Dočasná komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených, vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem - Zpráva o činnosti za rok 2007

Naše komise se za uplynulé období sešla dvakrát. Vždy byli pozváni a zúčastnili se zástupci různých občanských sdružení, jako je „Člověk v tísni“, zástupci běloruských demokratických sil apod. Mimo tato pravidelná setkávání komise jsme zorganizovali taktéž několik přijetí zástupců běloruských demokratických sil se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Naši členové se rovněž pravidelně setkávali mimo Senát se zástupci jak občanských sdružení podporujících demokraticky smýšlející iniciativy z Běloruska, tak se samostatnými zástupci běloruské opozice, nevyjímaje setkání s vůdcem běloruské opozice Alexanderem Milinkevičem. Ten byl též přijat předsedou Senátu zde ve Valdštejnském paláci.

Členové komise se rovněž účastnili různých setkání s představiteli státní správy za účelem předávání informací a řešení konkrétních problémů. Na závěr bych rád zdůraznil, že naše komise vstoupila do podvědomí nejen občanských sdružení podporujících běloruskou opozici, ale i samotní běloruští opoziční činitelé ji vnímají jako součást evropských demokratických institucí při napomáhání šíření demokracie a obhajování lidských práv v Bělorusku.