Volební komise v roce 2005

Po listopadových řádných volbách do Senátu v roce 2004 byla v dalším, tj. v 5. funkčním období, ustavena nová Volební komise, složená ze sedmi senátorů. Tato komise si na 1. schůzi v 5. funkčním období konané koncem roku 2004 zvolila své funkcionáře a jejím předsedou se stal senátor Josef Pavlata. Poté ve dnech 15. a 16. prosince 2004 organizovala a zajišťovala Volební komise Senátu tajné volby funkcionářů Senátu, tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů stálých komisí Senátu. Koncem roku 2004 zajišťovala také tajné hlasování k žádosti prezidenta republiky o souhlas s jmenováním soudce Ústavního soudu.

Volební komise se sešla v prvním roce 5. funkčního období, tj. v roce 2005, celkem ještě čtyřikrát. Organizovala a zajišťovala tajnou volbu místopředsedy dozorčí rady Státního intervenčního fondu, tajnou volbu předsedy nově vzniklé Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, projednávala a navrhovala změny v orgánech Senátu a také připravovala a organizačně zajišťovala tajnou volbu kandidáta na funkci předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů a další dvě tajné volby k žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu s jmenováním soudce Ústavního soudu.

Josef Pavlata v.r.
předseda komise