Celkový přehled legislativní činnosti Senátu v roce 2001

Celkový přehled tisků ze 2. funkčního období projednaných ve 3. funkčním období

  počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 1  
Schváleno    
zamítnuto 1 172
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem 11  
nezabývat se 8 367, 368, 369, 374, 376, 377, 378, 380
schváleno 1 375
zamítnuto    
pozměňovací návrhy 2 361, 379
nepřijato usnesení    
Mezinárodní smlouvy - celkem 3  
nezabývat se    
vysloven souhlas 3 371, 372, 373
zamítnuto    
Senátní návrhy - celkem 3  
schváleno 2 296, 348
zamítnuto    
vzat zpět 1 84

Celkový přehled tisků ze 3. funkčního období do konce roku 2001

  počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 3  
Schváleno 2 47, 88
zamítnuto    
pozměňovací návrhy 1 10
Návrhy zákonů - celkem 96  
nezabývat se 27 3, 8, 16, 17, 34, 39, 41, 43, 44, 46, 67, 90, 92, 94, 95, 96, 111, 115, 121, 122, 129, 132, 135, 143, 144, 155
schváleno 31 6, 9, 12, 14, 35, 40, 42, 45, 50, 55, 56, 64, 66, 69, 70, 75, 85, 86, 89, 99, 109, 119, 123, 125, 131, 141, 142, 146, 147, 151, 154
zamítnuto 4 11, 91, 114, 156
pozměňovací návrhy 30 1, 5, 13, 15, 36, 38, 37, 52, 53, 54, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 93, 98, 110, 112, 113, 116, 124, 126, 127, 130, 133, 134, 145, 148
nepřijato usnesení 4 51, 87, 149, 150
Mezinárodní smlouvy - celkem 32  
nezabývat se    
vysloven souhlas 32 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30>, 31, 32, 33>, 49, 60, 61, 62, 63, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 108, 137, 138, 139, 140
zamítnuto    
Senátní návrhy - celkem 7  
schváleno 7 58, 76, 77, 100, 101, 102, 120
zamítnuto    

Do přehledu není zahrnut senátní tisk č. 97 (novela zákona o volbách do Parlamentu ČR předložený poslankyní Z. Rujbrovou), který nebyl dosud Senátem projednán, a senátní tisk č. 128 (novela zákona o přestupcích), který byl projednán v roce 2002.