Zahraniční cesty delegací Senátu, orgánů Senátu a senátorů v roce 2005

STÁLÁ DELEGACE PČR DO ZEU

8. 3. – 10. 3. Belgické království – Brusel – účast členek Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu A. Palečkové a H. Rögnerové na pravidelné společné schůzi výborů Shromáždění ZEU se Stálou radou ZEU
14. 3. – 15. 3. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Londýn – účast člena Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Oberfalzera na zasedání Výboru pro obranu Shromáždění ZEU a exkurze do Portsmouthu
20. 3. – 21. 3. Belgické království – Brusel – účast člena Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Oberfalzera na setkání výborů Shromáždění ZEU se Severoatlantickou radou
12. 4. – 13. 4. Francouzská republika – Paříž – účast členky Stálé delegace PČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové na zasedání Výboru pro parlamentní vztahy a styk s veřejností Shromáždění ZEU
10. 4. – 14. 4. Finsko, Lotyšsko – Helsinky, Riga – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu H. Rögnerové na zasedání Politického výboru Shromáždění ZEU
11. 6. - 16. 6. Francouzská republika – Paříž – účast členek Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu A. Palečkové a J. Seitlové na I. části 51. plenárního zasedání ZEU
26. 6. – 2. 7. USA – Norfolk, Washington – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu A. Palečkové na zasedání Výboru pro obranu ZEU
18. 9. – 21. 9. Belgické království – Brusel – účast členek Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové, A. Palečkové a H. Rögnerové na pravidelném společném zasedání výborů Shromáždění ZEU se Stálou radou ZEU a na konferenci Evropská bezpečnost a Afrika
25. 9. – 27. 9. Chorvatsko – Záhřeb – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové na zasedání Výboru pro parlamentní vztahy Shromáždění ZEU
30. 10. – 1. 11. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Londýn – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na setkání předsedů zahraničních výborů členských zemí EU
7. 11. – 8. 11. Francouzská republika – Paříž – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu H. Rögnerové na zasedání Politického výboru Shromáždění ZEU
4. 12. – 7. 12. Francouzská republika – Paříž – účast členek Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu J. Seitlové a A. Palečkové na II. části 51. plenárního zasedání ZEU – Meziparlamentního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

STÁLÁ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ RADY EVROPY

15. 1. – 20. 1. Mexiko – Oaxaca, Mexiko City – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

23. 1. – 28. 1. Francouzská republika – Štrasburk – účast členů delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, A. Gajdůškové a T. Jirsy na 1. zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

16. 2. – 17. 2. Francouzská republika – Štrasburk – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělávání PS RE

9. 3. – 11. 3. Ukrajina – Kyjev – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Podvýboru pro média PS RE a 7. Evropské ministerské konference o hromadných sdělovacích prostředcích

15. 3. – 17. 3. Francouzská republika, Belgické království – Paříž, Brusel – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na jednání s J. Figelem, komisařem EU pro školství, vzdělání, kulturu a vícejazyčnost v Bruselu. Poté se zúčastní slyšení Média a terorismus jako člen Kulturního výboru PS RE v Paříži

24. 4. – 29. 4. Francouzská republika – Štrasburk – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, A. Gajdůškové a T. Jirsy na 2. plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

10. 5. – 11. 5. Francouzská republika – Štrasburk – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na zasedání Výboru pro kulturu, vědu a vzdělávání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

22. 5. – 25. 5. Kypr – Limasol – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy D. Filipiové na zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy

19. 6. – 24. 6. Francouzská republika – Štrasburk – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, D. Filipiové, A. Gajdůškové a T. Jirsy na 3. plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

10. 9. – 14. 9. Island – Reykjavík – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůškové na zasedání Výboru pro rovnoprávné postavení žen a mužů Parlamentního shromáždění Rady Evropy

18. 9. – 20. 9. Maďarská republika – Budapešť – účast členky Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy A. Gajdůškové na zasedání Podvýboru pro vědu a etiku Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Kolokvia o parlamentním hodnocení vědeckých a technologických postupů ve střední a východní Evropě

21. 9. – 23. 9. Francouzská republika – Štrasburk – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba na konferenci Systém vysokoškolského vzdělávání s ohledem na demokratickou kulturu, akademické aspirace a tržní síly, pořádané Radou Evropy

1. 10. – 7. 10. Francouzská republika – Štrasburk – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy J. Jařaba, A. Gajdůškové a T. Jirsy na 4. plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

2. 11. – 8. 11. Ázerbajdžánská republika – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy T. Jirsy na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění Rady Evropy

24. 11. – 29. 11. Arménská republika – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy T. Jirsy na monitorování referenda o ústavních reformách v Arménii, které se uskuteční pod záštitou Parlamentního shromáždění

STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OBSE

23. 2. – 25. 2. Rakouská republika – Vídeň - účast členů Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky, E. Outraty a J. Volného na jednání Stálého výboru a zimního výročního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE
3. 3. – 7. 3. Moldavská republika – účast členů stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky a E. Outraty na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
11. 5. – 15. 5. Norsko – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Volného na 4. subregionální konferenci O životním prostředí, bezpečnosti a spolupráci v severní Evropě
7. 6. – 10. 6. Španělské království – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Volného na Konferenci OBSE o antisemitismu a jiných formách intolerance
27. 6. – 7. 7. USA – Washington, New York – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky, E. Outraty a J. Volného na výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, setkání s krajany a s představiteli Oddělení mírových misí OSN
2. 11. – 8. 11. Ázerbajdžánská republika – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky a E. Outraty na pozorování parlamentních voleb pod záštitou Parlamentního shromáždění OBSE/ODIHR
23. 11. – 25. 11. Rakouská republika –Vídeň – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE J. Lišky, E. Outraty a J. Volného na zasedání Stálé rady OBSE

STÁLÉ DELEGACE PČR DO EURO-STŘEDOZEMSKÉHO
PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

11. 3. – 15. 3. Egypt – Káhira – účast člena Stálé delegace PČR do Euro-středomořského parlamentního shromáždění J. Vaculíka na 1. plenárním zasedání Euro-středomořského parlamentního shromáždění
15. 6. Belgické království – Brusel – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Euro-středomořského parlamentního shromáždění J. Vaculíka na zasedání Výboru pro politické záležitosti, bezpečnost a lidská práva Euro-středomořského parlamentního shromáždění
24. 11. – 26. 11. Španělské království – Barcelona – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Euro-středomořského parlamentního shromáždění J. Vaculíka na 5. konferenci předsedů Euro-středomořských parlamentů

STÁLÉ DELEGACE PČR DO PARLAMENTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ NATO

19. 2. – 22. 2. Belgické království – Brusel – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO K. Schwarzenberga a V. Vavrouška na pravidelném společném zasedání výborů Parlamentního shromáždění
21. 2. – 23. 2. Francouzská republika – Paříž – účast člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO K. Schwarzenberga na společném zasedání Ekonomického výboru PS NATO s OECD
27. 5. – 1. 6. Slovinsko – Lublaň – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO V. Vavrouška a K. Schwarzenberga na prvním jarním zasedání Parlamentního shromáždění NATO
14. 9. – 23. 9. Afghánistán – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO K. Schwarzenberga na pozorovatelské misi Parlamentního shromáždění NATO při parlamentních volbách v Afghánistánu
12. 9. – 19. 9. USA – Washington, New York – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO V. Vavrouška na zasedání Výboru pro civilní dimenzi bezpečnosti Parlamentního shromáždění NATO

STÁLÁ DELEGACE PČR DO STŘEDOEVROPSKÉ INICIATIVY

5. 5. – 6. 5. Slovenská republika – Bratislava – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy J. Zlatušky na zasedání Parlamentního výboru Středoevropské iniciativy
3. 11. – 5. 11. Slovenská republika – Bratislava – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy J. Kalbáče, F. Kopeckého a J. Zlatušky na zasedání Parlamentního shromáždění Středoevropské iniciativy

STÁLÁ DELEGACE PČR DO MEZIPARLAMENTNÍ UNIE

1. 4. – 9. 4. Filipíny – Manila – účast členů Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie T. Julínka, I. Bárka, K. Bartáka a J. Pospíšila na 112. zasedání Meziparlamentní unie
16. 10. – 20. 10. Švýcarsko – Ženeva – účast člena Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie J. Pospíšila na 113. konferenci Meziparlamentní unie

CESTY DELEGACE SENÁTU VEDENÉ PŘEDSEDOU SENÁTU

2. 2. – 3. 2. Slovenská republika - návštěva delegace Senátu vedené předsedou Senátu P. Sobotkou za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdla, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera, člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku T. Julínka, místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškové a člena Výboru pro záležitosti Evropské unie K. Schwarzenberga
10. 5. – 11. 5. Rakouská republika – Vídeň – návštěva předsedy Senátu P. Sobotky spolu s předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou, místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškovou, členem Ústavně-právního výboru J. Šnebergerem, členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Špačkem a členem Výboru pro záležitosti EU K. Schwarzenbergem
13. 6. – 16. 6. Ruská federace – Petrohrad – účast předsedy Senátu P. Sobotky, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána a členů výboru J. Nádvorníka a J. Nedomy na 9. Mezinárodním ekonomickém fóru
3. 10. – 6. 10. Francouzská republika – Paříž – návštěva Francouzské republiky předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedou Senátu P. Smutným, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, místopředsedkyní Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu S. Paukrtovou, členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu A. Jílkem a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie M. Škaloudem

CESTY DELEGACE SENÁTU VEDENÉ MÍSTOPŘEDSEDOU SENÁTU

2. 4. – 10. 4. Kolumbie – Venezuela – návštěva delegace Senátu ve složení místopředseda Senátu J. Liška a předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabán - přijetí prezidentem Venezuely H. Chávezem, setkání s předsedou Národního shromáždění N. Madurem, s partnerskými výbory, s krajany
13. 4. – 16. 4. Ruská federace – Petrohrad – účast 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraniční J. Hadravou a místopředsedou Výboru pro záležitosti EU J. Oberfalzerem na Mezinárodní parlamentní konferenci k 60. výročí vítězství protihitlerovské koalice ve 2. světové válce
25. 4. – 26. 4. Belgické království – Brusel – účast místopředsedy Senátu J. Lišky, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculíka a člena téhož výboru R. Koláře na zasedání Výboru pro ekonomické a měnové záležitosti Evropského parlamentu na téma Evropská hospodářská politika: národní a evropská perspektiva
19. 5. – 26. 5. Japonsko – účast 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedkyně téhož výboru S. Paukrtové, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Roubíčka a člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu F. Kopeckého na zasedání Česko-japonského ekonomického fóra, výstavy EXPO 2005 a zahájení konference České dny vědy
21. 10. – 2. 11. Indonésie – Filipíny – účast místopředsedy Senátu P. Smutného, předsedy Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy téhož výboru I. Adamce a člena výboru V. Schovánka na jednání s partnerskými výbory parlamentů Kongresu Filipín a Indonésie

CESTY PŘEDSEDY SENÁTU

5. 5. – 7. 5. Maďarská republika – Budapešť – účast předsedy Senátu P. Sobotky na Konferenci předsedů parlamentů zemí Evropské unie
1. 9. – 2. 9. SRN – Berlín – účast předsedy Senátu P. Sobotky na VII. zasedání Asociace evropských senátů
6. 9. - 11. 9. USA – New York – účast předsedy Senátu P. Sobotky na 2. světové konferenci předsedů parlamentů pořádané OSN a MPU
17. 10. – 19. 10. Ruská federace – účast předsedy Senátu P. Sobotky na konferenci Místo role parlamentářů v boji proti mezinárodnímu terorismu na pozvání předsedy Rady federace Ruské federace S. Mironova
25. 10. Rakouská republiky – Vídeň – účast předsedy Senátu P. Sobotky a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlaty na mezinárodní konferenci Regionální spolupráce

CESTY MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU A SENÁTORŮ

13. 3. – 16. 3. Egypt – Káhira – účast 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta na 1. plenárním zasedání Euro-středomořského parlamentního shromáždění
14. 3. – 17. 3. Belgické království – Brusel – účast místopředsedy Senátu J. Lišky na meziparlamentním kolokviu Národní mechanismy zabezpečující stabilitu a porozumění mezi etniky, kulturami a náboženstvími a parlamentního setkání o Lisabonské strategii pořádané Evropským parlamentem
18. 3. SRN – Norimberk – účast místopředsedy Senátu P. Smutného a senátora L. Svobody na 32. ročníku mezinárodního veletrhu IWA & Outdoor Classics 2005
30. 4. – 1. 5. SRN – Dachau – účast 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta na pietním aktu k 60. výročí osvobození koncentračního táboru Dachau
27. 5. – 29. 5. Rakouská republika – Eggenburg – účast 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta na Mezinárodním symposiu Berthy von Suttner 2005 Mír, pokrok a ženy
31. 5. – 7. 6. Kanada – Ottawa, Halifax – účast místopředsedy Senátu E. Outraty, senátorů M. Mejstříka a J. Pavlaty na 57. Kongresu Českého a slovenského sdružení v Kanadě
10. 6. – 11. 6. Slovinsko – Bled – účast místopředsedy Senátu J. Lišky a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga na 4. zasedání předsedů Parlamentů zemí Regionálního partnerství
10. 6. – 11. 6. Lucembursko – Lucemburk – účast místopředsedy Senátu E. Outraty na zasedání Federální rady Mezinárodního evropského hnutí
22. 6. – 23. 6. SRN – Berlín – účast 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta na přednáškovém turné na Humboldtově univerzitě v Berlíně na téma Nová ústava pro starou Evropu
26. 10. Polská republika – Vratislav – účast 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta na slavnostním zahájení výstavy fotografií Zmizelé Sudety na pozvání Sdružení Edity Steinové
10. 11. – 11. 11. Slovenská republika – Bratislava – účast místopředsedy Senátu J. Lišky a senátora J. Pavlaty na mezinárodním Semináři Úloha represe a politického násilí v komunismu
20. 11. – 22. 11. SRN – Mnichov – účast místopředsedy Senátu E. Outraty a senátorů Z. Bárty a J. Hadravy na dialogu mezi bavorskou a českou stranou o bavorsko-českém sousedství a spolupráci v Evropě
24. 11. Slovenská republika - účast místopředsedy Senátu P. Smutného na jednání s ministrem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky L. Gyurovszkým a se členy Zemědělského výboru NR SR

CESTA SENÁTORŮ

24. 4. – 26. 4. Belgické království – Brusel – výjezdní zasedání členů senátorského klubu ČSSD J. Rakušana, I. Bárka, L. Macáka, P. Smutného, L. Svobody a A. Gajdůškové do Evropského parlamentu

ZAHRANIČNÍ CESTY VÝBORŮ A KOMISÍ SENÁTU

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

24. 1. – 25. 1. Belgické království – Brusel - účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na společném zasedání předsedů zahraničních výborů národních parlamentů s předsedou zahraničního výboru Evropského parlamentu E. Brokem
26. 2. – 28. 2. Itálie – Neapol – účast člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětiny na semináři pro členy parlamentů dárcovských zemí na téma Rozvojová pomoc v r. 2005
13. 3. – 15. 3. Lucembursko – Lucemburk – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na zasedání předsedů výborů pro zahraniční věci národních parlamentů členských států EU, EP a kandidátských zemí
9. 4. – 16. 4. Kanada – Ottawa – studijní cesta člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětiny v rámci programu ODACE (Centrum pro rozvojovou pomoc)
11. 6. – 18. 6. Tchaj-wan – návštěva předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba, místopředsedů téhož výboru J. Pospíšila a J. Zosera a člena výboru L. Svobody na pozvání zahraničního výboru Legislativního dvora Tchaj-wanu
20. 6. – 23. 6. Ukrajina – Kyjev – setkání delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost vedená místopředsedou výboru R. Slavotínkem s představiteli Zahraničního výboru a Výboru pro národní obranu a bezpečnost Nejvyšší rady Ukrajiny
31. 7. Kosovo – návštěva místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera a členů výboru T. Jirsy a J. Štětiny v kontingentu Armády České republiky působící v mírové operaci na území Kosovo
14. 9. -23. 9. Afghánistán – účast člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětiny na pozorování parlamentních voleb v součinnosti s nadací Člověk v tísni
4. 10. – 5. 10. Belgické království – Brusel – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba na setkání předsedů Výboru pro zahraniční věci a obranu EP a národních parlamentů
21. 10. – 23. 10. Finsko – Helsinky – účast člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětiny na výroční konferenci Světové banky a rozvojové pomoci
7. 12. – 8. 12. Belgické království – Brusel – účast předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba a místopředsedy výboru J. Zosera na Meziparlamentní konferenci o posílení evropské akce pro nešíření a omezení zbraní a prostředků hromadného ničení, ručních palných zbraní/lehkých zbraní a zbytků nevybuchlé munice po válečných konfliktech

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

8. 10. USA – jednání předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Jehličky, členů výboru M. Bureše, L. Janáčkové, Z. Janalíka, M. Mejstříka a J. Pavlaty s federálním senátorem za stát Colorado, s představiteli Senátu státu Kalifornie a Úřadu guvernéra, se zástupci vzdělávacích institucí (North Arizona University, Navajo University), původních obyvatel Ameriky a krajanské komunity
12. 11. – 19. 11. Jordánské hášimovské království – jednání delegace Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve složení předseda výboru V. Jehlička, místopředsedové výboru J. Hálek, V. Roubíček a člen výboru Z. Bárta se členy partnerských výboru jordánského Parlamentu

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

4. 4. – 5. 4. Belgické království – Brusel – účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculíka a člena téhož výboru R. Koláře na schůzi Evropského parlamentu s národními parlamenty o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšíření EU
10. 9. – 15. 9. SRN – Berlín – účast člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu V. Schovánka na semináři „Sociální reformy jako určující faktor hospodářského rozvoje v Evropě“, pořádaném Evropskou akademií v Berlíně
4. 10. – 8. 10. Venezuela – účast místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculíka a člena Podvýboru pro cestovní ruch J. Horníka na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
14. 11. – 18. 11. Španělské království – Barcelona, Madrid, Zaragoza – účast předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy výboru I. Bárka a člena výboru I. Petrova na jednání s Komisí pro hospodářství a finance, s Komisí pro zemědělství, rybolov a výživu a s Komisí pro infrastrukturu a bytovou výstavbu Senátu Parlamentu Španělského království

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

8. 2. – 10. 2. Lucembursko – Lucemburk – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga na setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti (COSAC)
16. 3. – 17. 3. Belgické království – Brusel – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga a místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Bárka na parlamentním setkání o Lisabonské strategii pořádaného Evropským parlamentem
6. 4. – 7. 4. Finsko – Oulu – účast místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzera na semináři o severní dimenzi EU
16. 5. – 18. 5. Lucembursko – Lucemburk – účast místopředsedkyň Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškové a H. Rögnerové na XXXIII. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
2. 6. – 5. 6. Maďarská republika – Budapešť – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga na konferenci o parlamentní kontrole vlády organizované pro předsedy výborů pro evropské záležitosti parlamentů deseti nových členských zemí EU
13. 6. – 15. 6. Belgické království – Brusel – účast člena Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Hadravy na veřejném slyšení Evropské komise o ekonomické migraci
14. 6. – 15. 6. Rakouská republika - jednání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga, místopředsedkyně výboru L. Müllerové, členů výboru A. Venhodové, E. Matykiewicze a K. Schwarzenberga se členy Výboru pro záležitosti EU Spolkové rady Rakouské republiky a se zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu spolkového kancléře
20. 6. – 22. 6. Belgické království – jednání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga, místopředsedkyně výboru L. Müllerové a člena výboru K. Tejnory s partnerskými výbory Parlamentu Belgického království, s představiteli Ministerstva zahraničních věcí, se zástupci evropských institucí a regionálních parlamentů
26. 6. – 30.6. Srbsko a Černá Hora – jednání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga a členů výboru J. Hadravy a K. Schwarzenberga s partnerskými výbory Parlamentu Srbska a Černé Hory a s představiteli Ministerstva zahraničních věci
10. 7. – 12. 7. Belgické království – Brusel – účast místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškové a L. Müllerové na konferenci k demografickému stárnutí
17. 7. – 18. 7. Belgické království – Brusel – účast místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie H. Rögnerové na konferenci o politice finančních služeb
17. 7. – 19. 7. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Londýn – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga na setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti (COSAC)
25. 9. – 29. 9. Moldavská republika – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga a místopředsedů výboru H. Rögnerové a J. Oberfalzera na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Moldavské republiky a s představiteli Ministerstva zahraničních věcí
9. 10. – 11. 10. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Londýn – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga a místopředsedkyně výboru H. Rögnerové na XXXIV. konferenci zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC)
11. 10. – 13. 10. Dánské království – jednání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga, místopředsedkyně výboru L. Müllerové a člena výboru M. Škalouda s partnerskými výbory Parlamentu Dánského království a s představiteli Ministerstva zahraničních věcí
16. 10. – 18. 10. Belgické království – Brusel – účast člena Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Hadravy na společném zasedání Evropského parlamentu s národními parlamenty na téma Parlamentní kontrola soudní a policejní spolupráce v Evropské unii
16. 11. – 18. 11. Nizozemské království – Haag – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga na konferenci o subsidiaritě (Sharing Power in Europe: Striking the right balance between EU and Member State action) pořádané Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a vládou Nizozemského království
23. 11. – 25. 11. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – účast člena Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Hadravy na konferenci na téma Odpověď na hrozbu terorismu a dopady na společnost
28. 11. – 29. 11. Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Londýn – účast předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga na konferenci na téma Princip subsidiarity
11. 12. – 13. 12. Slovenská republika – účast předsedy Výboru pro záležitosti EU L. Sefziga, místopředsedy výboru J. Oberfalzera a členů výboru A. Venhodové a E. Matykiewicze na jednání s partnerským výborem Národní rady Slovenské republiky a s Ministerstvem zahraničních věcí SR

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

11. 4. – 18. 4. Japonsko – jednání předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery, místopředsedů výboru P. Janaty, J. Kubína a členů výboru V. Domšové a J. Volného s partnerskými výbory obou komor Parlamentu Japonska
10. 12. – 14. 12. Norské království – účast předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery, místopředsedů výboru O. Febera, L. Macáka a členů výboru J. Stodůlky a J. Žáka na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Norského království

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6. 6. – 10. 6. Italská republika – jednání předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdla, místopředsedy výboru J. Mitlenera a členů výboru J. Horníka, B. Moldana a M. Pelce s partnerskými výbory Senátu Italské republiky
19. 10. – 21. 10. Francouzská republika – Štrasburk – účast člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí B. Moldana na konferenci Vodní hospodářství:společná odpovědnost
23. 10. – 30. 10. Thajské království – účast předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdla, místopředsedů téhož výboru P. Eyberta, P. Fejfara a J. Mitlenera a členky výboru J. Seitlové na jednání s partnerskými výbory Sněmovny reprezentantů a Senátu Thajského království

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

10. 4. – 13. 4. Litva – jednání předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové, místopředsedů výboru M. Štěcha, V. Vavrouška a členky výboru D. Filipiové s partnerskými výbory Parlamentu Litevské republiky
20. 4. – 22. 4. Slovenská republika – jednání předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové, místopředsedů výboru K. Bartáka a M. Štěcha a členů výboru D. Filipiové, T. Julínka a P. Sušického s partnerskými výbory Národní rady Slovenské republiky
6. 6. – 9. 6. Estonsko – jednání předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové, místopředsedů výboru K. Bartáka, V. Vavrouška a členů výboru R. Sequense a T. Julínka s partnerskými výbory Parlamentu Estonské republiky
21. 11. – 24. 11. Turecko – účast předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové, místopředsedů výboru K. Bartáka, J. Novotného, členů výboru D. Filipiové a T. Julínka na jednání s partnerskými výbory Parlamentu Turecka

MANDÁTOVÝ A IMUNITNÍ VÝBOR

28. 11. – 29. 11. Belgické království – Brusel – účast předsedkyně Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerové na veřejném slyšení na téma Parlamentní imunita pořádaném Legislativním výborem Evropského parlamentu

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO KRAJANY ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

15. 5. – 26. 5. Argentina, Uruguay, Brazílie – setkání předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravy a členů komise K. Bartáka a L. Sefziga se senátory Senátu Argentiny, přijetí guvernérem a intendantem Comodorem Ravadaviou, účast na otevření výstavy v Uruguayi Krásy České republiky, setkání s krajany, návštěva Sdružení bývalých čs. bojovníků – Čs. obec legionářská, jednotka Brazílie
31. 7. – 3. 8. Ukrajina – Užhorod – účast předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravy, místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Seitlové a člena téže komise L. Sefziga na projednávání případu týkajícího se Občanského sdružení Podkarpatská Rus
14. 10. – 16. 10. Rakouská republika – účast předsedy Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravy, místopředsedy komise J. Kalbáče a členů komise P. Eyberta a L. Sefziga na konferenci Česká menšina ve Vídni 1945 – 2000
17. 10. – 20. 10. Irská republika – účast místopředsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Kubery a členů komise I. Bárka a M. Mejstříka na jednání se Zahraničním výborem a Výborem pro kulturu Parlamentu Irska
28. 10. – 30. 10. Švýcarsko – účast předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravy na oslavách státního svátku 28. října pořádaného Misí České republiky při OSN v Ženevě

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA

8. 6. – 13. 6. Francouzská republika – Limoges – účast místopředsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova J. Žáka na Evropském setkání hostitelských zemí a Veletrhu stěhování na venkov
22. 11. – 24. 11. Slovenská republika – účast předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova V. Domšové, členů komise L. Müllerové, O. Febera, J. Šnebergera a J. Zosera na jednání s partnerským výborem Národní rady Slovenské republiky