Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných dosud v 5. funkčním období

(čísla tisků nad 400 jsou tisky ze 4. f.o.)

  počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 1  
schváleno    
zamítnuto 1 113
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem 115  
nezabývat se 13 461, 467, 469, 29 ,32, 59, 71, 103, 104, 121, 147, 165 , 169
schváleno 29 453, 454, 466, 9, 23, 28, 30, 40, 51, 52, 53, 58, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 101, 107, 108, 114, 123, 124, 127, 133, 134, 182
zamítnuto 14 465, 24, 35, 36, 37, 55, 80, 83, 111, 112, 119, 120, 122, 156
pozměňovací návrhy 53 462, 464, 4, 7, 8, 10, 25, 27, 31, 33, 34, 38, 39, 56, 57, 72, 75, 79, 81, 84, 86, 87, 88, 102, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 125, 126, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181
nepřijato usnesení 6 457, 463, 26, 160, 174, 175
Mezinárodní smlouvy - celkem 39  
Dán souhlas k ratifikaci 35 410, 422, 425, 438, 439, 440, 459, 460, 472, 473, 1, 5, 6, 17, 19, 20, 22, 41, 43, 44, 60, 63, 64, 69, 85, 96, 98, 99, 100, 129, 135, 131, 137, 143, 148
nedán souhlas k ratifikaci 1 42
projednávání odročeno 1 424
vzata zpět 2 144, 145
Senátní návrhy - celkem 12  
přikázáno    
schválen 8 262, 436, 13, 46, 47, 49, 65, 91
zamítnut 1 232
vzat zpět 3 233, 93, 94
odročen    
vyhlášen ve Sbírce zákonů    
Vrácené zákony znění Senátu znění PS zákon nepřijat
Zákony vrácené s pozměňovacími návrhy 462, 464, 7, 8, 25, 38, 56, 57, 81, 86, 87, 88, 102, 115, 158, 162, 167, 168, 170, 172, 173, 177, 178, 180 (24) 4, 10, 27, 31, 33, 34, 39, 72, 75, 79, 84, 105, 106, 109, 110, 116, 117, 118, 125, 126, 157, 159, 161, 163, 164, 171, 176, 179, 181 (29)  
zamítnuté zákony   24 , 35 , 36, 37, 80, 111, 112, 119, 120, 122 (10) 55, 83, 156, 465 (4)