Zpráva o peticích

Číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání
151 - zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. - 31. 12. 1999   VPLP - Věra Vašínková 15. schůze č. 253 bere na vědomí 12. ledna 2000
Hlasování č. 16