Organizační výbor Senátu v roce 2001

Výbor organizuje a koordinuje práci orgánů Senátu. Zejména připravuje schůze Senátu a navrhuje předsedovi Senátu jejich termín a pořad, přikazuje návrhy zákonů k projednání výborům Senátu, schvaluje plán zahraničních styků delegací Senátu, jeho orgánů a senátorů a přijetí zahraničních návštěv a vyslání senátorů na zahraniční cesty. Organizační výbor také navrhuje Senátu pravidla hospodaření senátorských klubů na daný kalendářní rok.

Od zahájení 3. funkčního období do konce roku 2001 přijal Organizační výbor na 32 schůzích 176 usnesení.

Na počátku 3. funkčního období Organizační výbor opět zřídil Podvýbor pro státní vyznamenání, v jehož čele stojí předseda Senátu Petr Pithart.