Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos bude zahájen 15.9.2019 od 9:21 hodin - Mezinárodní symposium "Demokracie ve 21. století: Výzvy a nové horizonty"

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání