Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v roce 2005

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova pro 5. funkční období byla zřízena v počtu 11 členů a na první schůzi Senátu bylo zvoleno toto složení:
senátoři Vlastimil Balín, Václava Domšová, Ondřej Feber, Martin Mejstřík, Ludmila Műllerová, Petr Smutný, Jiří Šneberger, Josef Vaculík, Alena Venhodová, Josef Zoser a Jiří Žák.

Za předsedkyni komise na této schůzi Senátu byla zvolena senátorka Václava Domšová. Členové komise na prvním zasedání zvolili dva místopředsedy a to senátory Josefa Vaculíka a Jiřího Žáka a za ověřovatele senátory Ondřeje Febera, Ludmilu Műllerovou a Josefa Zosera.

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v tomto funkčním období zaměřila svoji činnost na problematiku a iniciativy týkající se rozvoje venkova a podnikání ve venkovském prostoru, na spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR.

Během roku 2005 se komise sešla na 9 zasedáních z toho dvou výjezdních. Projednávala přikázané zákony organizačním výborem. Uskutečnila dvě rozpravy první s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Paroubkem na téma „Ministerstvo pro místní rozvoj a venkovský prostor“, druhá s ředitelem Ústředního pozemkového úřadu Jiřím Hladíkem na téma „Pozemkové úpravy“.

Při výjezdních zasedáních do kraje Ústí nad Labem i kraje Zlín byli členové komise přijati na krajských úřadech, kde se seznámili s problematikou kraje, diskutovali se starosty malých obcí, kde hlavním tématem bylo rozdělování finančních prostředků na obce a zkušenosti starostů z jejich práce.

V roce 2004 vstoupila ČR do EU a stali jsme se součástí společenstva, které hledá svoji podobu. Reforma Společné zemědělské politiky států Evropské unie proběhla v roce 2004 a v roce 2005-2007 se bude zavádět do praxe. Proto se členové komise angažovali v národní diskusi o budoucnosti venkova ČR v jednotlivých krajích. Účelem diskuse bylo správné nastavení programů pro období 2007 - 2013. Závěrečné vyhodnocení národní diskuse proběhlo v Poslanecké sněmovně a zúčastnili se jej předsedkyně komise senátorka Václava Domšová a senátor Vlastimil Balín.

Předsedkyně komise senátorka Václava Domšová se pravidelně zúčastňuje jednání Komory malých obcí. Místopředseda komise senátor Jiří Žák se zúčastnil ve Francii - Limognes Evropského setkání na téma „Přivádění a integrace nových obyvatel do venkovských oblastí“.

V druhé polovině roku se předsedkyně komise senátorka Václava Domšová zúčastňovala setkání platformy Duha pro venkov, kde hlavními tématy byly – „Rozvoj venkova odspodu“, „Budoucnost venkova-mezisektorové partnerství“, „Právo venkova na vzdělávání“ a „Venkov proti zemědělcům …? zemědělci proti venkovu …? …nebo to dokážeme jinak?“

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova zorganizovala v Senátu 1.11.2005 setkání manažerek a podnikatelek se senátory, kde v úvodu účastníky přivítal předseda Senátu Přemysl Sobotka a besedy se zúčastnili členové komise i další senátoři.

Další akce které Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova zorganizovala, nebo kterých se členové komise zúčastnili:

  • 31. 10. 2005 – vyhlášení vítězů soutěže „Vesnice roku 2005“, Bořetice – předsedkyně komise senátorka Václava Domšová, místopředseda komise senátor Josef Vaculík a člen komise senátor Josef Zoser,
  • 2. 11. 2005 - Evropská konference o venkovu, Klášter Premonstrátů Teplá – předsedkyně komise senátorka Václava Domšová, místopředsedové komise senátoři Josef Vaculík a Jiří Žák
  • 8. 11. 2005 – komise zorganizovala v Senátu předání cen zástupcům ČR v evropské soutěži Entente Florale. V letošním roce získala Česká republika zlatou medaili, kterou obdržela obec Písečná a stříbrnou medaili obdrželo město Litomyšl.
  • 30. 11. 2005 – komise, ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, zorganizovala seminář k rozpočtovému určení daní měst a obcí, na které přijali pozvání zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • V listopadu 2005 uskutečnila Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova zahraniční cestu na Slovensko, kde se diskutovalo na téma současná politická situace na Slovensku, slučování obcí, rozpočtové určení daní pro obce a přímá volba starostů.

Ing. Václava Domšová, v.r.
předsedkyně komise