Výroční zpráva Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za rok 2001

Na první schůzi ve 3. funkčním období, která se konala 19. prosince 2000, byl zvolen nový předseda a místopředsedové výboru:

 • předseda - senátor Jiří Brýdl
 • místopředsedové: senátor Petr Smutný - gesce nad reformou veřejné správy
 • senátorka Jitka Seitlová - gesce nad životním prostředím
 • senátor Pavel Eybert - gesce nad územním rozvojem

Došlo také ke změně ve složení výboru, kdy byli nově zařazeni 3 senátoři - Petr Fejfar, Jaroslav Mitlener, Vladimír Schovánek.

V roce 2001 výbor projednal na 21 schůzích:

 • 45 návrhů zákonů;
 • 10 mezinárodních smluv a úmluv.

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru)

Leden

Dne 10. ledna 2001 - se uskutečnilo přijetí delegace Výboru pro místní samosprávu a regionální rozvoj Sejmu Polské republiky vedené místopředsedou výboru M. Blecharczykem. Tohoto přijetí se zúčastnili senátoři Jiří Brýdl, Petr Smutný, Bohumil Kulhánek, Petr Fejfar.

Únor

Vzhledem k závažnosti projednávání návrhů zákonů dotýkajících se reformy veřejné správy byl dne 21. února 2001 zřízen Podvýbor pro reformu veřejné správy, předsedou byl zvolen senátor Bohumil Čada.

Březen

Senátorka Jitka Seitlová, jako zástupkyně Stálé delegace Parlamentu ČR, se zúčastnila zasedání Výboru Meziparlamentní unie pro trvale udržitelný rozvoj v Ženevě, Švýcarsko.

Na přelomu měsíců března a dubna se senátoři Petr Smutný a Jitka Seitlová, jako zástupci Stálé delegace Parlamentu ČR, zúčastnili 105. konference Meziparlamentní unie, která se konala v Havaně, Kuba.

Duben

Dne 9. dubna 2001 se uskutečnilo přijetí předsedy Senátu Filipínské republiky A. Q. Pimentela. Tohoto přijetí se zúčastnili Jiří Brýdl, Bohumil Kulhánek.

Květen

Výbor doporučil účast senátorky Jitky Seitlové na semináři k životnímu prostředí pořádaný Globe Europe, Švédsko.

V témže měsíci senátor Petr Smutný se jako člen delegace předsedy Senátu Petra Pitharta zúčastnil oficiální návštěvy Svazové republiky Jugoslávie a Albánské republiky.

Členové výboru uskutečnili ve dnech 14. - 16. května 2001 výjezdní zasedání do regionu jižních Čech. Senátoři navštívili závody Maso, a.s. Planá nad Lužnicí, MADETA - Jihočeské mlékárny, Jadernou elektrárnu Temelín a závod SILON, a.s.

Červen

Dne 12. června 2001 - senátor Petr Smutný se zúčastnil přijetí předsedy vlády Svazové republiky Jugoslávie Z. Žižice, které pořádal předseda Senátu.

15. června 2001 - senátor Ladislav Svoboda se zúčastnil přijetí předsedy Republikového shromáždění Portugalské republiky A. A. Santose, jež rovněž pořádal předseda Senátu.

Srpen

Na základě dlouhodobé spolupráce se uskutečnilo přijetí formou pracovního oběda Ulambayaryna Barsbolda, ministra životního prostředí Mongolské republiky. Tohoto pracovního oběda se zúčastnili senátoři Jiří Brýdl, Petr Smutný, Pavel Eybert.

Září

V září proběhla 3 přijetí zahraničních delegací:

 • na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj se dne 3. září 2001 konalo přijetí bavorské delegace, kterého se zúčastnili senátoři Jiří Brýdl, Pavel Eybert a Ing. Vačkář, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj.
 • dne 12. září 2001se uskutečnilo přijetí delegace poslanců z bytového výboru Parlamentu Švédska, kterého se zúčastnili senátoři Bohumil Kulhánek, Ladislav Svoboda
 • dne 20. září 2001 proběhlo na žádost Poslanecké sněmovny přijetí Výboru pro ochranu životního prostředí Parlamentu Maďarské republiky, kterého se zúčastnili senátoři Jiří Brýdl, Jitka Seitlová, Petr Fejfar.

Senátoři Petr Smutný a Jitka Seitlová se opět jako zástupci Stálé delegace Parlamentu ČR zúčastnili 106. konference Meziparlamentní unie, Burkina Faso - Quagadougou.

Koncem září se konal seminář na téma „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“, za velké účasti odborníků i veřejnosti. Celý seminář vedla senátorka Jitka Seitlová.

Říjen

V měsíci říjnu výbor uspořádal 3 semináře a jedno veřejné slyšení.

 • dne 3. října 2001 byl uspořádán seminář na téma „Výsledky šetření vlivu Jaderné elektrárny Temelín“, který moderoval senátor Petr Smutný.
 • dne 15. října 2001 se uskutečnil seminář na téma „Cesta k občanům“, ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Seminář vedl senátor Jiří Brýdl.
 • dne 16. října 2001 se uskutečnil seminář na téma „K návrhu zákona o obalech“ se zaměřením na problematiku zachování systému vratných lahví. Seminář proběhl za velkého zájmu odborníků a veřejnosti. Celým seminářem provázela senátorka Jitka Seitlová.
 • dne 5. října 2001 uspořádal výbor veřejné slyšení na téma „Rozpočtové určení daní obcí a krajů - současný stav a předpokládaný vývoj“ ve spolupráci s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

V říjnu zástupci výboru Jiří Brýdl, Jitka Seitlová, Petr Smutný, Bohumil Kulhánek, Vladimír Schovánek uskutečnili zahraniční cestu do Finska. Zde se setkali s předními představiteli Parlamentu a vybraných ministerstev. Navštívili národní park Nuuksio a jadernou elektrárnu Loviisan.

Listopad

Ve dnech 7. - 9. listopadu 2001 členové výboru uspořádali výjezdní zasedání do regionu jižní Moravy, kde se zúčastnili semináře pořádaného k 25. výročí založení CHKO Pálava.

Dne 22. listopadu 2001 zástupci výboru přijali poslance Parlamentu Mongolské republiky a ministra životního prostředí, kteří byli hosty Poslanecké sněmovny.

Prosinec

Ke konci prosince zástupci výboru senátoři Jiří Brýdl, Pavel Eybert, Ladislav Svoboda, Stanislav Bělehrádek, Jaroslav Mitlener, Petr Fejfar uskutečnili zahraniční cestu do Kolumbie a Ekvádoru. V uvedených zemích proběhla oficiální přijetí na parlamentní a vládní úrovni. Zároveň se členové setkali se starosty a zástupci společnosti CONIF.Též se setkali s otcem ztracené české turistky Jany Kubištové.

* Všechny uvedené semináře a veřejná slyšení jsou přístupné na webových stránkách Senátu

Ostatní aktivity členů výboru

Jiří Brýdl člen Podvýboru pro kulturní dědictví
Pavel Eybert člen Řídící komise Programu obnovy venkova
Bohumil Čada předseda Podvýboru pro reformu veřejné správy
místopředseda Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
Petr Fejfar člen Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
Bohumil Kulhánek místopředseda Volební komise Senátu
místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany trvale žijící v zahraničí
Jitka Seitlová členka rady SÚRAO
předsedkyně Volební komise Senátu
členka Stálé delegace parlamentu ČR do Meziparlamentní unie
Petr Smutný člen Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
člen Stálé delegace parlamentu ČR do Meziparlamentní unie
Ladislav Svoboda předseda klubu ČSSD
člen Mandátového a imunitního výboru

Mgr. Jiří Brýdl, v.r.