Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2005

Členové Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2005:

Předseda výboru:

 • sen. J. Jařab

Místopředsedové:

 • sen. J. Pospíšil
 • sen. J. Zoser
 • sen. R. Slavotínek

Členové:

 • sen. T. Jirsa
 • sen. A. Novák
 • sen. J. Stříteský
 • sen. V. Sehnal
 • sen. J. Štětina
 • sen. L. Svoboda

Legislativní činnost

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal v průběhu roku 2005 celkem 82 předloh, z toho

 • 24 návrhů zákonů
 • 37 mezinárodních smluv a úmluv
 • 17 informací vlády (MO ČR)
 • + 4 další materiály

Počet schůzí: 21

Počet usnesení: 108

Významné předlohy

č. 9
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
č. 73
Návrh zákona o Vojenském zpravodajství
č. 78
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
č. 99
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Bulharskou republikou, Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, podepsaná dne 25. dubna 2005 v Lucemburku
č. 106
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
č. 125
Návrh zákona o ochraně utajovaných informací

Výbor se průběžně zabýval informacemi vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky. Členové výboru se dále pravidelně se seznamovali s informacemi vlády ČR o uskutečněných i plánovaných vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně.

V souladu s čl. 43 odst. 3a) Ústavy ČR výbor schvaloval vládní návrhy dalšího působení a nasazení jednotek AČR v zahraničních operacích

 • návrh na prodloužení doby působnosti kontingentu AČR v Iráku v roce 2005
 • návrh na prodloužení činnosti zdravotnického týmu resortu MO ČR k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pákistánu

Zahraniční aktivity a cesty

Ukrajina (červen 2005)

Delegace výboru navštívila Kyjev krátce po změnách ve vedení země a v době, kdy se začala upřesňovat evropská orientace země.

Taiwan (červen 2005)

Zahraniční cesta původně zahrnovala návštěvu ČLR a jednání se zástupci Všečínského shromáždění lidových zástupců v Pekingu. Přes opakované snahy se tuto návštěvu nepodařilo z důvodu odmítavého postoje čínské strany uskutečnit.

Zahraniční cesty zahrnuté do plánu na rok 2005:

Izrael

- cesta byla odložena z vnitropolitických důvodů (vypsání předčasných voleb) pozvání předsedy partnerského výboru Knesetu p. Steglitze doručeno původně na prosincový termín

Ruská federace

- cesta odložena na žádost ruské strany na duben 2006

 • účast na schůzkách předsedů zahraničních a branně bezpečnostních výborů parlamentů nových členských zemí EU - v Bruselu a předsedajících zemích (Lucemburk - březen 2005 Londýn - říjen 2005)

Další aktivity - veřejná slyšení výboru

Rozvojová spolupráce

Z iniciativy výboru, který této problematice dlouhodobě věnuje vzešla jednání zástupců Ministerstva zahraničních věcí (nám. P. Kolář) a Rozvojového střediska ÚMV (P. Halaxa), kde byla konsultována reforma systému české rozvojové spolupráce a zejména její perspektiva s ohledem na členství ČR v EU.

Sen. J. Štětina se zúčastnil jednání parlamentních zástupců, které k této problematice organizovala Světová banka.

Výbor byl zastoupen i na „kulatých stolech“, které pořádalo MZV ČR ke konkrétním teritoriím, která byla určena pro rozvojovou pomoc ČR jako prioritní (dvě z osmi zemí stanovených jako prioritní pro příjem české rozvojové pomoci jsou africké).

Návštěva jednotek AČR v zahraničí.

Ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR navštívili někteří členové výboru české vojáky v zahraničních misích (Kosovo, Irák, Afghánistán)

Odborná diskuse s delegací Ústavu operačně taktických studií Univerzity Obrany.

Jednání se starostou Bagdádu Dr. Allem Al Taminim.

Vystoupení designovaného velvyslance ČR do USA PhDr. Petra Koláře

Před nastoupením své mise velvyslanec seznámil členy výboru se svou koncepcí rozvoje česko-amerických vztahů.

Vystoupení náměstka ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Pojara

Výbor vyslechl nově jmenovaného náměstka pro dvoustranné vztahy krátce po jeho jmenování do funkce.

Presentace Ministerstva obrany ČR k problematice vojenských újezdů

Náměstek ministra obrany RNDr. Pavel Štalmach prezentoval aktuální stav vojenských újezdů AČR a koncepci jejich dalšího využití. Výbor se touto problematikou zabývá dlouhodobě.

Veřejné slyšení ke Zprávě o příčinách, průběhu a důsledcích událostí na „Technoparty CzechTek 2005“

V souvislosti s projednáváním této zprávy výbor vyslechl ministra vnitra Františka Bublana, policejního prezidenta Vl. Husáka a zástupce veřejnosti, kteří měli výhrady jak k zásahu, tak k informacím obsaženým v předložené zprávě.

Informace o reorganizaci sítě zastupitelských úřadů ČR v zahraničí přednesl na žádost členů výboru státní tajemník RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

Návštěva Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI)

Ředitel úřadu K. Randák seznámil členy výboru s náplní činnosti a metodami práce práce úřadu.

Výběr z projednávaných legislativních aktů Rady EU

N 1/05
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY týkající se Vízového informačního systému (VIS) a výměny dat o krátkodobých vízech mezi členskými státy 5093/05 z 4. ledna 2005
K 23/04
ZELENÁ KNIHA o veřejných zakázkách v oblasti obrany
N 38/05
Návrh ROZHODNUTÍ Rady o zřízení, fungování a užívání druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II)

Přijetí zahraničních delegací uskutečněných předsedou a členy VZVOB

 • náměstek ministra ZV Čínské republiky na Tchaj-wanu pan Michael Ying-mao
 • velitel Ozbrojených sil Litevské republiky generálmajor Valdas Tutkus
 • delegace Výboru pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti Státní rady Republiky Slovinsko
 • bývalá politická vezeňkyně paní Ngawang Sangdoe
 • předseda Senátu Parlamentu Rumunska Nikola Vacaroiu
 • předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Itálie pan Gustavo Salva
 • předseda Výboru pro zahraniční věci a styk s krajany žijícími v zahraničí Legislativního dvora Čínské republiky na Tchaj-wanu pan Chung-Mo Lin
 • předseda Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky pan Mninng Johann Mahlangu
 • prezident Sdružení vojenských profesních organizací států NATO (EUROMIL) pan B. Snoep
 • 1. místopředseda vlády Republiky Severní Osetie-Alanie pan Oleg Soltanbekovič Chacajev
 • vedoucí regionální delegace Mezinárodního výboru červeného kříže pan Patrick Zahnda
 • vojenští a letečtí přidělenci akreditovaní v ČR
 • generální ředitel NAD (hlavní vyjednavač Státu Palestina se Státem Izrael) pan Maena Areikata

Přijatí velvyslanců předsedou výboru

 • velvyslankyně Spojeného království velké Británie a Severního Irska v České republice paní Linda Joy Duffield
 • velvyslanec Peruánské republiky pan Alberto Salas Barahona
 • rada velvyslanectví Indonéské republiky pan Ketut Kadi Ardiantha
 • velvyslanec Japonska pan Hideaki Kumazawa
 • velvyslanec Státu Izrael pan Arie Arazi
 • velvyslanec Irska pan Donal Hamill
 • velvyslanec Belgického království pan Rafaël P.M. Hellemont