Protokoly z veřejných slyšení Senátu

Protokol z 22. veřejného slyšení Senátu a prezentace
(Kontrolní postupy finanční správy)
Protokol z 21. veřejného slyšení Senátu a prezentace
(Světlo – dobrý sluha, zlý pán)
Protokol z 20. veřejného slyšení Senátu a prezentace
(Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost?)
Protokol z 19. veřejného slyšení Senátu a prezentace
(Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů)
Protokol z 18. veřejného slyšení Senátu a prezentace
(Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?)
Protokol z 17. veřejného slyšení Senátu a prezentace
(Situace ve strukturálně postižených regionech)
Protokol z 16. veřejného slyšení Senátu
(Ochrana proti šikaně)
Protokol z 15. veřejného slyšení Senátu
(Science centra a jejich význam pro rozvoj České republiky)
Protokol ze 14. veřejného slyšení Senátu
(Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením)
Protokol ze 13. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?)
Protokol z 12. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Diabetes mellitus - hrozba 3. tisíciletí)
Protokol z 11. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku České republiky)
Protokol z 10. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava)
Protokol z 9. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století)
Protokol z 8. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Rekodifikace zákoníku práce)
Protokol ze 7. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů)
Protokol z 6. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Zákon o sociální pomoci)
Protokol z 5. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Lidská práva a klonování člověka)
Protokol ze 4. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Zahraniční politika České republiky )
Protokol ze 3. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
    - Příloha č. 1 (i verze RTF)
(Xenofobie a rasismus)
Protokol z 2. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Vysoké školy)
Protokol z 1. veřejného slyšení Senátu (i verze MS-Word97)
(Česká televize)