Dočasná komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem v roce 2006

Dne 30.března 2006 zřídil Senát svým usnesením dočasnou komisi Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem. Senát zároveň stanovil, že komise by měla mít 7 členů. Ve stanovené lhůtě navrhly senátorské kluby senátory: za ODS Tomáš Jirsa, Jiří Nedoma, Vlastimil Sehnal, KDU-ČSL Petr Pithart, KOD Jaromír Štětina, ČSSD Milan Štěch a SNK Jitka Seitlová. Dne 19.dubna Senát ustavil dočasnou komisi Senátu a následný den byl zvolen předsedou senátor Vlastimil Sehnal.

Po ustavení komise předseda Vlastimil Sehnal navázal na předchozí kontakty s organizací Člověk v tísni, především panem Lubošem Veselým později ředitelem Asociace pro mezinárodní otázky, Davidem Stulikem Člověk v Tísni, Markem Tomanem ministerstvo zahraničních věcí a Jaroslavem Šuchmanem samostatné oddělení pro evropské záležitosti. Byly zahájeny přípravné práce na první schůzi dočasné komise.

V červnu byla v Senátu přijata předsedou komise panem senátorem Sehnalem delegace běloruských zastupitelů. Tato návštěva se uskutečnila v rámci společného projektu Svazu měst a obcí a společnosti Člověk v tísni, který se zaměřuje na podporu pro-demokratických zastupitelů v Bělorusku. V rámci tohoto projektu se organizoval týdenní studijní pobyt, který byl zaměřen na praktické znalosti a zkušenosti se strukturou a fungováním měst a obcí v České republice.

V srpnu se uskutečnila schůzka se zástupcem ministerstva vnitra pro imigrační politiku panem dr.Haišmanem, předsedou komise senátorem Sehnalem a členem komise Tomášem Jirsou na téma:

  • udělování víz pro běloruské studenty
  • udělování víz pro běloruské občany
  • udělování trvalých pobytů
  • diskuse ohledně možnosti studia běloruských studentů v České republice.

Zástupcem ministerstva vnitra bylo konstatováno, že s udělováním víz běloruské opozici a běloruským studentům nečiní ministerstvu vnitra problém a že má účinné postupy pro ověřování totožnosti jednotlivých žadatelů.

Další událostí v měsíci srpnu bylo přijetí delegace běloruských studentů v rámci Evropské letní školy, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku Europen. Letní škola evropských studií zaměřena na diskriminované běloruské studenty, probíhala v Praze. Hlavním cílem projektu je umožnit perzekuovaným běloruským studentům získat nezávislé a nestranné informace o Evropské unii a zároveň je nezávisle informovat o vnějším pohledu na problematiku běloruské diktatury. Projekt by měl také seznámit běloruské studentys možnostmi studia na českých vysokých školách, v případě jejich vyloučení ze studií v Bělorusku.

29.srpna byla uskutečněna první schůze komise, která se zabývala další návštěvou Běloruska. Komise požádala Davida Stulika ze společnosti Člověk v tísni zda by bylo možné v následné době připravit program a setkání s představiteli opozice. Dále se komise zabývala prohlášením Občanského Běloruska k uvěznění pana Kozulina, významného člena opozice a skupiny mladých lidí z organizace Partnerstvo.

V říjnu předseda komise senátor Vlastimil Sehnal zprostředkoval setkání leadera běloruské demokratické opozice Aliaksandra Milinkieviče a ředitelku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných paní Inu Kulej s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Přemyslem Sobotkou. Předseda komise informoval zahraniční hosty o dosavadní činnosti naší komise pro Bělorusko a seznámil je s dalšími úkoly, které si komise vytyčila./p>