Posledních 50 fotografovaných akcí

18.10.2019 13:00
Slavnostní setkání při příležitosti předávání ocenění "Síň slávy - pocta za rozvoj venkova"
16.10.2019 13:30
Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR pana Pavla Fischera s náměstkem ministra zahraničních věcí Tchaj-wanu panem Szu-chien Hsu
16.10.2019 12:00
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera pořádá pracovní oběd s bývalými velvyslanci České republiky, kteří působili po roce 1989 ve Spojených státech amerických.
16.10.2019 11:00
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Irácké republiky v ČR J.E. paní Sundus Omar Ali Albayraqdar.
16.10.2019 09:00
Mezioborové sympozium ke stému výročí přijetí Prvního zákona o československé měně (1919)
15.10.2019 13:45
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Horník spolu s předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Z. Linhartem oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Republiky Myanmarský svaz v ČR J.E. paní Kay Thi Soe.
15.10.2019 13:30
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzer se spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Fischerem, předsedou Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Antlem a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR P. Rabasem setká s předsedou Ústřední tibetské správy panem Lobsangem Sangayem.
15.10.2019 13:30
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Turecké republiky v ČR J.E. pana Ahmeta Necati Bigaliho.
15.10.2019 13:00
1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Růžička a člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR P. Rabas pořádají vernisáž výstavy „TIBET, fotografie šesti autorů z let 1988 - 2016“.
15.10.2019 12:30
1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Růžička pořádá setkání s předsedou Ústřední tibetské správy panem Lobsangem Sangayem za účasti místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horské, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR J. Horníka, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR P. Fischera a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR P. Rabase.
Jména dalších senátorů Parlamentu ČR budou upřesněna později.
15.10.2019 11:00
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ruské federace v ČR J.E. pana Alexandra Vladimiroviče Zmejevského.
15.10.2019 10:00
Konference k 40. výročí vzniku Českého svazu ochránců přírody
15.10.2019 10:00
Seminář „PITNÁ VODA PRO 3. TISÍCILETÍ“
15.10.2019 10:00
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR M. Horskou oficiálně příjímá předsedkyni Meziparlamentní skupiny přátel Arménská republiky – Česká republika paní Gayane Abrahamyan.
14.10.2019 16:00
Seminář "Praktické zkušenosti při jednání s developery"
14.10.2019 13:15
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera spolu s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR J. Oberfalzerem a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR J. Doubravou oficiálně přijímá předsedu vlády Kambodžského království J.E. pana Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sena.
11.10.2019 11:00
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR pana Václava Hampla a předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí pana Tomáše Czernina s panem Lorántem Vinzcem, poslancem Evropského parlamentu a prezidentem Federální unie evropských národnostních menšin
11.10.2019 09:30
Jednání Rady Sdružení místních samospráv ČR
10.10.2019 15:00
Slavnostní vyhlášení soutěže o titul "Česká chuťovka 2019 a dětská chuťovka 2019
10.10.2019 10:30
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla s generální ředitelkou Evropské komise pro komunikaci Piou Ahrenkilde Hansen
10.10.2019 10:00
Konference "Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost"
09.10.2019 10:00
Seminář "Informační válka"
08.10.2019 17:00
Vernisáž výstavy o kardinálu Tomáši Špidlíkovi "Z celého srdce"
08.10.2019 15:30
Slavnostní předání Cen za nejlepší lékařské publikace za rok 2018
08.10.2019 10:00
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Christopha Isranga.
07.10.2019 10:00
Kulatý stůl "Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích"
04.10.2019 09:00
Konference „Vyšší liga fondů EU: přímo řízené programy“
03.10.2019 10:00
Mezinárodní konference "Antidiskriminační zákon 2009 – 2019"
02.10.2019 17:00
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety "STAVBY ČTVRTSTOLETÍ"
02.10.2019 16:00
Společné jednání ústavních komisí obou komor
02.10.2019 15:00
Sympozium "Aktuální výzvy pro paliativní péči v Evropě a ČR"
02.10.2019 14:00
Vernisáž výstavy fotografií společenství fotografů s názvem "Člověk a víra"
01.10.2019 10:00
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Oranžové a Zelené stuhy Vesnice roku 2019
27.09.2019 15:00
Předseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera pořádá slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu ČR u příležitosti Dne české státnosti.
27.09.2019 11:00
Křest knihy "Stav a perspektivy naší společnosti"
26.09.2019 18:00
Setkání Evropské asociace porodních asistentek
26.09.2019 17:00
Vystoupení orchestru ZUŠ Polná v rámci Kulturního léta v Senátu
26.09.2019 15:00
Panelová diskuse na téma: "Dopady legislativních změn na pivovarský obor"
26.09.2019 14:00
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Arménské republiky v ČR J.E. pana Ashota Hovakimiana.
26.09.2019 10:00
Seminář - Negativní vliv záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“ na obyvatele a životní prostředí v Libereckém kraji
25.09.2019 10:00
Veřejné slyšení "Národní bezpečnost a obchod s Čínou"
25.09.2019 10:00
5. ročník pacientské konference „APO Letní škola 2019“
24.09.2019 19:00
Slavnostní koncert ke Dni české státnosti
24.09.2019 17:00
Vernisáž výstavy "Létající lékaři"
24.09.2019 14:00
Přijetí velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Nicka Archera předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlem Fischerem
24.09.2019 13:00
Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR Václavem Hamplem pro delegaci Výboru pro zahraniční a evropské záležitosti Parlamentu Kyperské republiky
24.09.2019 13:00
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Růžička oficiálně přijímá zástupkyni mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR paní Lucy Alice Hughes.
24.09.2019 10:00
Diskusní setkání zástupce VHZD s účastníky mezinárodní konference Interlingva 2019 na téma" Má smysl idea mezinárodního komunikačního jazyka v globální ekonomice?"
24.09.2019 10:00
Konference "SENIOR HOUSING"
19.09.2019 17:00
Koncert Bennewitzova kvarteta v rámci Kulturního léta v Senátu

V případě zájmu o fotografie z předchozích let kontaktujte vedoucí oddělení vztahů s veřejností Denisu Čermákovou, .