Přijetí zahraničních návštěv a setkání se zahraničními návštěvami v roce 2005

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU RUMUNSKA

25. 5. Setkání předsedy Senátu Parlamentu Rumunska N. Vacaroiu s předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedy Senátu E. Outratou a P. Smutným, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Müllerovou
25. 5. Setkání předsedy Senátu Parlamentu Rumunska N. Vacaroiu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedy výboru J. Pospíšilem, R. Slavotínkem a J. Zoserem a členy výboru T. Jirsou, V. Sehnalem, J. Stříteským, L. Svobodou a J. Štětinou
25. 5. Setkání místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzera s předsedou Senátu Parlamentu Rumunska N. Vacaroiu spolu s místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU H. Rögnerovou a členy Výboru pro záležitosti Evropské unie E. Matykiewiczem, M. Škaloudem, K. Tejnorou a A. Venhodovou
25. 5. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Liškou pro předsedu Senátu Parlamentu Rumunska N. Vacaroiu za účasti místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera, člena výboru J. Štětiny a člena Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Kalbáče
25. 5. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou pro předsedu Senátu Parlamentu Rumunska N. Vacaroiu za účasti místopředsedy Senátu P. Smutného, předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery, místopředsedy Výboru pro záležitosti EU J. Oberfalzera, předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova V. Domšové, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost R. Slavotínka a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Fejfara
26. 5. Oběd pořádaný místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Adamcem pro předsedu Senátu Parlamentu Rumunska N. Vacaroiu

PŘIJETÍ PŘEDSEDY NÁRODNÍ RADY PROVINCIÍ PARLAMENTU JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY

12. 7. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky M. J. Mahlangu spolu s místopředsedy Senátu E. Outratou a P. Smutným, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou, předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkovou a s místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšilem a R. Slavotínkem
12. 7. Setkání předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdla s předsedou Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky M. J. Mahlangu spolu s předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkovou, místopředsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí P. Eybertem, P. Fejfarem a J. Mitlenerem
12. 7. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedy Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky M. J. Mahlangu za účasti místopředsedy Senátu E. Outraty, předsedkyně Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerové, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost R. Slavotínka a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Štěcha
13. 7. Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba s předsedou Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky M. J. Mahlangu spolu s členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
13. 7. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem pro delegaci Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky vedenou předsedou Národní rady M. J. Mahlangu za účasti senátorky S. Paukrtové a senátora J. Nádvorníka
13. 7. Večeře pořádaná místopředsedou Senátu J. Liškou pro předsedu Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky M. J. Mahlangu za účasti předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery, místopředsedy Ústavně-právního výboru O. Febera, členů téhož výboru V. Domšové, J. Stodůlky a J. Šnebergera – patří do of. návštěv
14. 7. Oběd pořádaný sen. J. Šnebergerem pro delegaci Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky vedenou předsedou Národní rady M. J. Mahlangu

PŘIJETÍ PŘEDSEDY STAVOVSKÉ RADY FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

11. 10. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Stavovské rady Federálního shromáždění Švýcarské konfederace B. Frickem spolu s místopředsedou Senátu P. Smutným, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzerem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem
12. 10. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedy Stavovské rady Federálního shromáždění Švýčarské konfederace Fricka za účasti místopředsedů Senátu J. Lišky, E. Outraty, P. Smutného a člena Výboru pro Evropskou integraci E. Matykievicze
12. 10. Oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem pro předsedu Stavovské rady Federálního shromáždění Švýcarské konfederace B. Fricka

PŘIJETÍ PŘEDSEDY SPOLKOVÉ RADY RAKOUSKÉ REPUBLIKY

5. 12. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedy Spolkové rady Rakouské republiky P. Mitterera za účasti místopředsedy Senátu E. Outraty, předsedy Výboru pro záležitosti EU L. Sefziga, předsedkyně Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerové a člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Špačka
6. 12. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Spolkové rady Rakouské republiky P. Mittererem spolu s místopředsedy Senátu J. Liškou, P. Smutným, předsedou Výboru pro záležitosti EU L. Sefzigem, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou, členem Výboru pro záležitosti evropské unie K. Schwarzenbergem a členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku M. Špačkem
6. 12. Oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem pro předsedu Spolkové rady Rakouské republiky P. Mitterera

PŘIJETÍ V ČELE S PŘEDSEDOU SENÁTU

18. 1. Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest prezidenta Maltské republiky E. Fenecha Adamiho za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta, místopředsedů Senátu J. Lišky, E. Outraty, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera a místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškové
1. 2. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou vlády Lotyšské republiky A. Kalvítisem
10. 2. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny V. Lytvyna za účasti 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta, místopředsedů Senátu J. Lišky a E. Outraty, předsedkyně Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerové, místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškové a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětiny
15. 2. Přijetí ministra zahraničních věcí Maďarské republiky F. Somogyiho předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem, místopředsedy Senátu J. Liškou a E. Outratou, předsedou Výboru pro záležitosti EU L. Sefzigem, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem a místopředsedou téhož výboru J. Pospíšilem
4. 3. Přijetí předsedy Sněmovny reprezentantů Parlamentu Nizozemského království F. W. Weisglase předsedou Senátu P. Sobotkou
18. 4. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest prezidenta Kyperské republiky T. Papadopoulose za účasti místopředsedy Senátu E. Outraty, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zosera
18. 4. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Parlamentu Chorvatské republiky V. Šeksem spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a členem téhož výboru J. Štětinou
26. 4. Přijetí místopředsedy vlády a ministra financí Slovenské republiky I. Mikloše předsedou Senátu P. Sobotkou
19. 5. Setkání předsedy Senátu P. Sobotky se skupinou novinářů ze Srbska a Černé Hory za účasti předsedy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky J. Oberfalzera a místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost R. Slavotínka
3. 6. Přijetí předsedy Ústavního soudu Ruské federace V. Zorkina předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlkou a členem Ústavně-právního výboru J. Volným
7. 6. Přijetí ministryně zahraničních věcí Gruzie S. Zourabichvili předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedy Senátu J. Liškou a E. Outratou, předsedou Výboru pro záležitosti EU L. Sefzigem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětinou
7. 6. Přijetí předsedy Dumy Chanty-Mansijského autonomního okruhu – Jugry V. S. Sondykova předsedou Senátu P. Sobotkou spolu se členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu R. Kolářem
8. 7. Přijetí náměstka ministra zdravotnictví Srí Lanky a vrchního koordinátora zahraniční pomoci Srí Lance Amara H. de Silva předsedou Senátu P. Sobotkou
21. 7. Přijetí předsedy vlády Polské republiky M. Belky předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedou Senátu E. Outratou za účasti předsedy Výboru pro záležitosti EU L. Sefziga a senátorů V. Domšové, A. Jílka a J. Rakušana
28. 7. Oběd předsedy Senátu P. Sobotky s prezidentem Litevské republiky V. Adamkusem
2. 8. Slavnostní večeře pořádaná předsedou Senátu P. Sobotkou na počest guvernéra provincie Yogyakarta Indonéské republiky sultána Hamengku Buwono X. za účasti místopředsedy Senátu P. Smutného, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem, místopředsedů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Adamcem a J. Vaculíkem a senátorů J. Štětiny a V. Schovánka
30. 8. Přijetí předsedy Nejvyššího soudu Maďarské republiky Z. Lomnici předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Ústavně-právního výboru J. Kuberou a členem téhož výboru J. Volným
19. 9. Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedy Dolní komory Parlamentu Kanady P. Millikena za účasti místopředsedů Senátu J. Lišky a E. Outraty a předsedkyně Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerové
19. 9. Přijetí ministra E. Goolam Pahada, ministra v Úřadu prezidenta JAR, předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedou Senátu E. Outratou, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou a členem Ústavně-právního výboru F. Příhodou
6. 10. Přijetí předsedy Nejvyššího soudu Slovinska F. Testena předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury J. Stodůlkou
7. 10. Přijetí opozičního prezidentského kandidáta Běloruska p. Milinkeviče předsedou Senátu P. Sobotkou
7. 10. Přijetí ministra zahraničních věcí Kostariky R. T. Faji předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost L. Svobodou
11. 10. Přijetí předsedy vlády Chorvatské republiky I. Sanadera předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem, místopředsedy Senátu J. Liškou, E. Outratou a P. Smutným, místopředsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a členy Výboru pro záležitosti Evropské unie K. Schwarzenbergem a K. Tejnorou
26. 10. Přijetí prezidenta Hospodářské komory Rakouské republiky Ch. Leitla předsedou Senátu P. Sobotkou
22. 11. Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou pro gubernátora Volgogradské oblasti (Ruská federace) N. K. Maksjutu
1. 12. Přijetí evropského komisaře pro kulturu, vzdělávání a vícejazyčnost J. Figela předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedy Senátu J. Liškou a E. Outratou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, předsedou Výboru pro záležitosti EU L. Sefzigem, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou a členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Rakušanem
9. 12. Přijetí předsedy vlády Čínské lidové republiky Wen Jiabao předsedou Senátu P. Sobotkou spolu s místopředsedy Senátu J. Liškou a P. Smutným, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem a místopředsedou výboru J. Zoserem
14. 12. Přijetí ministryně zahraničních věcí Švýcarské konfederace a viceprezidentky Švýcarské konfederace pro rok 2006 M. Calmy-Rey předsedou Senátu P. Sobotkou

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ PŘEDSEDOU SENÁTU

4. 1. Přijetí velvyslance Malajsie v ČR O. Hashima předsedou Senátu P. Sobotkou
5. 1. Přijetí chargé d´affaires Thajského království v ČR N. Pinyowattanacheepa předsedou Senátu P. Sobotkou
6. 1. Přijetí velvyslance Indonéské republiky v ČR S. Rahardja předsedou Senátu P. Sobotkou
6. 1. Přijetí velvyslance Indické republiky v ČR P. S. Raghavana předsedou Senátu P. Sobotkou
13. 1. Přijetí velvyslance Čínské lidové republiky v ČR Tang Guoqianga předsedou Senátu P. Sobotkou
13. 1. Přijetí velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska L. J. Duffield předsedou Senátu P. Sobotkou
19. 1. Přijetí velvyslance Rakouské republiky v ČR K. Daudlebského předsedou Senátu P. Sobotkou
25. 1. Setkání předsedy Senátu PČR P. Sobotky s diplomatickým sborem
4. 2. Přijetí velvyslance Rumunska v ČR G. Tinky předsedou Senátu P. Sobotkou
16. 2. Přijetí velvyslance Egyptské arabské republiky v ČR M. Moustafy Kamala předsedou Senátu P. Sobotkou
16. 2. Přijetí velvyslance Japonska v ČR K. Takahashiho předsedou Senátu
17. 2. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR A. L. Fedotova předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 2. Přijetí velvyslance Republiky Slovinsko v ČR D. Mirošiče předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 2. Přijetí velvyslance Kanady v ČR B. Jutziho předsedou Senátu P. Sobotkou
23. 2. Přijetí velvyslankyně Filipínské republiky v ČR C. R. Salas předsedou Senátu P. Sobotkou
Přijetí velvyslance Bulharské republiky v ČR M. Tomova předsedou Senátu P. Sobotkou
24. 2. Oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou pro vedoucí diplomatických misí Iberoamerické skupiny v ČR
3. 3. Přijetí velvyslance ČR v Kanadě P. Vošalíka předsedou Senátu P. Sobotkou
22. 3. přijetí velvyslance Lucemburského velkovévodství v ČR P. L. Lorenze předsedou Senátu P. Sobotkou
22. 3. Pracovní oběd předsedy Senát P. Sobotky s vedoucími diplomatických misí zemí Evropské unie a zemí kandidátských
30. 3. Přijetí velvyslance Chorvatské republiky v ČR V. Brože předsedou Senátu P. Sobotkou
7. 4. Přijetí vedoucího Zastoupení Evropské komise v ČR Ch. Bourgina předsedou Senátu P. Sobotkou
8. 4. Přijetí velvyslankyně Rakouské republiky M. Klestil-Löffler předsedou Senátu P. Přemyslem Sobotkou
27. 4. Přijetí velvyslance Francouzské republiky J. Zorziho předsedou Senátu P. Sobotkou
12. 5. Přijetí velvyslance Slovenské republiky v ČR L. Balleka předsedou Senátu P. Sobotkou
1. 6. Přijetí chargé d´affaires Iránské islámské republiky v ČR Seyeda Hossseina Rezvaniho předsedou Senátu P. Sobotkou
2. 6. Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR M. Libala předsedou Senátu P. Sobotkou
2. 6. Přijetí velvyslance Kazašské republiky v ČR Sharipa Omarova předsedou Senátu P. Sobotkou
8. 6. Přijetí velvyslance Japonska v ČR Hideaki Kumazawy předsedou Senátu P. Sobotkou
8. 6. Přijetí velvyslance Malajsie v ČR Othmana Hashimiho předsedou Senátu P. Sobotkou
13. 7. Přijetí velvyslance Mongolska v ČR S. Odonbaatara předsedou Senátu P. Sobotkou
19. 7. Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Srbska a Černé Hory v České republice A. Iliće předsedou Senátu P. Sobotkou
3. 8. Přijetí velvyslance Uruguayské východní republiky v ČR P. V. Salaberry předsedou Senátu P. Sobotkou
4. 8. Přijetí velvyslance Ruské federace v ČR A. L. Fedotova předsedou Senátu P. Sobotkou
9. 8. Přijetí velvyslance Polské republiky v ČR A. Krawczyka předsedou Senátu P. Sobotkou
26. 9. Přijetí velvyslance Státu Palestina v ČR S. I. Abdul Fattah předsedou Senátu P. Sobotkou
29. 9. Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR H. Elfenkämpera předsedou Senátu P. Sobotkou
7. 10. Přijetí velvyslance Portugalské republiky v ČR Fernando de Castro Brandao předsedou Senátu P. Sobotkou
7. 10. Přijetí velvyslance Marockého království v ČR M. Rachid Idrissi-Kaïtouniho předsedou Senátu P. Sobotkou
2. 11. Přijetí velvyslance Belgického království v ČR R. P. M. Hellemonta předsedou Senátu P. Sobotkou
9. 11. Přijetí velvyslance Polské republiky v ČR A. Załuckého předsedou Senátu P. Sobotkou
9. 11. Přijetí velvyslance Malajsie v ČR S. Ahmada předsedou Senátu P. Sobotkou
15. 11. Přijetí velvyslance Tuniské republiky v ČR R. Larifa předsedou Senátu P. Sobotkou
24. 11. Přijetí velvyslance Uruguayské východní republiky v ČR C. A. Barroso předsedou Senátu P. Sobotkou
13. 12. Přijetí velvyslance Francouzské republiky v ČR J. de Zorzi předsedou Senátu P. Sobotkou
13. 12. Přijetí velvyslance Státu Izrael v ČR A. Araziho předsedou Senátu P. Sobotkou
20. 12. Přijetí velvyslance Indonéské republiky v ČR S. Rahardjo předsedou Senátu P. Sobotkou

PŘIJETÍ MÍSTOPŘEDSEDŮ SENÁTU

20. 1. Přijetí spolkového kancléře Rakouské republiky W. Schüssela 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem spolu s místopředsedou Senátu J. Liškou, E. Outratou a P. Smutným, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a J. Pospíšilem
25. 1. Přijetí předsedy poslaneckého klubu Alianta Braghis Parlamentu Moldavské republiky D. Braghise místopředsedou Senátu P. Smutným spolu se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětinou
2. 2. Přijetí 2. místopředsedy Senátu Thajského království S. Pindusenee místopředsedou Senátu E. Outratou spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou, předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkovou a místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Müllerovou
2. 3. Přijetí předsedy Výboru pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti Státní rady Republiky Slovinsko J. Jeraje 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem
11. 3. Pracovní oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem u příležitosti konání konference na téma Lisabonská agenda za účasti místopředsedy Senátu E. Outraty a člena Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku R. Sequense
31. 3. Setkání delegace Bavorské zemské církve s 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem
4. 4. Přijetí A. Rosada, vysokého komisaře Belize se sídlem v Londýně místopředsedou Senátu P. Smutným
4. 4. Setkání místopředsedy Senátu E. Outraty se členy výkonného výboru Evropského hnutí
11. 4. Setkání místopředsedy Senátu E. Outraty s představiteli Americké židovské komise
20. 4. Přijetí starosty Bagdádu A. Al Tamimi místopředsedou Senátu J. Liškou spolu se členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlatou
11. 5. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Liškou pro kandidáta na honorárního konzula ČR v San Cristóbalu (Venezuela) L. Velázqueze Fabianiho za účasti předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána a člena téhož výboru F. Kopeckého
11. 5. Setkání místopředsedy Senátu E. Outraty s honorárním konzulem ČR v Australském společenství M. Kantorem spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravou
19. 5. Setkání místopředsedy Senátu P. Smutného se starostou města Cham L. Hackenspielem
2. 6. Přijetí honorárního konzula ČR v Bolívarovské republice Venezuela L. Velázqueze Fabianiho místopředsedou Senátu J. Liškou spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a členem výboru F. Kopeckým
2. 6. Pracovní oběd honorárního konzula ČR v Bolívarovské republice Venezuela L. Velázqueze Fabianiho s místopředsedou Senátu J. Liškou, s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a členem výboru F. Kopeckým
9. 6. Setkání 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta s poslancem Německého spolkového sněmu M. Mecklem
13. 6. Setkání místopředsedy Senátu E. Outraty se členy Evropského hnutí
15. 6. Přijetí studentů z Pensylvania University místopředsedou Senátu E. Outratou
16. 6. Přijetí žáků bývalé Československé státní školy národní ve Velké Británii místopředsedou Senátu E. Outratou spolu se členy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
23. 6. Setkání místopředsedy Senátu J. Lišky a předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravy s L. Horňanem, významným britským podnikatelem českého původu
29. 6. Přijetí ministra zahraničních věcí Estonské republiky U. Paeta 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem
30. 6. Přijetí politického státního tajemníka Ministerstva zahraničních věcí Maďarské republiky A. Bársonye 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem a místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškovou
2. 8. Setkání místopředsedy Senátu PČR P. Smutného s guvernérem provincie Yogyakarta Hamengku Buwono X.
14. 9. Setkání 1. místopředsedy Senátu P. Pitharta s 1. místopředsedou Poslanecké sněmovny Národního kongresu Argentinské republiky E. A. Arnoldem spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšilem
20. 9. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu P. Smutným pro prezidenta CONIF (Národní komise pro lesnický rozvoj a výzkum) C. Aldanu Vargase
26. 9. Přijetí ministra průmyslu a obchodu Mongolska S. Batbolda místopředsedou Senátu P. Smutným
26. 9. Setkání místopředsedy Senátu E. Outraty s rakouskými novináři
30. 9. Setkání místopředsedy Senátu E. Outraty se Spolkem česko-německých právníků
3. 10. Slavnostní oběd pořádaný 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem na počest prezidenta Irácké republiky J. H. Al Den Talabaniho za účasti místopředsedy Senátu E. Outraty, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětiny
5. 10. Přijetí místopředsedkyně Sněmovny zástupců Zákonodárného shromáždění Sverdlovské oblasti Ruské federace L. V. Babuškiny 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a místopředsedou téhož výboru I. Bárkem
11. 10. Oběd místopředsedy Senátu P. Smutného s velvyslankyní Filipínské republiky v ČR C. R. Salas za účasti předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána
11. 10. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu E. Outratou pro předsedu Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky J. Drgonce za účasti předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery, místopředsedů výboru O. Febera a P. Janaty a členů výboru V. Domšové a J. Stodůlky
18. 10. Setkání místopředsedy Senátu J. Lišky s místopředsedou Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky Kang Nung Su spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost R. Slavotínkem, členem téhož výboru J. Štětinou a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlatou
19. 10. Přijetí ministra Ruské federace a vedoucího Úřadu vlády Ruské federace S. J. Naryškina místopředsedou Senátu J. Liškou spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
27. 10. Setkání místopředsedy Senátu J. Lišky se členy pracovní skupiny Regionální spolupráce parlamentní frakce CDU Saského zemského sněmu spolu s místopředsedou Senátu E. Outratou a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem
2. 11. Oběd pořádaný místopředsedou Senátu J. Liškou pro delegaci Výboru pro sociální záležitosti Parlamentu Estonské republiky za účasti předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové, místopředsedů výboru K. Bartáka a V. Vavrouška a členky výboru D. Filipiové
15. 11. Přijetí prezidenta Rotary International C. W. Stenhammara místopředsedou Senátu J. Liškou

PŘIJETÍ VELVYSLANCŮ MÍSTOPŘEDSEDY SENÁTU

16. 2. Večeře místopředsedy Senátu P. Smutného s velvyslancem Srbska a Černé Hory v ČR A. Ilićem
23. 2. Večeře místopředsedy Senátu P. Smutného s velvyslancem Mongolska v ČR S. Odonbaatarem
15. 4. Přijetí velvyslankyně Rakouské republiky v ČR M. Klestil-Löffler místopředsedou Senátu E. Outratou
20. 5. Přijetí velvyslankyně Rakouské republiky v ČR M. Klestil-Löffler místopředsedou Senátu P. Smutným
24. 5. Přijetí velvyslankyně Rakouské republiky v ČR M. Klestil-Löffler místopředsedou Senátu J. Liškou
26. 5. Přijetí velvyslance Čínské lidové republiky v ČR Tang Guoqianga místopředsedou Senátu P. Smutným
6. 7. Přijetí chargé d´affaires Bolívarovské republiky Venezuela v ČR H. J. Báez Loreto místopředsedou Senátu J. Liškou
13. 12. Přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR H. Elfenkämpera 1. místopředsedou Senátu P. Pithartem
15. 12. Oběd 1. místopředsedy Senátu PČR P. Pitharta s velvyslankyní Rakouské republiky v ČR M. Klestil-Löffler

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

14. 1. Přijetí náměstka ministra zahraničních věcí Čínské republiky na Tchaj-wanu M. Ying-mao Kaua předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
17. 1. Přijetí velitele Ozbrojených sil Litevské republiky generálmajora V. Tutkuse členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost V. Sehnalem a J. Štětinou
1. 3. Večeře pořádaná předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem pro předsedu Výboru pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti Státní rady Republiky Slovinsko J. Jeraje
2.3. Přijetí rady velvyslanectví Indonésie v ČR K. K. Ardianthy předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
2. 3. Přijetí velvyslance Peruánské republiky A. Salase Barauony předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
8. 3. Přijetí velvyslankyně Syrské arabské republiky N. Sayaf předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
12. 4. Přijetí ministra obrany Nigerijské federativní republiky R. Musa Kwankwaso místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšilem
20. 4. Setkání starosty města Bagdádu A. Al Tamimi se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
24. 5. Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba s bývalou tibetskou politickou vězeňkyní Ngawang Sangdol
24. 5. Přijetí výkonného ředitele Evropské koalice pro Izrael Rijka van Dama předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
2. 6. Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba s předsedou Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Italské republiky G. Selva
2. 6. Přijetí velvyslance Japonska v ČR Hideaki Kumazawy předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
23. 6. Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba s předsedou Výboru pro zahraniční věci a styk s krajany žijícími v zahraničí Legislativního dvora Čínské republiky na Tchaj-wanu Chung-Mo Linem spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšilem, místopředsedou výboru J. Zoserem a členem výboru L. Svobodou
29. 6. Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařaba se studenty Collegiate Network USA
6. 9. Přijetí prezidenta Sdružení vojenských profesních organizací státu NATO (EUROMIL) B. Snoepa místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Pospíšilem a J. Zoserem
27. 9. Přijetí 1. místopředsedy vlády Autonomní republiky Severní Osetie – Alanie Ruské federace O. S. Chacajeva místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem a členem výboru J. Štětinou
27. 9. Přijetí vedoucího Regionální delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže P. Zahnda místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Zoserem spolu se členem téhož výboru J. Štětinou
23. 11. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem pro delegaci Výboru zahraniční politiky Poslanecké sněmovny Rumunska za účasti člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětiny
29. 11. Přijetí velvyslance Státu Izrael v ČR A. Araziho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem
7. 12. Přijetí generálního ředitele NAD ( hlavní vyjednavač Státu Palestina se Státem Izrael) M. Areikata předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem spolu s místopředsedou výboru J. Zoserem
6. 12. Přijetí velvyslance Irska v ČR D. Hamilla předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

8. 2. Přijetí předsedy Výboru pro integraci do Evropské unie Velkého národního shromáždění Turecké republiky Y. Yakise místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie H. Rögnerovou spolu s místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškovou, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzerem a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie K. Tejnorou
2. 3. Setkání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga s předsedou Výboru pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti Státní rady Republiky Slovinsko J. Jerajem spolu s předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou, místopředsedkyněmi Výboru pro záležitosti Evropské unie A. Gajdůškovou a L. Müllerovou, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzerem a členy téhož výboru E. Matykiewiczem, K. Schwarzenbergem a K. Tejnorou
3. 3. Setkání státního tajemníka pro evropské záležitosti Belgického království D. Donfuta s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem spolu s místopředsedou výboru J. Oberfalzerem a členy výboru E. Matykiewiczem a M. Škaloudem
21. 6. Setkání místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzera s předsedou Společného výboru pro evropské záležitosti Parlamentu Irska J. Deasym spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravou a členem Výboru pro záležitosti EU M. Škaloudem
28.6. Setkání místopředsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzera s místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti Seimu Lotyšské republiky D. Rasnacsem spolu s místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Müllerovou a členy téhož výboru M. Škaloudem a K. Tejnorou
29. 6. Přijetí delegace Výboru pro evropské záležitosti Seimu Lotyšské republiky vedené místopředsedou výboru D. Rasnacsem místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Vaculíkem, členem výboru J. Nedomou a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost R. Slavotínkem
29. 6. Oběd pořádaný místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Oberfalzerem pro místopředsedu Výboru pro evropské záležitosti Seimu Lotyšské republiky D. Rasnacse za účasti předsedkyně Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerové a členů Výboru pro záležitosti Evropské unie E. Matykiewicze, M. Škalouda a K. Tejnory
17. 10. Večeře pořádaná předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem pro místopředsedu Sejmu Litevské republiky a předsedu Výboru pro evropské záležitosti Sejmu Litevské republiky V. Gedvilase za účasti předsedy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky J. Oberfalzera, členů Výboru pro záležitosti EU E. Matykiewicze, M. Škalouda a K. Tejnory
18. 10. Setkání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefziga s místopředsedou Sejmu Litevské republiky a předsedou Výboru pro evropské záležitosti Sejmu Litevské republiky V. Gedvilasem spolu s místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU A. Gajdůškovou, předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky J. Oberfalzerem, předsedkyní Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerovou, členy Výboru pro záležitosti EU E. Matykiewiczem, K. Tejnorou a A. Venhodovou
9. 12. Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem pro člena Evropské komise odpovědného za hospodářské a měnové věci J. Almuniy za účasti předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána
14. 12. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie L. Sefzigem pro velvyslance Spojených států amerických v ČR W. Cabanisse za účasti místopředsedů Senátu J. Lišky a E. Outraty, místopředsedkyně Výboru pro záležitosti EU L. Müllerové, předsedy Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky J. Oberfalzera, předsedkyně Mandátového a imunitního výboru H. Rögnerové, předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí J. Hadravy a členů Výboru pro záležitosti Evropské unie J. Matykiewicze, K. Schwarzenberga, M. Škalouda, K. Tejnory a A. Venhodové
14. 12. Přijetí velvyslance Belgického království v ČR R. P. M. Hellemonta předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Jařabem

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

23. 5. Pracovní oběd pro delegaci Výboru Rady federace pro místní samosprávu Ruské federace vedenou předsedou V. S. Mokrym s předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí J. Brýdlem, s místopředsedkyní výboru J. Seitlovou a členem téhož výboru M. Pelcem
9. 6. Přijetí delegace Stálé komise pro životní prostředí Senátu Thajského království členy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

PŘIJETÍ VÝBORU ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍHO

11. 3. Pracovní oběd místopředsedy Ústavně-právního výboru O. Febera s delegací ústavně-právního výboru Národního shromáždění Korejské republiky, vedenou Y. B. Chunem
28. 6. Přijetí delegace Právního výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky vedené předsedou výboru Phan Trung Lyem místopředsedy Ústavně-právního výboru O. Feberem a L. Macákem a členy výboru F. Příhodou a J. Šnebergerem
12. 10. Setkání delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky vedené předsedou výboru J. Drgoncem s místopředsedy Ústavně-právního výboru P. Janatou, O. Feberem, J. Kubínem a L. Macákem a členy výboru V. Domšovou, J. Stodůlkou, J. Volným a J. Žákem
19. 10. Pracovní oběd předsedy Ústavně-právního výboru Velkého státního churalu Mongolska D. Odbajara s místopředsedou Ústavně-právního výboru O. Feberem
8. 11. Pracovní oběd předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery s předsedou Organizačního výboru Horní komory Japonska K. Mizote
2. 12. Pracovní oběd předsedy Ústavně-právního výboru J. Kubery s delegací Dolní komory Parlamentu Japonska vedené panem Kiichi Inoue

PŘIJETÍ VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

6. 9. Setkání předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku A. Palečkové s delegací žen z měst Aachen a Stolberg
2. 11. Setkání delegace výboru pro sociální záležitosti Parlamentu Estonské republiky se členy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku (A. Palečková, T. Julínek, K. Barták, J. Novotný, D. Filipiová a R. Sequens)

PŘIJETÍ VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

21. 6. Setkání předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabána s ministrem obchodu Afgánské islámské republiky Hedajat Amin Arsala a s ministrem dolů Afgánské islámské republiky Mir Mohamad Sediq za účasti místopředsedy výboru I. Bárka a členů výboru S. Paukrtové a J. Nedomy
25. 7. Přijetí delegace Výboru pro nezávislé instituce Senátu Thajského království místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Adamcem a členy téhož výboru J. Nádvorníkem a J. Nedomou
2. 8. Setkání místopředsedy Senátu P. Smutného s guvernérem provincie Yogyakarta Indonéské republiky sultánem Hamengku Buwono X. spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem, místopředsedy výboru I. Adamcem a J. Vaculíkem a členem téhož výboru V. Schovánkem
5. 10. Přijetí delegace peruánských studentů vedené velvyslancem Peruánské republiky v ČR A. S. Barahonou předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem a místopředsedou téhož výboru I. Adamcem
13. 10. Pracovní oběd pro delegaci zemědělského výboru Národní rady Slovenské republiky vedené předsedou výboru T. Cabajem za účasti místopředsedů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Adamce a J. Vaculíka a člena výboru A. Jílka
12. 10. Přijetí delegace zástupců Německého institutu pro vzdělávání z Düsseldorfu místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu I. Bárkem
18. 10. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu M. Balabánem, spolu se členy výboru J. Nedomou, R. Kolářem a J. Vaculíkem pro místopředsedu Sejmu Litevské republiky V. Gedvilase
13. 12. Setkání členů Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu s velvyslancem Ruské federace v ČR a se členy Komory pro hospodářské styky se státy SNS

PŘIJETÍ VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

5. 1. Pracovní oběd pořádaný místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Roubíčkem u příležitosti přijetí amerického specialisty na romskou problematiku I. Hancocka
22. 2. Pracovní oběd členů Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice J. Pavlaty, V. Roubíčka a Z. Janalíka s ministrem školství a vědy Bulharské republiky I. Damjanovem
3. 3. Oběd pořádaný předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice V. Jehličkou pro delegaci Výboru pro vzdělávání, vědu, sport, mládež, kulturu a média Národní rady Slovenské republiky vedené místopředsedou výboru D. Jarjabkem
8. 4. Pracovní oběd člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Z. Bárty s prezidentem holandské asociace v oblasti vzdělávání Edventure R. Gorterem za účasti členů výboru

PŘIJETÍ SENÁTORŮ

23. 3. Setkání předsedy Skupiny přátel ČR a Slovenské republiky v rámci MPU A. Jílka a členů Skupiny přátel ČR a SR s velvyslancem Slovenské republiky v ČR L. Ballkem
21. 6. Setkání členů Skupiny přátel ČR – Francie v čele s jejím předsedou senátorem V. Jehličkou s delegací francouzských vysokých úředníků, novinářů a veřejných činitelů, kteří navštívili ČR v rámci stáže IHEDATE
14. 9. Přijetí zástupců Německého institutu pro vzdělávání senátorkou S. Paukrtovou