Celkový přehled návrhů zákonů a mezinárodních smluv projednaných do konce 5. funkčního období v roce 2006

  Počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 1  
schváleno    
zamítnuto 1 355
pozměňovací návrhy    
Návrhy zákonů - celkem 126  
nezabývat se (vyjádření vůle návrhem zákona se nezabývat má stejný následek jako jeho schválení) 19 206, 225, 244, 266, 274, 279, 280, 302, 308, 317, 338, 340, 345, 346, 352, 356, 362, 390, 401
schváleno 32 198, 199, 203, 209, 214, 221, 222, 223, 224, 267, 270, 277, 282, 288, 297, 298, 306, 310, 320, 321, 324, 325, 330, 341, 342, 347, 348, 357, 389, 399
zamítnuto 22 196, 201, 202, 204, 205, 219, 220, 206, 273, 278, 290, 291, 292, 293, 294, 304, 305, 316, 319, 344, 350, 351
pozměňovací návrhy 50 197, 200, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 268, 269, 271, 272, 275, 276, 281, 284, 285, 286, 287, 289, 295, 296, 299, 300, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 322, 323, 329
nepřijato usnesení (po uplynutí lhůty je návrh zákona považován za přijatý) 3 265, 283, 349
Mezinárodní smlouvy – celkem 30  
dán souhlas k ratifikaci 30 139, 155, 187, 191, 194, 195, 216, 217, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 301, 328, 337, 368, 374, 375, 370, 376, 377
Senátní návrhy    
přikázáno 6 149, 185, 339, 364, 369, 379
schválen a postoupen PS PČR 4 149, 185, 339, 364
zamítnut 2 130, 369
vrácen Senátu k dopracování 3 331, 332, 333
dopracován a postoupen PS 3 331, 332, 333
vyhlášen ve Sbírce zákonů 1 364
Vrácené zákony znění Senátu znění PS zákon nepřijat
zákony vrácené s pozměňovacími návrhy 200, 207, 208, 210, 212, 213, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 271, 272, 275, 281, 285, 287, 289, 295, 296, 299, 300, 309, 315, 323, 329
(32)
197, 211, 215, 226, 241, 242, 243, 268, 269, 276, 284, 286, 307, 311, 312, 313, 314, 322
(18)
 
zamítnuté zákony 196, 201, 202, 204, 205, 219, 220, 273
(8)
264, 278, 290, 291, 292, 293, 294, 304, 305, 316, 319, 344, 350, 351
(14)