Činnost Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v roce 2005

Při hodnocení činnosti Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (VHZD) za rok 2005 a při jejím porovnání s předchozími léty lze konstatovat srovnatelný rozsah hlavní činnosti výboru, tj. v legislativní oblasti, ale současně zřetelný nárůst aktivit výboru a jeho členů v oblastech souvisejících.

Hodnotíme-li činnost v legislativní oblasti za srovnatelnou s předchozími léty, zůstává pro výbor charakteristická nadprůměrná vytíženost v rámci senátních výborů. Z celkem 149 předloh projednávaných Senátem v r.2005 jich výbor projednal 84, tj. 56,3%, v případě zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou bylo ze 110 zákonů na plénu ve výboru projednáno 67, tj. 61%, a v 52 případech byl VHZD výborem garančním (47,2%). Nově se v agendě výboru objevily „evropské tisky“, kterých výbor projednal 5.

V roce 2005 byl výbor aktivní i předložením dvou vlastních zákonných norem, a sice návrhu zákona, kterým se mění zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (senátní tisk č. 46) a zejména velmi potřebné novely senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (senátní tisk č. 47).

Při projednávání těchto materiálů se výbor sešel na 27 schůzích, v několika případech vícedenních.

V roce 2005 výrazně narostl počet akcí typu konference, semináře a rozpravy, které VHZD organizoval, nebo se na nich spolupodílel.

Mezinárodní konference „Kritická infrastruktura v energetickém sektoru“ byla zajišťována ve spolupráci s ČSSI, konference „Antimonopolní politika EU“ pak se sdružením studentů ekonomie při LI.

Pro pořádané semináře byl charakteristický obrovský zájem účastníků, a tak v některých případech musela být účast limitována. Jednalo se zejména o tato témata:

 • Postavení daňové správy v rámci ústředních orgánů státní správy a její význam v naplňování příjmů státního rozpočtu
  - pořádáno spolu s Ministerstvem financí ČR
 • Veřejné zakázky v EU
  - pořádáno spolu s CEBRE Brusel
 • Příležitost pro penzijní reformu v ČR
  - pořádáno spolu s ING Bank
 • Konvergenční program ČR
  - pořádáno spolu s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou

Veřejné rozpravy proběhly na témata

 • Rozdělení cukerných kvót
  - pořádáno spolu s Ministerstvem zemědělství ČR a SZIF
 • Zpráva o vývoji malého s středního podnikání a jeho podpoře v roce 2004 a Program podpory malých a středních podniků, které se aktivně účastní 6.rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj 2005-2007
  - pořádáno spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

V rámci jednání výboru proběhly rovněž diskuse na témata

 • Vyhodnocení ofsetových programů JAS Gripen
 • Výběrové řízení na nákup transportérů pro Armádu ČR
  - za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR

Svou prezentací představily svoje výsledky a plány do budoucna

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka
 • Správa železniční dopravní cesty
 • Technoexport a.s.

V průběhu roku výbor uskutečnil výjezdní zasedání na Plzeňsko spojené s návštěvou tamních exportních podniků, a to zejména Škody JS a.s., jejíž aktivity zejména na území SNS výbor dlouhodobě podporuje, a již tradiční výjezdní zasedání do České národní banky, zaměřené na diskusi o měnovém a ekonomickém vývoji v ČR, problematiku zavedení eura a koncepci sjednocení dozoru nad finančními trhy.

Všechny zahraniční cesty organizované výborem byly koncipovány jako podpora českých ekonomických aktivit. Členové výboru se jako doprovod předsedy Senátu Přemysla Sobotky účastnili jednání Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě a následné návštěvy Murmanska, kde se podíleli na prezentaci sdružení „Česká dobývací technika“, včetně asistence u podpisu smlouvy na dodávku dobývací techniky.

Cesta do Venezuely a Kolumbie za účasti místopředsedy Senátu Jiřího Lišky měla za cíl podporu dodávek české letecké techniky. Jednání navíc otevřela možnosti dodávek české dopravní techniky pro potřeby zdejší MHD. Po návratu do vlasti organizoval výbor jednání zástupců našich dodavatelů se zástupci venezuelské municipality.

Cestu výboru na Filipíny a do Indonésie vedl místopředseda Senátu Petr Smutný. Na základě proběhlých jednání byly předány poptávky našim podnikům na dodávky ocelových konstrukcí a důlní techniku.

Návštěva Japonska spolu s místopředsedou Senátu Petrem Pithartem měla jako hlavní cíl účast na tradičním jednání Česko-japonského ekonomického výboru. Tradicí těchto jednání je někdy vysvětlován i významný podíl investic Japonska v ČR. Tentokrát se senátoři účastnili i semináře „Den české vědy“ za účasti místopředsedy vlády Martina Jahna, ministryně školství Petry Buzkové a zástupců české vědy a vysokého školství. V rámci cesty proběhla i návštěva českého pavilonu na Světové výstavě v Aichi.

Významná byla i cesta senátorů do Španělska. Kromě jednání v Madridu proběhla jednání v katalánské Barceloně. To proto, že obchod ČR se Španělskem má rozhodující těžiště právě v této provincii. Katalánsko nyní žije problematikou nového „statutu“, který by vnesl do uspořádání Španělska konfederativní prvky. Je proto velmi střetový a může být zdrojem vážných vnitropolitických problémů. K tomuto tématu proběhla jednání s předsedy všech stran zastoupených v katalánském parlamentu.

Výbor se ale v roce 2005 nevěnoval jen ekonomickým aktivitám. Organizoval či spolupořádal řadu kulturních akcí v Senátu ať už šlo o reprezentační koncerty Pražské filharmonie, benefiční koncert „Srdce na dlani“ či společenský večer „Doprava bez bariér“.

Vernisáž výtvarných prací klientů Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Ostravě zaštítěna výborem přinesla návštěvníkům překvapivý pohled do nitra autorů těchto kreseb.

Ve všech těchto aktivitách bude výbor pokračovat v roce 2006 s jistě nemenším nasazením.