Činnost volební komise v roce 2000

V průběhu roku volební komise organizovala:

  • tajné hlasování o kandidátovi na soudce Ústavního soudu ČR,
  • tajné volby kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a jeho zástupce,
  • tajné volby kandidátů na předsedu a inspektory Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • tajné volby místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu,
  • tajné volby dalších kandidátů na funkce Veřejného ochránce práv a jeho zástupce.