Mandátový a imunitní výbor v roce 2000

Pod vedením předsedy senátora Ladislava Svobody bylo svoláno 10 schůzí a bylo přijato 15 usnesení výboru. V disciplinárním řízení byly projednány tři dopravní přestupky senátorů, jeden možný střet zájmů a urážka veřejného činitele. Výbor dále projednával žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíhání senátora.

Další činnosti:

  • Dne 24. 2. projednal návrh zákona o přestupcích (senátní tisk č. 170)
  • Dne 14. 12. ověřil platnost volby 27 senátorů pro 3. funkční období.

Mandátový a imunitní výbor Senátu vede evidenci a uschovává oznámení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí dalších ústředních správních orgánů), předložených dle § 5, 6 a 7 zákona ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 8 odst. 2 tohoto zákona umožňuje každému občanu, na základě jeho písemné žádosti, nahlédnout do těchto oznámení. Nahlížení se koná vždy každé první pondělí v měsíci od 14.30 do 16.15 hod.

V roce 2000 přišlo celkem 39 občanů - převážně mediálních pracovníků.