartem
29. 10. - 30. 10. Konference Svoboda svědomí v postkomunistické společnosti, pořádaná RCDA pod záštitou Ústavně-právního výboru
31. 10. Závěrečné setkání účastníků semináře Evropská úmluva o lidských právech, pořádané Institutem pro právní vzdělávání a informace pod záštitou senátora K. Korytáře
1. 11. Veřejné slyšení Český pohled na budoucí podobu EU, pořádané Výborem pro evropskou integraci
5. 11. Seminář Setkání - Česká rada dětí a mládeže, pořádaný Českou radou dětí a mládeže pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
5. - 13. 11. Výstava obrazů a plastik ak. malíře A. Čeča a ak. sochaře P. Filipa pod záštitou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
8. 11. Seminář Návrh zákona o soudech a soudcích a návrh zákona o státním zastupitelství, pořádaný Ústavně-právním výborem pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
8. 11. Vzdělávací akce Evropský parlament - Evropská strana lidová, pořádaná Evropskou akademií pro demokracii pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
9. - 10. 11. Mezinárodní seminář PROINVA 2001, pořádaný společností PROINTEGRA pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
12. 11. Seminář Ochrana dat před náhodným nebo úmyslným poškozením, pořádaný ve spolupráci s občanským sdružením ALTISA pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
14. 11. Seminář Novela zákonů o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, pořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu pod záštitou senátora J. Rückla
14. 11. Doprovodná prezentace 150 let podnikatelské samosprávy v českých zemích, pořádaná Hospodářskou komorou ČR pod záštitou předsedy Senátu P. Pitharta
17. 11. 4. ročník turnaje v halové kopané o pohár Dr. Tomáše Holomka pod záštitou místopředsedy vlády ČR J. Kavana, ministra ČR K. Březiny a senátorů I. Havlíčka a M. Topolánka
22. - 30. 11. Výstava obrazů M. Schlossara konaná pod záštitou senátora L. Sefziga
26. 11. Konference Integrace národního státu do nadnárodních struktur EU, pořádaná Evropským hnutím pod záštitou Výboru pro evropskou integraci
28. 11. Slavnostní ceremoniál lékařské regionální středoevropské konference ČOV pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky
1. 12. Kongres Klubu mladých Evropanů pod záštitou senátora D. Kroupy
3. 12. Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. J. Janského, pořádané ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK pro Prahu 3, 6 a 8 pod záštitou senátorky Z. Roithové
3. 12. Konference Profesionální armáda jako součást společnosti, pořádaná senátorským klubem US-ODA pod záštitou senátora M. Žantovského
3. 12. Finále dětské soutěže Paragraf 11: 55, pořádané AISIS, o.s. pod záštitou senátora M. Balabána
4. 12. - 4. 1. Výstava Český průmyslový design centra Brno pod záštitou senátora J. Zahradníčka
7. 12. Veřejné slyšení Ochrana kulturních památek a památková péče, pořádané Podvýborem pro kulturní dědictví pod záštitou senátora V. Jehličky
10. 12. Konference Evropská charta, pořádaná senátorským klubem US-ODA pod záštitou senátora D. Kroupy
10. - 11. 12. Mezinárodní konference Normativní základy rodinné politiky - co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat, a co ne, pořádaná Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu v Brně a Socialinstitut der KAB Süddeutschlands Strahlfeld Bayern pod záštitou senátora F. Bartoše
11. 12. Seminář Jakou roli sehrává Amerika ve světě?, pořádaný senátorským klubem US-ODA pod záštitou senátora M. Žantovského
12. 12. Seminář Bezpečnost chodců v silničním provozu, pořádaný Nadací Partnerství pod záštitou místopředsedy Senátu J. Rumla
13. 12. Setkání místopředsedy Senátu Z. Vojíře s novináři
18. 12. Dobročinný vánoční koncert, pořádaný Musica quinta essentia pod záštitou senátorky A. Palečkové
19. 12. Setkání senátorů Čtyřkoalice s hosty z oblasti kultury, pořádané senátorským klubem US-ODA
20. 12. Benefiční vánoční koncert, pořádaný předsedou Senátu P. Pithartem a Podvýborem pro kulturní dědictví pod záštitou D. Pithartové

Připravilo samostatné oddělení služeb pro veřejnost a samostatné oddělení senátních služeb KS.