Mandátový a imunitní výbor v roce 2001

V novém složení má 12 členů, pod vedením předsedy senátora Tomáše Julínka bylo svoláno 9 schůzí. V disciplinárním řízení byl projednán jeden dopravní přestupek senátora. Výbor dále projednával 2 žádosti o vyslovení souhlasu s trestním stíhání senátora.

Další činnosti:

  • Dne 21. 2. projednal návrh zákona o přestupcích (senátní tisk č. 296, 2. funkční období)
  • Dne 11. 10. projednal návrh senátního návrhu ústavního zákona (senátní tisk č. 101, 3. funkční období).

Mandátový a imunitní výbor Senátu vede evidenci a uschovává oznámení veřejných funkcionářů (poslanci, členové vlády a vedoucí dalších ústředních správních orgánů), předložených dle § 5, 6 a 7 zákona ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, ve znění pozdějších p ředpisů. V souladu s odst. 2 § 8 tohoto zákona umožňuje každému občanu, na základě jeho písemné žádosti, nahlédnout do těchto oznámení. Nahlížení se koná vždy každé první pondělí v měsíci od 14.30 do 16.30 hod.

V roce 2001 přišlo celkem 48 občanů - převážně mediálních pracovníků.