Zahraniční cesty delegací Senátu, orgánů Senátu a senátorů v r. 1999

STÁLÁ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RADY EVROPY

7. 1. - 9. 1. 1999 Francouzská republika - Paříž - senátor J. Vyvadil, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - účast na pravidelném zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
24. 1. - 29. 1. 1999 Francouzská republika - Štrasburk - senátoři F. Kroupa a J. Vyvadil, členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - účast na 1. části řádného zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
22. 3. - 24. 3. 1999 Lotyšská republika - Riga - účast senátorky J. Moserové, členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, na konferenci pořádané Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Parlamentem Lotyšské republiky a Světovou bankou na téma Role parlamentů v boji proti korupci
29. 3. - 31. 3.1999 Italská republika - Řím - J. Vyvadil, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a člen Výboru pro právní otázky a lidská práva - účast na řádném zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy
25. 4. - 30. 4. 1999 Francouzská republika - Štrasburk - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Moserová, A. Palečková, F. Kroupa a J. Vyvadil - účast na druhé části řádného zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
20. 6. - 25. 6. 1999 Francouzská republika - Štrasburk - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Moserová, A. Palečková, F. Kroupa - účast na pravidelném plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
1. 9. - 4. 9. 1999 Francouzská republika - Paříž - J. Moserová, členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - účast na pravidelném zasedání Výboru pro kulturu a vzdělání Rady Evropy
18. 9. - 25. 9. 1999 Francie - Štrasburk - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - F. Kroupa, J. Moserová a A. Palečková - účast na 4. části plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy
14. 11. - 15. 11. 1999 Francouzská republika - Paříž - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy a člen Výboru pro právní záležitosti a lidská práva J. Vyvadil - účast na zasedání Výboru pro právní záležitosti a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy

STÁLÁ DELEGACE DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁRDĚNÍ ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ

13. 1. - 15. 1. 1999 Rakouská republika - Vídeň - senátoři J. Pavlov a J. Šenkýř, členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE - účast na zasedání Stálé rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
4. 3. - 8. 3. 1998 Estonská republika - senátor J. Šenkýř, člen Stálé delegace Parlamentního shromáždění OBSE - účast na monitorování parlamentních voleb v součinnosti s Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (ODHIR)
28. 4. - 30. 4. 1999 Rakouská republika - Vídeň - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Pavlov a J. Zapletal - účast na zasedání Stálé rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
5. 7. - 11. 7. 1999 Ruská federace - Petrohrad - senátoři J. Pavlov, J. Šenkýř a J. Zapletal, členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - účast na pravidelném výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
6. 10. - 12. 10. 1999 Kazašská republika - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Pavlov - účast na pozorování parlamentních voleb pod záštitou PS OBSE/ODIHR
12. 10. - 15. 10. 1999 Francie - Nantes - členové Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Pavlov a J. Zapletal - účast na Druhé parlamentní konferenci o procesech subregionální spolupráce pořádané PS OBSE
27. 10. - 1. 11. 1999 Gruzínská republika - J. Pavlov a J. Šenkýř, členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - účast jako pozorovatelé na parlamentních volbách
24. 11. - 26. 11. 1999 Rakouská republika - Vídeň - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Pavlov a J. Šenkýř - účast na zasedání Stálé rady OBSE a setkání s vedoucími stálých misí OBSE
16. 12. - 20. 12. 1999 Ruská federace - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě J. Pavlov a J. Zapletal - účast na pozorování parlamentních voleb v Rusku pod záštitou parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR

STÁLÁ DELEGACE PRO SPOLUPRÁCI S EVROPSKÝM PARLAMENTEM

9. 2. - 10. 2. 1999 Francie - Štrasburk - senátor D. Kroupa, vedoucí senátní části Stálé delegace Parlamentu ČR pro spolupráci s Evropským parlamentem - účast na zasedání předsednictva Výboru přidružení Česká republika - EU
8. 11. - 9. 11. 1999 Belgické království- Brusel - členové Stálé delegace Parlamentu ČR pro spolupráci s Evropským parlamentem O. Dočekal, D. Kroupa, F. Mezihorák, J. Pospíšil a J. Voráček - účast na schůzi Výboru přidružení ČR - EU

STÁLÁ DELEGACE DO MEZIPARLAMENTNÍ UNIE

28. 2. - 3. 3. 1999 Cvýcarská konfederace - Reneva - J. Seitlová, členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie pro trvale udržitelný rozvoj - účast na zasedání výboru Meziparlamentní unie pro trvale udržitelný rozvoj
9. 4. - 17. 4. 1999 Belgické království - Brusel - senátorka J. Seitlová a senátoři V. Oplt a V. Reitinger, členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie - účast na 101. konferenci Meziparlamentní unie
8. 10. - 17. 10. 1999 Spolková republika Německo - Berlín - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie J. Seitlová, V. Oplt a V. Reitinger - účast na pravidelném zasedání konference Meziparlamentní unie
24. 10. - 29. 10. 1999 USA - New York - V. Oplt, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie - účast na 54. zasedání OSN

STÁLÁ DELEGACE DO SHROMÁRDĚNÍ ZÁPADOEVROPSKÉ UNIE

28. 2. - 1. 3. 1999 Francouzská republika - Paříž - V. Matuška, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro parlamentní vztahy - účast na schůzi Výboru pro parlamentní vztahy Shromáždění Západoevropské unie
19. 5. - 20. 5. 1999 Francouzská republika - Paříž - senátor V. Matuška, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie - účast na schůzi Výboru pro parlamentní vztahy Shromáždění Západoevropské unie
13. 6. - 17. 6. 1999 Francouzská republika - Paříž - účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie O. Dočekala, V. Maláta a V. Matušky na 1. části 45. zasedání Shromáždění Západoevropské unie
26. 9. - 28. 9. 1999 Belgické království - Brusel - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie - člen Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku V. Malát a člen Výboru pro obranu O. Dočekal - účast na Výročním společnémzasedání výboru
2. 10. - 6. 10. 1999 Španělské království - Cádiz - V. Malát, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku - účast na výjezdním zasedání Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku
2. 10. - 6. 10. 1999 Španělské království - Cádiz - O. Dočekal, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro obranu - účast na výjezdním zasedání Výboru pro obranu
8. 11. - 9. 11. 1999 Francouzská republika - Paříž - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro parlamentní vztahy a styky s veřejností V. Matuška - účast na zasedání výboru
9. 11. - 10. 11. 1999 Francouzská republika - Paříž - člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie a člen Výboru pro technologii, letectví a kosmonautiku V. Malát - účast na zasedání výboru
29. 11. - 2. 12. 1999 Francie - Paříž - V. Malát, V. Matuška a O. Dočekal, členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Shromáždění Západoevropské unie - účast na 2. části řádného zasedání Shromáždění Západoevropské unie

STÁLÁ DELEGACE DO STŘEDOEVROPSKÉ INICIATIVY

12. 10. - 16. 10. 1999 Francie - Nantes - členové Stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy A. Michalík a J. Petřík - účast na Druhé parlamentní konferenci o procesech subregionální spolupráce pořádané PS OBSE

STÁLÁ DELEGACE DO SEVEROATLANTICKÉHO SHROMÁRDĚNÍ

27. 5. - 31. 5. 1999 Polská republika - Varšava - senátoři P. Heřman a P. Morávek, členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Severoatlantického shromáždění - účast na jarním zasedání Severoatlantického shromáždění
20. 9. - 26. 9. 1999 USA - P. Morávek, člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO - účast na cestě Politického výboru Parlamentního shromáždění NATO
11. 11. - 16. 11. 1999 Nizozemské království - Amsterdam - členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Severoatlantického shromáždění P. Morávek a R. Salzmann - účast na zasedání Severoatlantického shromáždění

CESTA DELEGACE SENÁTU

10. 10. - 22. 10. 1999 Kanada, Mexiko - delegace Senátu vedená předsedkyní Senátu L. Benešovou ve složení 1. místopředseda Senátu I. Havlíček, předseda senátorského klubu ODS M. Topolánek, předseda senátorského klubu ČSSD Z. Vojíř, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí M. Špaček a senátor M. Müller - na pozvání předsedy Senátu Kanady G. L.Molgata a předsedkyně Senátu Spojených států mexických M. de los Angeles Moreno

CESTY PŘEDSEDKYNĚ SENÁTU

6. 4. - 8. 4. 1999 Francouzská republika - Paříž - předsedkyně Senátu L. Benešová a senátor O. Dočekal, místopředseda VZVOB a vedoucí Skupiny přátel ČR-Francie v Senátu - na pozvání předsedy Senátu Francouzské republiky Ch. Ponceleta - m.j. účast na ekonomickém semináři věnovaném České republice
26. 4. - 27. 4. 1999 Bulharská republika - Sofie - předsedkyně Senátu L. Benešová - účast na 7. setkání předsedy Evropského parlamentu J. M. Gil-Roblese s předsedy parlamentů zemí přidružených k EU
14. 6. - 19. 6. 1999 Jihoafrická republika - předsedkyně Senátu L. Benešová, místopředsedové Senátu J. Musial a P. Sobotka - zastoupení České republiky při příležitosti inaugurace nového prezidenta Thaba Mbekiho
25. 7. - 26. 7. 1999 Marocké království - předsedkyně Senátu L. Benešová - účast na pohřbu krále Marockého království Hasana II.
18. 11. 1999 Spolková republika Německo - Hannover - předsedkyně Senátu L. Benešová, vedoucí české delegace - účast na položení základního kamene pavilonu České republiky na EXPO 2000
30. 11. 1999 Ukrajina - Kyjev - předsedkyně Senátu L. Benešová a místopředseda Senátu P. Pithart - účast na inauguraci prezidenta Ukrajiny L. Kučmy

CESTY MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

25. 3. - 26. 3. 1999 Francouzská republika - Paříž - 1. místopředseda Senátu I. Havlíček - účast na mezinárodní konferenci pořádané Národním shromážděním Francouzské republiky na téma Informační a telekomunikační technika
5. 9. - 7. 9. 1999 Spolková republika Německo - Berlín, Bonn - 1. místopředseda Senátu I. Havlíček - účast na konferenci u příležitosti 50. výročí ustavujících zasedání Německého spolkového sněmu a Spolkové rady
27. 9. - 30. 9. 1999 Litevská republika - Vilnius -1. místopředseda Senátu I. Havlíček - účast na konferenci Pakt Molotov-Ribbentrop, současnost a budoucnost baltských států
26. 1. - 27. 1. 1999 Spolková republika Německo - Berlín - místopředseda Senátu P. Pithart - účast na pódiové diskusi „Jak evropská bude Střední Evropa“ pořádané Slavistickým ústavem Filozofické fakulty Humboldtovy univerzity v Berlíně
22. 4. - 1. 5. 1999 USA - Minneapolis, Chicago; Kanada - Toronto, Ottawa - místopředseda Senátu P. Pithart a místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí F. Mezihorák - účast na konferenci „Česká a slovenská Ameriko: Quo vadis?“ a na panelové diskusi Vztahy s Českou a Slovenskou republikou - setkání s představiteli organizací krajanů a zahraničních Čechů
10. 7. - 17. 7. 1999 Španělské království - Madrid, San Sebastian - místopředseda Senátu P. Pithart - účast na semináři na téma Střední Evropa na prahu 21. století a účast na panelové diskusi Iluze a pragmatizmus: vztahy středoevropských zemí a EU
5. 11. - 7. 11. 1999 Rumunsko - Bukureš> - místopředseda Senátu P. Pithart - účast na semináři „10 let po pádu komunismu“
16. 11. 1999 Slovenská republika - Bratislava - místopředseda Senátu P. Pithart - účast na oslavách 10. výročí listopadových událostí - na pozvání předsedy vlády SR M. Dzurindy
14. 12. - 19. 12. 1999 Vatikán - místopředseda Senátu P. Pithart - účast na Mezinárodním sympoziu o mistru Janu Husovi pořádaném Českou biskupskou konferencí na půdě Papežské Lateránské Univerzity v Římě
28. 8. 1999 Slovenská republika - místopředseda Senátu J. Musial - účast na oslavách 55. výročí SNP

CESTY SENÁTORŮ

4. 2. - 6. 2. 1999 Belgické království - Brusel - senátor D. Kroupa - účast na zasedání mezinárodního poradního výboru Centra pro evropská politická studia
3. 2. - 7. 2. 1999 Nizozemské království - Haag - senátor M. Dvořák, člen Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu - účast na Mezinárodním fóru členů parlamentů připravujících zasedání OSN k pětiletému výročí Káhirské konference
12. 3. 1999 SRN - Norimberk - předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Smutný a senátor L. Svoboda - účast na IWA Show na základě pozvání firmy Helmut Hofmann GmbH
18. 5. - 22. 5. 1999 Švédské království - senátor P. Morávek, člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - účast na studijní cestě organizované Hlavním úřadem civilní ochrany ČR
23. 5. - 27. 5.1999 SRN - Berlín - senátor E. Škrabiš, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - účast na semináři „Předsednictví Německa v Evropské unii a reforma Evropské unie“ pořádaném Evropskou akademií v Berlíně
2. 6. - 5. 6. 1999 Turecká republika -Ankara - senátoři J. Petřík, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, člen téhož výboru M. Topolánek a D. Kroupa, člen Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu - účast na 10. meziparlamentní konferenci EUREKA
7. 7. - 11. 7. 1999 Španělské království - Barcelona - senátorka Z. Roithová, členka Výboru pro evropskou integraci - účast na Světovém sympoziu o zlepšování zdravotní péče
22. 8. - 25. 8. 1999 Spolková republika Německo - předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Smutný a místopředsedkyně výboru J. Seitlová - účast na 14. Valném shromáždění GLOBE
14. 9. - 19. 9. 1999 Finská republika - Karélie - místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Pospíšil a člen výboru J. Brýdl - účast na konferenci Příhraniční turistika a její vztah k rozvoji životního prostředí a zemědělství
21. 9. - 24. 9. 1999 Slovenská republika - Herlany - člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu E. Škrabiš - účast na mezinárodní vědecké konferenci Národná a regionálna ekonomika
27. 9. - 30. 9. 1999 Rumunská republika - Sinaia - předsedkyně Výboru pro evropskou integraci J. Filipová, místopředseda výboru R. Salzmann - účast na konferenci Rozšíření EU - důsledky pro kandidátské a členské země
7. 10. - 8. 10. 1999 Maďarská republika - E. Škrabiš, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - účast na akci „EUROPE DAY“ pořádané za přispění programu Evropské unie PHARE
18. 10. - 23. 10. 1999 Ruská federace - jumenská oblast senátoři J. Kaňa a K. Korytář účast na cestě Komory pro hospodářské styky se SNS podnikatelská mise
3. 11. - 6. 11. 1999 Slovenská republika - Košice, Prešov - místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu A. Michalík a členové výboru L. Drlý, J. Liška a E. Škrabiš - účast na Česko-slovenských dnech v Košicích a na Česko-slovenském hospodářském fóru v Prešově
21. 11. - 23. 11. 1999 SRN - Hamburk - delegace senátorského klubu ČSSD - návštěva organizovaná ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta - seznámení se s prací a zkušenostmi Senátu svobodného města Hamburk
22. 11. - 23. 11. 1999 Maďarská republika - Budapešť; - místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Petřík - účast na setkání předsedů parlamentních rozpočtových výborů České republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a Maďarské republiky
30. 5. - 1. 6. 1999 Spolková republika Německo - Berlín - senátor J. Skalický, člen Výboru pro evropskou integraci - účast na 20. setkání členů parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC)
10. 10. - 12. 10. 1999 Finská republika - Helsinky - R. Salzmann, místopředseda Výboru pro evropskou integraci - účast na XXI. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
20. 3. - 27. 3. 1999 Rakouská republika - Salcburk - předseda VZOB M. Žantovský - seminář na téma „Transatlantická agenda na přelomu století“
28. 3. - 30. 3. 1999 Italská republika - Florencie - senátor M. Žantovský - účast na zasedání Transatlantic Policy Network
9. 4. - 11. 4. 1999 Francouzská republika - Paříž - senátor M. Žantovský, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - na pozvání Nadace Potomac a Nové atlantické iniciativy - účast na konferenci s globální výzvou transatlantickým komunitám v oblasti bezpečnosti, ekonomie a obchodu - panelový výstup k záležitostem střední a východní Evropy
30. 5. - 1. 6. 1999 Litevská republika - Vilnius - senátor M. Žantovský, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - účast na konferenci „NATO po 50 letech: Staronová aliance“
3. 6. - 6. 6. 1999 Portugalská republika - Sintra - senátor M.Žantovský, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - účast na výročním zasedání Bilderbergské konference
4. 10. - 5. 10. 1999 Maďarská republika - Budapešť; - předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost M. Žantovský - účast na 4. setkání předsedů zahraničních a branně-bezpečnostních výborů všech komor parlamentů Maďarské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky a České republiky
18. 10. - 19. 10. 1999 Lucembursko - M. Žantovský, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost - účast na mimořádné schůzi Shromáždění Západoevropské unie

ZAHRANIČNÍ CESTY VÝBORŮ SENÁTU

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

24. 2. - 26. 2. 1999 Polská republika - delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost: M. Žantovský, O. Dočekal, J. Krámek, V. Matuška - setkání s partnery ze zahraničních a branně bezpečnostních výborů obou komor polského Národního shromáždění a s představiteli ministerstev zahraničí a obrany
20. 4. - 22. 4. 1999 Spolková republika Německo - delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve složení: předseda M. Žantovský a senátoři Z. Klausner, F. Kroupa, P. Morávek - návštěva ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí SRN, setkání se členy Branného výboru a Výboru pro zahraniční věci Spolkového sněmu, se členy Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro obranu a Výboru pro otázky EU Spolkové rady a se spolkovým pověřencem pro materiály státní bezpečnostní služby bývalé NDR J. Gauckem
22. 10. - 1. 11. 1999 Vietnam, Thajsko - delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost vedená M. Žantovským za účasti senátorů O. Dočekala, J. Horáka a V. Matušky - na pozvání předsedy zahraničního výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky a zahraničního výboru Senátu Thajského království
5. 12. - 8. 12. 1999 Rumunská republika - Bukurešť; - delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost: místopředseda J. Krámek, členové výboru F. Kroupa, P. Morávek a M. Špaček - jednání s partnerským výborem Parlamentu Rumunské republiky, návštěva české komunity v Rumunsku

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

25. 3. 1999 Polská republika - Katowice - členové Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - v rámci výjezdního zasedání na severní Moravu a do Slezska - setkání s J. Olbrychtem, maršálkem Slezského vojvodství, a se senátory za přihraniční vojvodství Bielsko-Biala, Katowice a Czestochowa
20. 9. - 24. 9. 1999 Maďarská republika - delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu - předseda výboru K. Burda, senátoři J. Petřík, M. Topolánek a J. Zapletal - návštěva partnerských výborů Parlamentu Maďarské republiky
19. 11. - 4. 12. 1999 Australský svaz, Nový Zéland - delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu vedená předsedou výboru K. Burdou za účasti senátorů A. Michalíka, V. Oplta a J. Rückla - bilaterální jednání s partnerskými výbory obou komor Parlamentu Australského svazu a Parlamentu Nového Zélandu a s příslušnými rezortními ministry
5. 12. - 10. 12. 1999 Lotyšská a Litevská republika - delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu: 1. místopředseda výboru A. Michalík, místopředseda výboru J. Petřík a členové výboru L. Drlý, J. Liška a E. Škrabiš - jednání s partnerskými výbory obou komor Parlamentu Lotyšské republiky a Parlamentu Litevské republiky a s příslušnými resortními ministry

VÝBOR PRO EVROPSKOU INTEGRACI

3. 5. - 6. 5. 1999 SRN - Berlín, Bonn - delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení: předsedkyně J. Filipová, senátoři R. Salzmann a V. Reitinger - účast na semináři „Kam kráčíš Evropo?“ u příležitosti oslav 50. výročí založení Rady Evropy - setkání s Výborem pro evropské záležitosti Bundestagu v Bonnu
24. 5. - 28. 5. 1999 Irská republika - delegace Výboru pro evropskou integraci: předsedkyně J. Filipová, senátorka J. Moserová a senátoři R. Salzmann a J. Skalický - setkání s partnerským výborem, jednání na ministerstvech financí a životního prostředí, v Centru regionálního rozvoje a v nevládních organizacích
31. 10. - 4. 11. 1999 Kyperská republika - delegace Výboru pro evropskou integraci vedená předsedkyní výboru J. Filipovou za účasti senátorky Z. Roithové a senátorů V. Reitingera a V. Šubrta - jednání s partnerským výborem a představiteli exekutivy
8. 11. - 10. 11. 1999 Dánské království - delegace Výboru pro evropskou integraci: předsedkyně výboru J. Filipová a členové výboru P. Heřman a V. Šubrt - jednání s Výborem pro evropské záležitosti dánského parlamentu a dalšími vládními i nevládními institucemi
14. 11. - 16. 11. 1999 Finská republika - delegace Výboru pro evropskou integraci ve složení F. Mezihorák a V. Šubrt - účast na společné cestě s delegací Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny do stávající předsednické země EU
13. 12. - 15. 12. 1999 Belgické království - Brusel - delegace Výboru pro evropskou integraci: předsedkyně výboru J. Filipová, místopředseda výboru R. Salzmann a člen výboru P. Heřman - pozvání předsedy Výboru pro evropské záležitosti Senátu Belgického království P. Mahouxe

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7. 6. - 10. 6. 1999 Norské království - delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: předseda P. Smutný, místopředseda J. Pospíšil, senátoři B. Kulhánek, L. Svoboda - jednání s Výborem pro místní správu Parlamentu Norského království, s představiteli Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro veřejnou právu a místní rozvoj a různých nevládních organizací
20. 9. - 22. 9. 1999 Slovenská republika - delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí - předseda výboru P. Smutný, senátoři S. Bělehrádek, J. Brýdl, P. Eybert, M. Müller, J. Pospíšil a L. Svoboda - návštěva partnerského výboru Národní rady Slovenské republiky
19. 11. - 25. 11. 1999 Egyptská arabská republika - delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí vedená předsedou výboru P. Smutným za účasti senátorů S. Bělehrádka, P. Eyberta, B. Kulhánka a J. Pospíšila - na pozvání předsedy horní komory Parlamentu Egyptské arabské republiky

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

14. 6. - 18. 6. 1999 Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Irská republika - delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku: předseda F. Bartoš, místopředsedové výboru A. Palečková, M. Štěch a členové výboru M. Coufal a F. Jirava - jednání s partnerskými výbory Sněmovny lordů a Dolní sněmovny Parlamentu Velké Británie a Společného výboru pro zdravotnictví Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu Irska
5. 10. - 7. 10. 1999 Slovensko - delegace Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku vedená předsedou výboru F. Bartošem za účasti senátorů R. Harazina, F. Jiravy a T. Julínka - společná cesta s Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR

VÝBOR PETIČNÍ, PRO LIDSKÁ PRÁVA, VĚDU, VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU

26. 9. - 4. 10. 1999 USA - Washington, New York - delegace Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu - předsedkyně výboru I. Ondrová, senátorka V. Vašínková a senátoři V. Jehlička, J. Kaňa a J. Pavlata navštívila na pozvání Helsinské komise Kongres Spojených států amerických
26. 11. - 2. 12. 1999 Marocké království - delegace Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu vedená předsedkyní výboru I. Ondrovou za účasti senátorů M. Dvořáka, A. Petráše a F. Vízka navštívila na pozvání předsedy Senátu Marocké království Sněmovnu poradců Parlamentu Marockého království
19. 12. - 22. 12. 1999 Rakouská republika - delegace Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu: místopředseda výboru J. Kaňa a členové výboru: D. Kroupa, J. Pavlata, A. Petráš, J. Šenkýř navštívila Spolkovou radu republiky Rakousko na pozvání jejího předsedy J.Weisse

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

27. 9. - 29. 9.1999 Slovenská republika - Bratislava - delegace Ústavně-právního výboru: předseda J. Vyvadil, místopředseda J. Stodůlka a členové výboru D. Lastovecká, J. Doubrava a V. Zeman - na pozvání Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky
19. 10. - 22. 10. 1999 Italská republika - delegace Ústavně-právního výboru vedená předsedou výboru J.Vyvadilem za účasti senátorů J. Doubravy, R. Falbra, J. Pavlova a J. Šuly - návštěva partnerských výborů Parlamentu Italské republiky, jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Generální prokuratury Italské republiky

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

26. 3. - 29. 3. 1999 Rakouská republika - senátorky J. Moserová a V. Vašínková a senátor B. Kulhánek - jednání s představiteli krajanských organizací v Rakouské republice
3. 6. - 5. 6. 1999 Slovenská republika - delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve složení: předseda M. Špaček, místopředsedkyně J. Moserová, místopředseda F. Mezihorák a členové komise K. Barták, P. Eybert, Z. Klausner, B. Kulhánek, V. Matuška, V. Oplt, J. Šula a V. Vašínková a místopředseda Senátu J. Musial - výjezdní zasedání Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničním k aktuálním otázkám občanskoprávního postavení zahraničních Čechů a krajanů a výměna zkušeností s poslanci Slovenské národní rady a přizvanými odborníky
28. 9. - 2. 10. 1999 Polská republika - delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: předseda M. Špaček, členové komise B. Kulhánek, Z. Klausner a V. Matuška - na pozvání Českého centra ve Varšavě, na základě jednání s Komisí Senátu Polské republiky pro záležitosti emigrace a zahraničních Poláků a na pozvání od krajanské obce v Zelówě
19. 10. - 23. 10. 1999 Spolková republika Německo - Mnichov - delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - K. Barták, Z. Klausner, F. Mezihorák, V. Vašínková - na pozvání Československé společnosti pro vědy a umění
1. 3. 1999 Slovenská republika - Bratislava - M. Špaček, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - jednání s ústavními činiteli Slovenské republiky
5. 5. 1999 Slovenská republika - Bratislava - M. Špaček, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - jednání s místopředsedou vlády Slovenské republiky P. Csákym
22. 4. - 1. 5. 1999 USA - Austin, Dallas; Kanada - Toronto, Ottawa - senátor M. Špaček, předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí - účast na oslavách Dne krajanů, setkání s guvernérem státu Texas G. W. Bushem ml. a dalšími představiteli tohoto státu, setkání s představiteli organizací krajanů a zahraničních Čechů
18. 12. 1999 Rakousko - Vídeň - předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí M. Špaček - účast na vánočním koncertu Příbramského smíšeného sboru pořádaném krajanskou organizací Nová vlast Vídeň a Rakousko-Českou společností

STÁLÁ KOMISE PRO PRÁCI KANCELÁŘE SENÁTU

10. 5. - 14. 5. 1999 Spojené království Velké Británie a Severního Irska - delegace Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu ve složení: předseda K. Korytář, senátoři R. Harazin, P. Heřman, V. Jehlička, J. Pavlov a J. Zapletal - návštěva Parlamentu Velké Británie: Komise pro finance a administrativu, kanceláří Výborů Sněmovny lordů a Úřad hlavního a finančního úředníka - přijetí u čelních představitelů obou komor