Výroční zpráva o činnosti výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost za rok 2011

Přehled legislativní činnosti za rok 2001

VZVOB projednal v roce 2001 celkem:

65 legislativních předloh

Z tohoto počtu:

 • 20 návrhů zákonů
 • 33 mezinárodních smluv a dohod
 • 12 ostatní (návrhy usnesení, zprávy, informace)

VZVOB byl garančním výborem v 19 případech.

Dva členové výboru - senátoři Jiří Liška a Jaroslav Horák byli spolupředkladately senátního návrhu zákona o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a některých bezpečnostních složek komunistického režimu.

Přehled zahraničních cest VZVOB v roce 2001

 • 7. 10. – 10. 10. 2001 – Svazová republika Jugoslávie a Makedonská republika
  (senátoři M. Žantovský, J. Pospíšil, V. Matuška, O. Dočekal)
 • 18. 6. – 21. 6. 2001 – Republika Slovinsko
  (senátoři M. Špaček, J. Liška, P. Morávek, J. Pospíšil)
 • 18. 3. – 20. 3. 2001 – Rakouská republika
  (senátoři M. Žantovský, V. Matuška, J. Liška, O. Dočekal)

Přijetí zahraničních delegací VZVOB

Mezi četnými přijetími uskutečněnými výborem v roce 2001 lze uvést zejména:

 • Přijetí delegace Zahraničního výboru Parlamentu Lotyšska (16. 1. 2001)
 • Přijetí generálního tajemníka NATO Lorda Robertsona (22. 2. 2001)
 • Přijetí velvyslance Argentiny v ČR Juana Eduarda Fleminga (13. 3. 2001)
 • Přijetí delegace poslanců Parlamentu ČLR (15. 5. 2001)
 • Přijetí delegace Výboru pro bezpečnost a vnitřní záležitosti Parlamentu Lotyšska (22. 5. 2001)
 • Přijetí ruské delegace Zahraničního výboru Státní dumy (12. 6. 2001)
 • Přijetí dánského předsedy vlády Poula Nyrupa Rasmussena ( 23. 8. 2001)
 • Přijetí velvyslance USA v ČR Craiga Robertse Stapletona (2. 10. 2001)

Setkání předsedů partnerských parlamentních výborů zemí V4 (24. – 25. 6. 2001 Praha)