Konference, semináře, veřejná slyšení, setkání pořádané pod záštitou Senátu PČR v roce 2003

Sumář akcí za rok 2003
Datum Akce
16.1. Mezinárodní konference o nespalovacích technologiích destrukce perzistentních organických látek
Frýdlantský salonek pořádá: J.Ruml
17.1. Komorní koncert ČT
Hlavní sál, Zaháňský salonek
20.1. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Zaháňský salonek pořádá: M.Šimonovský
23.1. Slavnostní setkání zástupců asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Hlavní sál, Zaháňský salonek pořádá: J.Ruml
27.1. Pietní akt "Holocaust a dnešek"
Hlavní sál, Zaháňský salónek, Valdštejnova pracovna a Chebský salónek pořádá: VVVK
30.1. Koncert "Dřevěná píšťalka"
Hlavní sál a přilehlé salonky pořádá: Z.Roithová
4.2. Veřejné slyšení „Krajské zdravotnictví“
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: VZSP
6.2. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Zaháňský salonek pořádá: S.Paukertová
14.2. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
18. - 19. 2. Mezinárodní pracovní setkání "Povodně srpen 2002"
Hlavní sál, Zaháňský salónek, Předpokoj a Rytířská síň pořádá: VVVK + P.Pithart
20.2. Veřejné slyšení "Ochrana lidských práv v EU"
Hlavní sál ¨ pořádá: VEI
25.2. Seminář "Vůdčí schopnosti,etika,jednání a odborné způsobilosti manažera"
Hlavní sál pořádá: P.Sobotka
2.3. Zahajovací konference o lidských právech
v Severní Korei
Hlavní sál pořádá: J.Ruml
5.3. Seminář „Staré ekologické zátěže“
Frýdlantský salonek, Kinosál pořádá: VÚŽP
6.3. XV.zimní univerzita
Hlavní sál, Zaháňský salonek pořádá: P.Sobotka
10.3. Mezinárodní konference "KONVENT A EVROPSKÁ ÚSTAVA"
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: VEI
11.3. Evropská integrace
Hlavní sál, Zaháňský salonek pořádá: E.Outrata
13.3. Seminář k vládnímu návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Hlavní sál pořádá: SKRV
14.3. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
18.3. Seminář "Cestovní ruch a integrace ČR do EU"
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: VVVK
20.3. Mezinárodní den Frankofonie
Hlavní sál a přilehlé salonky pořádá: VZVOB
21.3. Diskuse „Role českých zástupců ve Výboru regionů EU“
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: VEI
24.-25.3 a 29.-30.3. Seminář "Občanství a národní identita - nový koncept pro Evropu"
Frýdlantský salónek, Zelený salónek, Kinosál pořádá: D. Kroupa
24.3. Slavnostní setkání evropských a amerických právníků
Hlavní sál a přilehlé salonky pořádá: M.Topolánek
26.3. Přednáška pro členky Mezinárodní asociace žen v Praze
Zaháňský salonek + prohlídka pořádá: P.Pithart
4.4. Hokejové utkání se zástupci NR SR
Hodonín pořádá: Vl. Schovánek
7.4. Mezinárodní konference "Fungující rodina - základní zdroj dlouhodobé ekonomické prosperity státu"
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: VZSP
8.4. Veřejné slyšení „Česká advokacie před vstupem ČR do EU“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: ÚPV +VEI
8.4. VI.ročník novinářské soutěže „Média na pomoc památkám“
Hlavní sál + salonky pořádá: P.Pithart
10.4. Seminář k novele správního řádu
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: ÚPV
11.4. Setkání s představiteli politických stran
Zelený salónek pořádá: E. Outrata
11.4. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
14.4. Jednání generálního shromáždění „Evropské hnutí v ČR“
Hlavní sál pořádá: E.Outrata
23.4. Prezentace knihy „Možnosti časného záchytu rakoviny prsu“
Hlavní sál, Rytířská síň pořádá: VZSP
24.4. Paragraf 11:55 - dětská soutěž
Jednací sál pořádá: P.Pithart
25.4. 4. zasedání Česko – německého fóra mládeže
Zaháňský salonek pořádá: J.Ruml
25.4. PROINVA 2003
Jednací sál pořádá: VZSP
26.4. Slavnostní koncert ve Valdštejnské zahradě
Valdštejnská zahrada pořádá: P.Smutný
28.4. Beseda s ministrem zahraničních věcí Francouzské republiky
Zaháňský salónek pořádá:VZVOB
1.5. Koncert pěveckého souboru a dechového orchestru Pražské konzervatoře
Valdštejnská zahrada pořádá: VVVK
6.5. Setkání starostů, primátorů a hejtmanů za ODS
Jednací sál pořádá: SK ODS
8.5. Den otevřených dveří
   
9.5. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
13.5. Veřejné slyšení „Současné ekonomické postavení českého zemědělství a docílení rovnoprávného postavení v Evropské unii“
Jednací sál pořádá: VHZD
14.5. Koncert pěveckého souboru a dechového orchestru Pražské konzervatoře
Valdštejnská zahrada pořádá: VVVK
15.5. Koncert na závěr Květinového dne
Valdštejnská zahrada pořádá: P.Sobotka
16. 5. Konference „Český soudce v Evropské unii“
Jednací sál pořádá: VEI
16.5. Finanční memorandum
Zaháňský salonek
19.5. Oslavy Světového dne Červeného kříže
Jednací sál, Jičínský salonek pořádá: P.Pithart
20.5. Seminář na téma "Systém pevných cen knih v zemích EU"
Hlavní sál pořádá: P. Pithart
20.5. Fotbalové utkání s diplomatickým sborem
Na Děkance pořádá: Vl. Schovánek
21.5. Ochutnávka moravských vín
Rytířská síň a Předpokoj pořádá: SKRV
24.5. Dětský sněm
Jednací sál pořádá: P.Pithart
26.5. Fotbalové utkání se zaměstnanci Královských paláců Velké Británie
Strahov pořádá: P. Sobotka
26.5. – 23.6. Výstava ODYSEA
Předsálí Jednacího sálu pořádá: D.Filipiová
27.5. Předávání výročních cen Společnosti pro vědu a umění v Praze
Hlavní sál pořádá: P.Pithart
3.6. Seminář Důchodová reforma
Jednací sál pořádá: M.Škaloud
Veřejné slyšení „Evropa jako hodnotové společenství“
Hlavní sál pořádá: VEI
4.6. Národní konference „Zpráva o lidském rozvoji pro Českou republiky 2003“
Jednací sál, Frýdlantský a Jičínský salónek pořádá: P.Pithart
6.6. – 7.6. Konference YEPP v srdci Evropy
Jednací sál pořádá: M.Šimonovský
10.6. Koncert Pražské komorní filharmonie
Valdštejnská zahrada pořádá: P.Sobotka
10.6. Kulatý stůl k návrhu zákona o střetu zájmů
Jičínský salónek pořádá: J. Zieleniec
11. 6. Odborná diskuse „Role českých zástupců v Hospodářském a sociálním výboru EU“
Jednací sál pořádá: VEI
12.6. Konference Konrad Adenauer Stiftung
Hlavní sál, Jednací sál pořádá: P.Pithart
12.6. Koncert ve Valdštejnské zahradě
Valdštejnská zahrada pořádá: A.Palečková
15. a 16.6. Mezinárodní konference „Pražské fórum o řízení a financování vzdělání“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: VVVK
17.6. Předávání cen K. H. Borovského
Zaháňský salónek pořádá: E. Outrata
17.6. – 25.6. 4.ročník festivalu 9 bran
Valdštejnská zahrada, Hlavní sál a salonky pořádá: P.Pithart
19.6. Den Lucemburského vévodství
Hlavní sál a salonky pořádá: VZOB
20.-21.6. Seminář „Konstruování nové evropské identity“
Růžový salónek pořádá:VZVOB
20.6. VIP Master Card Forum
Hlavní sál pořádá: L.Svoboda
21.6. Konference ROTARY
Hlavní sál, salonky pořádá: V.Kulhánek
22.6. Koncert chlapeckých sborů
Valdštejnská zahrada pořádá: VVVK
23.6. Cena Lifting Up World
Zaháňský salonek, Valdštejnská zahrada pořádá: P.Pithart
23.6. Seminář Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii
Jednací sál, Jičínský salonek pořádá: VVVK
23.6. Sri Chimnoy
Zaháňský salonek, Salla Terena pořádá: P.Pithart
24.6. Seminář „Úpadkové právo“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: VHZD
26.6. Benefiční představení „Ze tmy a ticha“
Valdštejnská zahrada pořádá: P.Sobotka
29.6. Koncert studentů z USA
Valdštejnská zahrada pořádá: VVVKLP
30.6. Zahradní slavnost UK
Valdštejnská zahrada pořádá: K.Barták
3.7. Evropská soutěž v poskytování 1. pomoci
Valdštejnská zahrada pořádá: P. Sobotka
10.7. Seminář pro starosty obcí „VEŘEJNÉ FINANCE“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: klub ČSSD
11.7. Rotterdamský studentský orchestr
Valdštejnská zahrada pořádá: VVVKLP
21. a 28.7. 5. Mezinárodní studentská konference
Jednací sál pořádá: VHZD
29. - 30.7. Mezinárodní konference parlamentních knihoven
Hlavní sál pořádá: VVVK
10.8. Španělský folklórní orchestr – TRAPIC
Valdštejnská zahrada pořádá: J.Vaculík
28.8. Mladá Praha – 12. mezinárodní hudební festival
Hlavní sál pořádá: P.Pithart
5.9. Účast veřejnosti na rozhodování o stavebních infrastrukturálních projektech
Jednací sál, Jičínský a Frýdlantský salónek pořádá: VÚŽP
6.9. Svatba ve Valdštejnské zahradě
Valdštejnská zahrada , Sala terena pořádá: M.Topolánek
11.9. Akce Johnson & Johnson
Valdštejnova pracovna pořádá: R.Sequens
16.9. Seminář „Ochrana dětí a dětských práv“
Jednací sál pořádá: P.Pithart
17.9. Kulturně společenský večer
Hlavní sál, přilehlé salonky pořádá: P.Pithart
18. – 21.9. Fotbalové utkání s pracovníky Královských paláců Velké Británie
Londýn pořádá: P. Sobotka
18.9. Koncert norského dechového orchestru
Valdštejnská zahrada pořádá: P.Pithart
25.9. Ukázky z muzikálu „Moravská láska“
Valdštejnská zahrada pořádá: SKPRKS
26.9. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
29.9. Shromáždění Klubu Českých hlav
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: VVVK
1.10. Slavnostní koncert
Hlavní sál pořádá: J.Ruml
2.10. Seminář „EVROPSKÁ UNIE A ROZVOJ REGIONŮ“
Jednací sál pořádá: VÚŽP
3.10. Závěrečné vyhodnocení jubilejního 5. ročníku Turnaje v malé kopané národnostních menšin žijících v České republice o pohár místopředsedy Senátu
Valdštejnská zahrada pořádá: L. Svoboda
3. a 4.10. Kulturní akce „TÝDEN ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ“ - „Slavnostní shromáždění českých žen ze zahraničí“
Hlavní sál a všechny salónky ¨ pořádá: SKKŽZ
14.10. Slavnostní předání státních vyznamenání
Hlavní sál ¨ pořádá: P. Pithart
15.10. Koncert „Pocta Antonínu Dvořákovi“
Hlavní sál pořádá: P.Pithart
16.10. Odborná diskuse „Role budoucích českých zástupců v Evropském parlamentu“
Hlavní sál a Zaháňský salónek pořádá: VEI
18.-19.10. Konference NATO and The Greater Middle East
Jednací sál, Frýdlantský salonek pořádá: J.Ruml,J.Jařab
21.10. Seminář „Politika a etika“
Hlavní sál pořádá: P.Sobotka
21.10. Seminář „Česká pediatrie před vstupem do Evropské unie – co můžeme nabídnout a co se naopak můžeme naučit“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: VZSP
23.10. Seminář „Současný stav a budoucnost jaderné energetiky“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: L.Svoboda
24.10. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
28.10. Den otevřených dveří
   
28.10. Slavnostní setkání u příležitosti státního svátku 28. října
Hlavní sál a ostatní salónky pořádá: P. Pithart
30.10. Politologická konference „Cesta k pravicové vládě“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: E. Outrata
4.11.-28.11. Výstava na folklórní téma
pořádá: VVVK chodba místopředsedů
4.11.-28.11. Výstava Příběh sedláka Rajtera
předsálí Jednacího sálu pořádá: J.Seitlová
4.11. Slavnostní vyhodnocení folklórních festivalů za rok 2003
Jednací sál, Jičínský a Chebský salónek pořádá: VVVK
4.11. Seminář „Křesťanské hodnoty v české politice“
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: J. Kaňa
18.11. Konference o firemní filantropii
Hlavní sál + přilehlé salonky pořádá: P.Pithart
20.11. Večer pro účastníky onkologických sympozií
Hlavní sál, senátorská jídelna, salonky pořádá: L.Svoboda
21.11. Komorní koncert ČT
Hlavní sál
24.11. Seminář „Lidská práva a péče o duševně nemocné a mentálně postižené v České republice“
Jednací sál, Jičínský salónek pořádá: P. Pithart
24.11. Udělení cen J. Seiferta
Hlavní sál a přilehlé historické salónky pořádá: P. Pithart
26.11. Koncert Symfonického orchestru a pěveckého sboru Pražské konzervatoře
Hlavní sál pořádá: VPET
27.11. Mezinárodní seminář „Jaká příprava je v současné době nezbytná pro pracovníky neformální výchovy?“
Hlavní sál, Chebský a Zaháňský salónek, Tiskové středisko pořádá: VVVK
27.11. Koncert Kühnova smíšeného sboru
Hlavní sál pořádá: E.Outrata
28.11. Mezinárodní konference „Od Říma do Říma“
Jednací sál pořádá: D. Kroupa
1.12. Večer ČČK
Jednací sál pořádá: VZSP
2.12. Koncert Česko-francouzské akademie
Hlavní sál pořádá: V.Jehlička
2.12. 3. národní forum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy
Jednací sál, Jičínský a Frýdlantský salónek pořádá: VÚŽP
8.12. Seminář Setkání 2003
Jednací sál pořádá: P.Pithart
9.12.-23.12. Výstava Český les
předsálí Jednacího sálu pořádá: P.Smutný
9.12. Koncert orchestrů a pěveckého sboru žáků ZUŠ Praha 10
Hlavní sál pořádá: J.Ruml
10.12. Seminář „Boj proti korupci v České republice“
Hlavní sál, Zaháňský salónek pořádá: VHZD
10.12. Ochutnávka moravských vín
Rytířská síň a Předpokoj pořádá: SKRV
11.12. Koncert Palladium Consulting
Hlavní sál pořádá: M.Palečková
12.12. Vánoční setkání senátorského klubu ČSSD a bývalými členy klubu
Kinosál, S-klub pořádá: klub ČSSD
12.12. Seminář Edvard Beneš a česká státnost
Hlavní sál pořádá: M.Topolánek
15.12. Předání českých slunečních cen
Zaháňský salónek pořádá: M. Mejstřík
15.12. Vyhlášení soutěže „Obec zdravotně postiženým“
Hlavní sál pořádá: P.Pithart
15.12. Seminář „Plány odpadového hospodářství“
Jednací sál pořádá: VÚŽP
16.12. Vánoční setkání
Kinosál pořádá: Klub senátorů KDU-ČSL
16.12. Seminář „Zemědělství České republiky“
Jednací sál, Jičínský a Frýdlantský salónek pořádá: SKRV, VHZD
16.12. Slavnostní vyhodnocení a předání cen Nadačního fondu Josefa Luxe
Hlavní sál pořádá: Klub senátorů KDU-ČSL
17.12. Inkontinence : problémy a výzvy
Jednací sál pořádá: D.Filipiová
17.12. Koncert Symfonického orchestru a pěveckého sboru Pražské konzervatoře
Hlavní sál pořádá: VPET
18.12. Odborná diskuse „Atlantické spojenectví a jeho současný význam pro Evropu“
Frýdlantský salónek pořádá: VEI
19.12. Slavnostní vánoční koncert
Hlavní sál pořádá: P.Pithart
25.12. Den otevřených dveří