Volební komise v roce 2006

V roce 2006, tedy ve druhém roce 5. funkčního období, měla Volební komise Senátu sedm členů, předsedou komise byl senátor Josef Pavlata. V průběhu roku 2006 se uskutečnilo celkem osm schůzí volební komise a jedna schůzka skupiny senátorů k ustavení Volební komise Senátu pro 6. funkční období. V tomto roce volební komise organizovala a zajišťovala tajnou volbu předsedy Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem, tajnou volbu kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv a kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv a tajnou volbu předsedy Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy.

Po řádných volbách do jedné třetiny Senátu se koncem listopadu 2006 sešla skupina senátorů delegovaná jednotlivými senátorskými kluby na základě parity, aby ustavila Volební komise Senátu pro 6. funkční období. Nová volební komise má sedm členů a na své 1. schůzi v 6. funkčním období si zvolila své funkcionáře. Předsedou komise byl opět jednomyslně zvolen senátor Josef Pavlata, místopředsedkyní komise se stala senátorka Liana Janáčková. Ještě do konce roku 2006 Volební komise Senátu organizovala a zajišťovala tajné volby funkcionářů Senátu, tj. předsedy Senátu, místopředsedů Senátu a předsedů stálých a dočasných komisí Senátu.